Hát Chứng Đạo Ca

TamDuc

Phó Trưởng Ban Đại Biểu nhiệm kỳ I (2011-2012)
Staff member
Tham gia
30 Thg 1 2010
Bài viết
890
Điểm tương tác
110
Điểm
43
Địa chỉ
Canada
[NEN="http://trungtamtutam.com/diendantuthien/picture.php?albumid=21&pictureid=3255"]
Hát Chứng Đạo Ca

Mấy mươi năm mượn tấm thân giả huyễn
Hạnh cưu mang dong ruổi cõi diêm phù
Đức Phật ra đời chỉ một chữ NHƯ
Thầy xuất nhập cũng chỉ một chữ NHẤT

Nhất tột Thượng thừa, tam dung nhị đế
Như thị hoằng khai, diệu hữu chơn thường
Từng điểm son, tiếp nối những dấu son
Cho đạo lý từ bi thêm tỏ rạng

Cửu hữu đồng đăng Huyền môn Hoa Tạng
Chúng sanh đồng đẳng Phật Tánh không hai
Chủng loại dị biệt Nam Bắc Đông Tây
Linh Sơn tọa thị phương đài đâu khác

Vũ trụ càn khôn không đầy hạt cải
Thiên hà đại địa lọt bũm chân lông
Du thuyền Bát Nhã, ca hát Tánh Không
Bốn biển trầm luân, hồi đầu bỉ ngạn

Thầy nhập diệt trở về thăm Hoa Tạng
Căn nhà xưa an trụ đã lâu rồi
Nhưng chúng con vẫn thương tiếc Thầy ơi
Bởi Ta Bà, cần bàn tay hóa độ

Chúng sanh khổ, nguyện lên đường cứu khổ
Chúng sanh đau, nguyện xoa dịu thương đau
Hạnh độ tha, chưa xơ mạn con tàu
Thân cát bụi, không bào mòn tâm lực

Cho đến khi nào, chúng sanh quy NHẤT
Ba đường sáu nẻo, thông suốt chữ NHƯ
Liên đài bảo tọa, không thiếu không dư
Hát Chứng Đạo Ca, Tỳ Lô Tánh Hải.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang


[/NEN]

 
Bên trên