Ebook Triết lý về Nghiệp – Hòa thượng Hộ Tông

duyngadocton

Registered
Tham gia
27 Thg 7 2019
Bài viết
17
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Soạn phiên bản điện tử dựa theo nguồn từ https://www.budsas.org/uni/u-trietlynghiep/tlnghiep-00.htm
Mời các bạn tải về định dạng điện tử phù hợp theo liên kết này:
https://drive.google.com/open?id=1ZY_VigQAOMjyYI7aLs90K5b-48RQXrk8
Triet-ly-ve-Nghiep-01.png

Mục Lục
Lời nói đầu
THIÊN I
Giải về nghiệp
THIÊN II
Chứng cớ hiển nhiên của nghiệp
Phật ngôn về vấn đề nghiệp
THIÊN III
Vấn đề nghiệp (tiếp theo)
Nghiệp đen, nghiệp trắng
Năm pháp mà chúng sinh khó được
Pháp tạo bốn nghiệp (Dhammasamadaana)
THIÊN IV
Mười hai nghiệp
Loại 1 cho quả theo thời
Loại 2 cho quả theo phận sự của nghiệp
Loại 3 cho quả theo thứ tự
THIÊN V
Nghiệp trong Phật giáo
THIÊN VI
Sự tạo nghiệp
THIÊN VII
Quan niệm về nghiệp trong Sandaka-suutra
THIÊN VIII
Người như thế nào cũng do nghiệp
THIÊN IX
Đạo pháp về tẩy nghiệp
Thân nghiệp
Khẩu nghiệp
Ý nghiệp
THIÊN X
Do nhân nào chúng sinh bị đọa trong khổ đạo và được lên nhàn cảnh
THIÊN XI
Phần tạo bốn nghiệp
THIÊN XII
Nghiệp theo báo ứng
THIÊN XIII
Nghiệp là tín hiệu của si nhân
THIÊN XIV
Chánh pháp và bất hợp pháp có quả bất đồng
THIÊN XV
Dây xích của nhân quả
THIÊN XVI
Dây xích của nhân quả theo ý nghĩa của Vi diệu pháp
Vô minh – Hành – Thức – Danh sắc
Lục nhập – Xúc – Thọ- Ái – Thủ –
Hữu – Sinh – Lão, Tử
THIÊN XVII
Tâm sở (Cetasika)
THIÊN XVIII
Khu vực tái sinh
Phần kết luận
Triet-ly-ve-Nghiep-02.png


Nguồn: https://duyngadocton.com/sach/ebook-triet-ly-ve-nghiep-hoa-thuong-ho-tong/
 

Đính kèm

Bên trên