hoiquangphanchieu và nguoidienhcphat1 làm loạn diễn đàn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hungmq

Registered
Tham gia
27 Tháng 5 2014
Bài viết
512
Điểm tương tác
227
Điểm
43
Vậy còn mèo kia tội nghiệp nó quá, nó hy sinh thân mình chỉ vì một đám tăng nhân cãi vã. Thiện Tai, Thiện Tai. Người điên đã viết nhiều rồi nhưng các ông không chịu hiểu mà tữ gán ghép người điên này phỉ báng tổ. Xin nhắc lại lần nữa ngữ lục viết ra không sai người điên đã khắng định như vậy nhiều lần rồi, nhưng tùy vào trình độ giác ngộ mỗi người mà thấy Nam Tuyền giết mèo hay không giết mèo. Người điên cũng đã ví dụ kinh điển đại thừa Phẩm Phổ Môn về điều này nhưng các ông cứ gán ghép người điên này là phỉ báng Tổ. Các ông thấy Nam Tuyền giết mèo, người điên không thấy Nam Tuyền giết mèo, chỉ đơn giẩn thôi mà sao các ông cứ bắt người điên này là phải thấy Nam Tuyền giết mèo như các ông, còn ko theo các ông thì các ông nói phỉ báng tổ làm loạn diễn đàn, cũng hay thật. heeeeeeeeee. A di đà Phật!
Câu bôi đỏ đó đã đập vào mồm ông rồi. Hồi quang phản chiếu đưa ra nêu ý kiến rằng những bài viết nào trái với chân lý đạo Phật, ông bèn hồi âm ở dưới bài viết về ngữ lục công án này của Ngài Nam Tuyền, rồi phân tích mổ xẻ.
Ông không thấy nhưng lại cứ viết bài tràng giang đại hải về nào là Từ Bi, nào là hành vi giết mèo, hay bài về Tổ Milarepa. Vậy theo ông, ông thấy hay không thấy ?
Và đã có ai cổ suy học theo hành động Ngài Nam Tuyền đâu.
Thôi ông cứ việc bình luận, tôi an trụ lại vào 6 căn. Hihi
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Câu bôi đỏ đó đã đập vào mồm ông rồi. Hồi quang phản chiếu đưa ra nêu ý kiến rằng những bài viết nào trái với chân lý đạo Phật, ông bèn hồi âm ở dưới bài viết về ngữ lục công án này của Ngài Nam Tuyền, rồi phân tích mổ xẻ.
Ông không thấy nhưng lại cứ viết bài tràng giang đại hải về nào là Từ Bi, nào là hành vi giết mèo, hay bài về Tổ Milarepa. Vậy theo ông, ông thấy hay không thấy ?
Và đã có ai cổ suy học theo hành động Ngài Nam Tuyền đâu.
Thôi ông cứ việc bình luận, tôi an trụ lại vào 6 căn. Hihi
khi tìm hiểu câu chuyện ko có đầu có đuôi lại phán bừa lung tung. Để trích dẫn lại nhen:

Gửi bởi Ba Tuần Xem bài viết
Vậy là vienquang6 dẫn truyện không đúng phải không ?

Mới Thầy vienquang6 làm rõ, tại sao lại dẫn truyện sai sự thật như thế ?!

"Vien quang dẫn đúng truyện chứ ko sai, ngươi đừng có nói sàm, câu chuyện này người điên đã đọc từ lâu rồi và có đầy ở các sách ngữ lục. Lời sách nói ra có một mà tùy căn cơ chúng sanh ngu độn khác nhau mà mỗi người hiểu một ý, đối với cái người học Phật trên văn tự như ngươi thì đọc hiểu con mèo bị chém là có thật là điều dễ hiểu thôi. Cũng như Phật tử sơ cơ đọc phẩm phổ môn hiểu ngay nghĩa đen như đoạn kinh sau là trì danh hiệu Quán Thế âm vào trong lửa lớn lửa sẽ không cháy: Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ tát này đặng như vậy. Ngươi là hạng người sơ cơ như vậy, nhưng điều ngươi lại có ngã rất lớn không chịu mà học hỏi nên làm sao ngươi ngộ nhập tri kiến phật được hẻ.
Ngươi đừng có đánh trống lảng nữa nhen hãy trả lời câu hỏi: người có chịu ngài nam tuyền chém đầu để mà giúp tăng nhân ngộ đạo không?
A di đà Phật!"

 

123456789

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
14 Thg 6 2009
Bài viết
475
Điểm tương tác
68
Điểm
28
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy như sau:

"Nhược nhân dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy TÂM tạo".


Nghĩa là :

"Nếu ai muốn biết rõ
Tất cả Phật ba đời
Hãy quán tánh pháp giới
Hết thảy do TÂM tạo".
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên