Đường tu - Vấn Đáp

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
không có luân hồi đâu cần giải thoát,không có khổ thì đến trọn kiếp làm gì có ai phát bồ đề tâm.thế nào là phiền não tức bồ đề,thế nào là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề cũng như tìm sừng thỏ. mong ngài vô nhất bất nhị vì tôi mà giảng nói
Kính chào đạo hữu, đạo hữu nói rất đúng, đạo hữu cứ đặt vấn đề cụ thể, VNBN sẽ trao đổi.

Nói một ít nhé: tuy Cực Lạc không có các khổ đau nhưng mọi người ở đó đều thấy các sự kiện của mười phương thế giới mà họ có duyên, họ biết thế giới luân hồi này là khổ đau, cho nên dốc lòng tu tập quyết tẩy trừ gốc rễ của khổ đau cho bằng được. Lại nữa, dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn A DI ĐÀ PHẬT thì cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng lẽ lại dạy vào chỗ tìm lông rùa sừng thỏ nhỉ?!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Em đọc xong không hiểu lắm. Vì em chưa biết gì cả
Mong được anh và mọi người dẫn dắt từ đầu để em có thể chọn cho mình pháp tu phù hợp
Em cảm ơn ạ
Vậy bạn nên tìm hiểu một ít trước, chẳng hạn bạn muốn học Phật Pháp để làm gì?
 

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
Kính chào đạo hữu, đạo hữu nói rất đúng, đạo hữu cứ đặt vấn đề cụ thể, VNBN sẽ trao đổi.

Nói một ít nhé: tuy Cực Lạc không có các khổ đau nhưng mọi người ở đó đều thấy các sự kiện của mười phương thế giới mà họ có duyên, họ biết thế giới luân hồi này là khổ đau, cho nên dốc lòng tu tập quyết tẩy trừ gốc rễ của khổ đau cho bằng được. Lại nữa, dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn A DI ĐÀ PHẬT thì cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng lẽ lại dạy vào chỗ tìm lông rùa sừng thỏ nhỉ?!
ở ta bà này cũng biết luân hồi là khổ đau thậm chí còn trải qua còn cảm nhận bằng chính cái thân tâm này tại sao lại không rốc lòng tu tập quyết tảy trừ gốc rễ của khổ đau mà lại đến nới đó mới làm ?.lại nữa 12 thừa pháp đức Phật Thích Ca phuơng tiện để lại lại khác của thế tôn A Di ĐÀ Phật sao.hay chỉ có đối mặt với Phật được nghe từ kim khẩu Phật thuyết pháp mới tin lúc đó mới tu hành

tóm lại chỗ vãn bối muốn hỏi: có phải ta bà này quá khổ nên không thể tu tập nổi không,thứ 2 có phải chỉ có được chính Phật chỉ dạy mới tin mới chịu tu hành không.nếu đúng là như vậy vãn bối xin được phép nhận xét đó là ngoài tâm đi tìm đạo và ỷ lại vào đại tri thức chẳng được đâu
 

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
Thật là chỗ khổ tâm của chư Phật, lại được đạo hữu phơi bày sáng tỏ ! Kính mong đạo hữu thường ghé thăm chủ đề, chẳng bỏ từ tâm, chắng quản lao nhọc mà dùng chỗ chánh tri, sở đắc của mình cùng mọi người luận bàn, khiến cho cái thấy của chúng ta được đầy đủ toàn vẹn, khiến cho đường tu của chúng ta trọn vẹn viên thành !

Một cây làm chẳng lên non,
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.
Đệ tử Phật, tuyệt làm sao !
Dầu cho tranh luận, chẳng mòn thiện tâm !

Tăng - Chúng hòa hợp,
Phật Pháp trường tồn !
Nhất môn thâm nhập,
Phật quả viên thành !

Luân hồi nhiều kiếp, sinh tử khổ đau, chúng sanh Ta Bà nương pháp môn này mà được giải thoát !
Nam mô Thập phương thường trụ Pháp Thân Tam Bảo
Nam mô A Di Đà Phật.
kính đạo hữu tôi không cho lời đạo hữu nói là phải nếu nói Pháp môn tịnh độ rộng độ chúng sanh hoàn thành tâm nguyện của chư Phật độ hết thảy chúng sanh thì thử hỏi cái thời này mấy ai được về trời tây,theo quan điểm của tôi tâm nguyện của Phật chỉ có thể được hoàn thành khi chúng sanh thật sự hiểu cảm nhận được thế nào là khổ
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
kính đạo hữu tôi không cho lời đạo hữu nói là phải nếu nói Pháp môn tịnh độ rộng độ chúng sanh hoàn thành tâm nguyện của chư Phật độ hết thảy chúng sanh thì thử hỏi cái thời này mấy ai được về trời tây,theo quan điểm của tôi tâm nguyện của Phật chỉ có thể được hoàn thành khi chúng sanh thật sự hiểu cảm nhận được thế nào là khổ
(Mấy lời dưới đây chỉ là đối đáp cá nhân, chẳng phải là tông chỉ của Tịnh độ tông, mong các hành giả Liên Tông liễu tri cho !)

Kinh đạo hữu Bình Đẳng Giác,

Theo thiển ý của mình,

1. Quả thật cõi Tây Phương cách đây "chẳng xa" thì "thời này mấy ai được về". Muốn về cõi Tây Phương này thì phải độ tận chúng sanh tâm. Sau khi độ tận rồi, thì thế giới cũng chẳng còn, nên người về, chỗ về, khổ đau, đại bi nguyện của chư Phật cũng bất khả đắc...Ngay chỗ bất khả đắc, bất tri bất giác, thanh thanh tịnh tịnh, mờ mịt không rõ ràng này, nhân duyên chín mùi, trời đất đảo lộn, thế giới hoàn nguyên thế giới, quang cảnh Tây Phương hiện ra...khi ấy mới hiểu được nỗi khổ tâm của chư Phật chính là "khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến".

2.
tâm nguyện của Phật chỉ có thể được hoàn thành khi chúng sanh thật sự hiểu cảm nhận được thế nào là khổ
Tứ đế có dạy: Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cảnh giới của sự thoát khổ, đây là con đường thoát khổ.

Nếu chúng sanh "thật sự cảm nhận được thế nào là khổ" mà tâm nguyện chư Phật đã hoàn thành thì Bồ Tát Đạo chẳng cần phải răn dạy nữa !

Nam mô A Di Đà Phật.
 

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
(Mấy lời dưới đây chỉ là đối đáp cá nhân, chẳng phải là tông chỉ của Tịnh độ tông, mong các hành giả Liên Tông liễu tri cho !)

Kinh đạo hữu Bình Đẳng Giác,

Theo thiển ý của mình,

1. Quả thật cõi Tây Phương cách đây "chẳng xa" thì "thời này mấy ai được về". Muốn về cõi Tây Phương này thì phải độ tận chúng sanh tâm. Sau khi độ tận rồi, thì thế giới cũng chẳng còn, nên người về, chỗ về, khổ đau, đại bi nguyện của chư Phật cũng bất khả đắc...Ngay chỗ bất khả đắc, bất tri bất giác, thanh thanh tịnh tịnh, mờ mịt không rõ ràng này, nhân duyên chín mùi, trời đất đảo lộn, thế giới hoàn nguyên thế giới, quang cảnh Tây Phương hiện ra...khi ấy mới hiểu được nỗi khổ tâm của chư Phật chính là "khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến"
2.


Tứ đế có dạy: Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cảnh giới của sự thoát khổ, đây là con đường thoát khổ.

Nếu chúng sanh "thật sự cảm nhận được thế nào là khổ" mà tâm nguyện chư Phật đã hoàn thành thì Bồ Tát Đạo chẳng cần phải răn dạy nữa !

Nam mô A Di Đà Phật.
chỗ bạn đánh đề mục 1 mình o có ý kiến jk chỉ là khi đọc thấy tâm, cảnh chạy nhanh như gió
chỗ đề mục 2 mình xin được bàn thêm với bạn 1 chút đúng là tứ đế có dạy chúng sanh có nghe nhưng phần nhiều vẫn mê luyến ngũ dục.cái chỗ ''thật sự cảm nhận được khổ '' là nói về cái chỗ đau khổ tận cùng mà lúc đó '' hạ sanh Di Lặc tôn Phật ''.đây là giữa tôi và bạn bàn về cái chỗ gọi là tận độ chúng sanh của chư Phật.
trên đây mới chỉ là biết khổ để tu hành chứ chưa nói đến a la hán đến nhất Phật thừa
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
Câu 5: Thế nào là tự lực niệm Phật, thế nào là tha lực niệm Phật ?

Câu 6: Đi, đứng, nằm, ngồi thường niệm Phật; vậy cách niệm Phật khi đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào ?


Câu 7: Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn trải qua mấy giai đoạn ? Cách thức tu trì như thế nào ? Cảnh giới nhất tâm bất loạn ra làm sao ?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
tóm lại chỗ vãn bối muốn hỏi: có phải ta bà này quá khổ nên không thể tu tập nổi không,thứ 2 có phải chỉ có được chính Phật chỉ dạy mới tin mới chịu tu hành không.nếu đúng là như vậy vãn bối xin được phép nhận xét đó là ngoài tâm đi tìm đạo và ỷ lại vào đại tri thức chẳng được đâu

Đạo hữu trả lời cho VNBN câu này chắc đã: đạo hữu có đảm bảo rằng bản thân đạo hữu sẽ giải thoát luân hồi trong kiếp này không? Cũng câu hỏi đó nhưng rộng ra cho người khác?

- Nếu đạo hữu đảm bảo chỉ cần kiếp này thôi là đạo hữu giải thoát ngay đời này thì VNBN xin tán thán và chúc đạo hữu thành tựu. Nhưng đạo hữu có đảm bảo mọi người điều cũng giải thoát ngay trong đời này như đạo hữu? Nếu không chắc cho bản thân mình hoặc cho người khác thì chuyển sang ý tiếp theo sau đây:

- Kiếp này cảm thấy không thể đoạn tận gốc rễ của khổ đau, nếu ở lại ta bà ắt phải tái sanh luân hồi, có thể sẽ tạo ra nghiệp ác mới - vì cái nhân vô minh còn đó. Hàng loạt câu hỏi sẽ đặt ra, liệu kiếp sau có duyên tu tập tiếp không? Tu bao nhiêu kiếp nữa mới giải thoát? Điều quan trọng điều ta nghĩ-tiên đoán có chắc chắn không?

Thay vì vô định và không chắc chắn. Người đó chọn tái sang vào thế giới Cực Lạc. Thứ nhất, nó không khó như việc giải thoát trong đời này. Thứ hai, là vãng sanh Cực Lạc chắc chắn sẽ giải thoát tại đó vì nơi đó là kết tinh từ 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Người ở đó, niềm vui không thiếu, ăn uống ngủ nghĩ không thiếu, dục vọng ngay từ lúc vãng sanh quyết đã từ bỏ, chỉ thiếu một thứ duy nhất chính là trí tuệ và do đó công việc duy nhất của họ là tu tập để thành tựu trí tuệ, có trí tuệ ấy rồi tự tại sanh tử 10 phương tùy theo duyên nghiệp cũ mà độ sanh, hoàn mãn tâm nguyện.

PS. không phải đợi đâu, nhưng liệu trình chắc chắn mới không uổng công tu tập, chưa giải thoát về Cực Lạc ắt được giải thoát, giải thoát rồi về đó dạo chơi thọ lãnh trí tuệ, tam muội độ sanh của chư Phật 10 phương (cứu cánh lên Nhất Sanh bổ xứ Bồ Tát).
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83

Đạo hữu trả lời cho VNBN câu này chắc đã: đạo hữu có đảm bảo rằng bản thân đạo hữu sẽ giải thoát luân hồi trong kiếp này không? Cũng câu hỏi đó nhưng rộng ra cho người khác?

- Nếu đạo hữu đảm bảo chỉ cần kiếp này thôi là đạo hữu giải thoát ngay đời này thì VNBN xin tán thán và chúc đạo hữu thành tựu. Nhưng đạo hữu có đảm bảo mọi người điều cũng giải thoát ngay trong đời này như đạo hữu? Nếu không chắc cho bản thân mình hoặc cho người khác thì chuyển sang ý tiếp theo sau đây:

- Kiếp này cảm thấy không thể đoạn tận gốc rễ của khổ đau, nếu ở lại ta bà ắt phải tái sanh luân hồi, có thể sẽ tạo ra nghiệp ác mới - vì cái nhân vô minh còn đó. Hàng loạt câu hỏi sẽ đặt ra, liệu kiếp sau có duyên tu tập tiếp không? Tu bao nhiêu kiếp nữa mới giải thoát? Điều quan trọng điều ta nghĩ-tiên đoán có chắc chắn không?

Thay vì vô định và không chắc chắn. Người đó chọn tái sang vào thế giới Cực Lạc. Thứ nhất, nó không khó như việc giải thoát trong đời này. Thứ hai, là vãng sanh Cực Lạc chắc chắn sẽ giải thoát tại đó vì nơi đó là kết tinh từ 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Người ở đó, niềm vui không thiếu, ăn uống ngủ nghĩ không thiếu, dục vọng ngay từ lúc vãng sanh quyết đã từ bỏ, chỉ thiếu một thứ duy nhất chính là trí tuệ và do đó công việc duy nhất của họ là tu tập để thành tựu trí tuệ, có trí tuệ ấy rồi tự tại sanh tử 10 phương tùy theo duyên nghiệp cũ mà độ sanh, hoàn mãn tâm nguyện.

PS. không phải đợi đâu, nhưng liệu trình chắc chắn mới không uổng công tu tập, chưa giải thoát về Cực Lạc ắt được giải thoát, giải thoát rồi về đó dạo chơi thọ lãnh trí tuệ, tam muội độ sanh của chư Phật 10 phương (cứu cánh lên Nhất Sanh bổ xứ Bồ Tát).
Kính đạo hữu VNBN,
Có một chỗ này xin chia sẻ đa số người tu tịnh độ cư nói về cực lạc là giải thoát. Nhưng những phẩm hạ sanh người tu tịnh độ vãng sanh cực lạc thực chất là thoát khỏi luân hồi sanh tử, chứ chưa giải thoát vì mang theo nghiệp đới nghiệp vãng sanh thì còn khổ đau và phiền não vì thế cần phải ở trong búp sen mà tu tập và hàng ngày được chư bồ tát đến thuyết pháp để đoạn trừ tận gốc rể vô minh lúc đó hoa sen mới nở ra mà thành Thánh chúng thành Phật ung dung tự tại trong cõi giới cực lạc. A di đà Phật!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Kính đạo hữu VNBN,
Có một chỗ này xin chia sẻ đa số người tu tịnh độ cư nói về cực lạc là giải thoát. Nhưng những phẩm hạ sanh người tu tịnh độ vãng sanh cực lạc thực chất là thoát khỏi luân hồi sanh tử, chứ chưa giải thoát vì mang theo nghiệp đới nghiệp vãng sanh thì còn khổ đau và phiền não vì thế cần phải ở trong búp sen mà tu tập và hàng ngày được chư bồ tát đến thuyết pháp để đoạn trừ tận gốc rể vô minh lúc đó hoa sen mới nở ra mà thành Thánh chúng thành Phật ung dung tự tại trong cõi giới cực lạc. A di đà Phật!
Đúng vậy đấy ạ, không phải giải thoát liền mà tùy chỗ khuyết điểm của mỗi người mà tiếp tục hoàn thiện, thượng phẩm thì học vô tu chứ huống chi các bậc dưới, mục đích của vãng sanh là hoàn thiện trí tuệ chứ không có việc khác, bởi vậy mới nói Cực Lạc hiển bày phương tiện thù thắng muốn nghe pháp gì, giảng pháp gì, hành pháp gì,... liền được Đức Phật A DI ĐÀ hóa hiện ra như ý nhằm để người đó sáng mắt cho bằng được. Những điều này được thể hiện rõ trong 9 phẩm vãng sanh.

Bởi vậy, những người còn nhiều dục vọng, còn lỗi lầm thì phải biết vãng sanh là con đường cứu vớt đích thực. Nhiều người thấy bản thân còn nhiều khuyết điểm, không thanh tịnh liền nghĩ "không đủ tư cách", đó là cách nghĩ sai lầm uổng công chư Phật hiển bày phương tiện vãng sanh này. Còn vô minh, còn vọng tưởng thì ở ta bà này làm chi, cũng hại người hại mình nữa thôi. Do đó, thấy lỗi lầm thì phải quyết vãng sanh cho bằng được để tẩy trừ gốc rễ tội lỗi nấy. Thượng phẩm làm không nổi thì cứ hạ phẩm cũng được, vãng sanh là được. Vì đối với chư Phật, thượng - trung - hạ gì các Ngài cũng giáo hóa đến một chỗ đồng nhất.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Đúng vậy đấy ạ, không phải giải thoát liền mà tùy chỗ khuyết điểm của mỗi người mà tiếp tục hoàn thiện, thượng phẩm thì học vô tu chứ huống chi các bậc dưới, mục đích của vãng sanh là hoàn thiện trí tuệ chứ không có việc khác, bởi vậy mới nói Cực Lạc hiển bày phương tiện thù thắng muốn nghe pháp gì, giảng pháp gì, hành pháp gì,... liền được Đức Phật A DI ĐÀ hóa hiện ra như ý nhằm để người đó sáng mắt cho bằng được. Những điều này được thể hiện rõ trong 9 phẩm vãng sanh.
Quả thât Ngài Viên Quang chọn mặt gửi vàng. Đạo hữu đúng là làm mod phần tịnh độ không ai bằng. Bạn hiểu rõ lời kinh pháp môn niệm Phật và quan trọng là người không chấp pháp qua việc nói rằng các pháp môn khác tu vẫn có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúc bạn phát huy thế mạnh của mình và chia sẻ nhiều tinh hoa của pháp môn tịnh Độ cho các đạo hữu khác. Chúc bạn tinh tấn và an lạc. A di đà Phật!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Quả thât Ngài Viên Quang chọn mặt gửi vàng. Đạo hữu đúng là làm mod phần tịnh độ không ai bằng. Bạn hiểu rõ lời kinh pháp môn niệm Phật và quan trọng là người không chấp pháp qua việc nói rằng các pháp môn khác tu vẫn có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúc bạn phát huy thế mạnh của mình và chia sẻ nhiều tinh hoa của pháp môn tịnh Độ cho các đạo hữu khác. Chúc bạn tinh tấn và an lạc. A di đà Phật!
Dạ, cám ơn đạo hữu đã khích lệ.
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
Câu 5: Thế nào là tự lực niệm Phật, thế nào là tha lực niệm Phật ?

Câu 6: Đi, đứng, nằm, ngồi thường niệm Phật; vậy cách niệm Phật khi đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào ?


Câu 7: Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn trải qua mấy giai đoạn ? Cách thức tu trì như thế nào ? Cảnh giới nhất tâm bất loạn ra làm sao ?
Dịch chuyển câu hỏi, để người sau rõ biết trả lời.

Nam mô A Di Đà Phật.
 

hungmq

Registered
Tham gia
27 Tháng 5 2014
Bài viết
512
Điểm tương tác
227
Điểm
43
Dịch chuyển câu hỏi, để người sau rõ biết trả lời.

Nam mô A Di Đà Phật.
Câu 5: Tự lực niệm Phật ? Bạn ơi thực sự khi người niệm Phật nương vào câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, theo bản nguyện của Đức Di Đà mà về thì sao có cái gọi là niệm Phật tự lực nhỉ?
Nếu như có thể thực hành được như lời chư Phật dạy, và gần nhất đây là lời Tổ Huệ Năng mà các bạn đăng thì đó, nếu làm được vậy thì gọi là Tự Lực niệm Phật. Tự do đi lại các cõi Phật. Đó mới gọi là tự lực niệm Phật.
Còn vẫn phải nương theo bản nguyện của Đức Di Đà mà trở về nơi hành giả mong muốn thì vẫn gọi là tha lực. Dù là nhất tâm bất loạn.

Câu 6: Đi đứng nằm ngồi niệm Phật, là bất cứ nơi đâu hành giả cũng có khả năng khởi tâm niệm, niệm này có thể là Nam mô A Di Đà Phật lúc rảnh rỗi, niệm này chính là Chính niệm, luôn quán đến thân khẩu ý, không thấy đúng sai, cao thấp, lớn nhỏ, không có tâm phân biệt, an nhiên tự tại mà chỉ bày phương tiện lực, niệm ác không khởi và luôn lắng nghe tiếng niệm của chính mình. Mở rộng tấm lòng ra dù có trái ý mình hòng nhận được Tri kiến Phật. Đó thực là niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Chứ không phải là đi chơi với bạn bè đang nói chuyện với họ cũng niệm Phật.
Hiện nay đa số ta chưa đạt tới hoàn toàn đi đứng nằm ngồi niệm Phật đâu.
Câu 7: Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn trải qua các giai đoạn sau:
Giai đoạn đầu hành giả chăm chỉ câu niệm, chú tiếng tiếng niệm của mình cốt là điều phục thân tâm, thấy rằng các cảnh bên ngoài thực sự như vốn có của nó, chẳng thấy đúng sai, xa rời các pháp hữu lậu và vô lậu, vì tất cả đều là phương tiện, đều hư dối, đều đánh lừa Tâm ta, nên giai đoạn đầu chăm chỉ niệm Phật để xa rời tâm phân biệt.
Giai đoạn hai khi thân tâm được điều phục thì sẽ thấy tiếng ta niệm Nam mô A Di Đà hoàn toàn được nghe từ Chân tâm chứ không nghe theo thanh trần hay âm thanh do ta tưởng tưởng ra. Danh hiệu Phật chảy bất tận, trong 1 dòng tâm.
Giai đoạn cuối tính nghe chẳng còn, Phật trí toả rạng đúng như rằng:
Đức Phật Thế-Tôn, Chánh Biến Tri
Tướng hảo đoan nghiêm đều viên mãn,
Rủ lòng đại từ bi vô hạn,
Mở bày đại pháp cứu quần mê.
Niệm Phật hiện tiền đắc Phật tướng,
Thâm nhập cảnh giới bất tư nghị.
Nhân đây Bồ-Tát Sơ phát tâm,
Quyết định một lòng xưng niệm Phật,
Hồng danh chứa nhóm vô lượng nghĩa,
Lợi lạc muôn ức chúng hữu tình.
Đức Phật Thế-Tôn, đấng Vô-thượng
Tri kiến, giác ngộ đều quang minh,
Rắc rải tuệ nhật khắp mười phương,
Rưới trận mưa pháp như Cam lộ.
Niệm Phật vãng sanh cõi Cực-Lạc,
An nhiên chứng đắc Vô-Sanh-Nhẫn.
Nhân đây Bồ-Tát Sơ phát tâm,
Gìn giữ thân tâm bằng Phật hiệu,
Hồng danh tỏ ngộ Chân Như Tánh,
Dẫn dắt chúng sanh vào Tam-muội.
Đức Phật Như-Lai đấng Bất-động
Chẳng đến, chẳng đi, chẳng đoạn thường,
Xa lìa chấp hữu hoặc chấp vô,
Tự tại chỉ bày phương tiện lực.
Niệm Phật an trụ nơi bản giác,
Tùy nghi hòa hợp với tánh Không.
Nhân đây Bồ-Tát Sơ phát tâm,
Trang nghiêm tự thân bằng niệm Phật,
Hồng danh hiển phát Hư-Không-Tạng,
Tức thời thẳng vào Viên-giác-tánh.
Con nay xưng tán Đại Đạo-Sư,
Khen ngợi hồng danh vô lượng lực.
Nguyện đem hồi hướng khắp chúng sanh,
Mong cầu hết thảy cùng niệm Phật.
(Diệu Nguyệt cư sĩ - Kinh niệm Phật ba la mật)
Lúc này gọi là niệm Phật tam muội
Thấy rằng hiện nay chúng ta mới chỉ ở mức chăm chỉ niệm Phật, bằng lời niệm thầm chưa gọi niệm bằng tâm. Tuy nhiên nhờ cần mẫn chăm chỉ, nhờ thấy rõ tin tưởng nơi bổn nguyện Đức Di Đà. Xa rời các pháp hữu vi vô vi, các phân biệt phiền não, khởi tâm tin tưởng tuyệt đối. Tin tưởng duy nhất vào câu niệm Phật. Khi ta không để tâm ta chay theo Sắc THanh Hương Vị Xúc Pháp thì khi đó dần dần ta sẽ nghe tiếng niệm Phật từ Chân Tâm. Và rồi đến lúc vốn dĩ câu niệm Phật là của ta chảy bất tân trọng lòng.
Cảnh giới Nhất Tâm bất loạn là cảnh giới thấy người quấy tâm ta chẳng quấy, vẫn một lòng cứu chúng sinh. Tâm không sợ hãi, tâm đại từ đại bi, tâm không chấp , tâm không ô nhiễm, tâm vô vi, tâm không quán tưởng đấy cũng là cảnh giới nhất tâm bất loạn. Chỉ có 1 Tâm không khác, không có 2 tâm.
 

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
1 sướng 1 họa 2 thầy trò
 

ngokhong

Registered
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
835
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Câu 5: Tự lực niệm Phật ? Bạn ơi thực sự khi người niệm Phật nương vào câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, theo bản nguyện của Đức Di Đà mà về thì sao có cái gọi là niệm Phật tự lực nhỉ?
Nếu như có thể thực hành được như lời chư Phật dạy, và gần nhất đây là lời Tổ Huệ Năng mà các bạn đăng thì đó, nếu làm được vậy thì gọi là Tự Lực niệm Phật. Tự do đi lại các cõi Phật. Đó mới gọi là tự lực niệm Phật.
Còn vẫn phải nương theo bản nguyện của Đức Di Đà mà trở về nơi hành giả mong muốn thì vẫn gọi là tha lực. Dù là nhất tâm bất loạn.

Câu 6: Đi đứng nằm ngồi niệm Phật, là bất cứ nơi đâu hành giả cũng có khả năng khởi tâm niệm, niệm này có thể là Nam mô A Di Đà Phật lúc rảnh rỗi, niệm này chính là Chính niệm, luôn quán đến thân khẩu ý, không thấy đúng sai, cao thấp, lớn nhỏ, không có tâm phân biệt, an nhiên tự tại mà chỉ bày phương tiện lực, niệm ác không khởi và luôn lắng nghe tiếng niệm của chính mình. Mở rộng tấm lòng ra dù có trái ý mình hòng nhận được Tri kiến Phật. Đó thực là niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Chứ không phải là đi chơi với bạn bè đang nói chuyện với họ cũng niệm Phật.
Hiện nay đa số ta chưa đạt tới hoàn toàn đi đứng nằm ngồi niệm Phật đâu.
Câu 7: Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn trải qua các giai đoạn sau:
Giai đoạn đầu hành giả chăm chỉ câu niệm, chú tiếng tiếng niệm của mình cốt là điều phục thân tâm, thấy rằng các cảnh bên ngoài thực sự như vốn có của nó, chẳng thấy đúng sai, xa rời các pháp hữu lậu và vô lậu, vì tất cả đều là phương tiện, đều hư dối, đều đánh lừa Tâm ta, nên giai đoạn đầu chăm chỉ niệm Phật để xa rời tâm phân biệt.
Giai đoạn hai khi thân tâm được điều phục thì sẽ thấy tiếng ta niệm Nam mô A Di Đà hoàn toàn được nghe từ Chân tâm chứ không nghe theo thanh trần hay âm thanh do ta tưởng tưởng ra. Danh hiệu Phật chảy bất tận, trong 1 dòng tâm.
Giai đoạn cuối tính nghe chẳng còn, Phật trí toả rạng đúng như rằng:
Đức Phật Thế-Tôn, Chánh Biến Tri
Tướng hảo đoan nghiêm đều viên mãn,
Rủ lòng đại từ bi vô hạn,
Mở bày đại pháp cứu quần mê.
Niệm Phật hiện tiền đắc Phật tướng,
Thâm nhập cảnh giới bất tư nghị.
Nhân đây Bồ-Tát Sơ phát tâm,
Quyết định một lòng xưng niệm Phật,
Hồng danh chứa nhóm vô lượng nghĩa,
Lợi lạc muôn ức chúng hữu tình.
Đức Phật Thế-Tôn, đấng Vô-thượng
Tri kiến, giác ngộ đều quang minh,
Rắc rải tuệ nhật khắp mười phương,
Rưới trận mưa pháp như Cam lộ.
Niệm Phật vãng sanh cõi Cực-Lạc,
An nhiên chứng đắc Vô-Sanh-Nhẫn.
Nhân đây Bồ-Tát Sơ phát tâm,
Gìn giữ thân tâm bằng Phật hiệu,
Hồng danh tỏ ngộ Chân Như Tánh,
Dẫn dắt chúng sanh vào Tam-muội.
Đức Phật Như-Lai đấng Bất-động
Chẳng đến, chẳng đi, chẳng đoạn thường,
Xa lìa chấp hữu hoặc chấp vô,
Tự tại chỉ bày phương tiện lực.
Niệm Phật an trụ nơi bản giác,
Tùy nghi hòa hợp với tánh Không.
Nhân đây Bồ-Tát Sơ phát tâm,
Trang nghiêm tự thân bằng niệm Phật,
Hồng danh hiển phát Hư-Không-Tạng,
Tức thời thẳng vào Viên-giác-tánh.
Con nay xưng tán Đại Đạo-Sư,
Khen ngợi hồng danh vô lượng lực.
Nguyện đem hồi hướng khắp chúng sanh,
Mong cầu hết thảy cùng niệm Phật.
(Diệu Nguyệt cư sĩ - Kinh niệm Phật ba la mật)
Lúc này gọi là niệm Phật tam muội
Thấy rằng hiện nay chúng ta mới chỉ ở mức chăm chỉ niệm Phật, bằng lời niệm thầm chưa gọi niệm bằng tâm. Tuy nhiên nhờ cần mẫn chăm chỉ, nhờ thấy rõ tin tưởng nơi bổn nguyện Đức Di Đà. Xa rời các pháp hữu vi vô vi, các phân biệt phiền não, khởi tâm tin tưởng tuyệt đối. Tin tưởng duy nhất vào câu niệm Phật. Khi ta không để tâm ta chay theo Sắc THanh Hương Vị Xúc Pháp thì khi đó dần dần ta sẽ nghe tiếng niệm Phật từ Chân Tâm. Và rồi đến lúc vốn dĩ câu niệm Phật là của ta chảy bất tân trọng lòng.
Cảnh giới Nhất Tâm bất loạn là cảnh giới thấy người quấy tâm ta chẳng quấy, vẫn một lòng cứu chúng sinh. Tâm không sợ hãi, tâm đại từ đại bi, tâm không chấp , tâm không ô nhiễm, tâm vô vi, tâm không quán tưởng đấy cũng là cảnh giới nhất tâm bất loạn. Chỉ có 1 Tâm không khác, không có 2 tâm.
Theo tôi nghĩ niệm Phật là một pháp Quán cho nên hành giả phải dụng công,nỗ lực quán tưởng cảnh giới của chư Phật thông qua ý nghĩa, hình ảnh và các danh hiệu của các vị Phật.Điều quan trọng trong việc niệm Phật là phải chuyên cần và khẩn thiết thì mới có thể giúp Tâm đỡ tán loạn,từ đó mới có thể đạt Định mà sinh ra Huệ được...

Cho nên nói niệm Phật tự lực chính là vậy.

Còn niệm Phật tha lực thì chính là ta dùng cảnh giới của Phật để mà quán tưởng,tức là nương nhờ vào đó để sinh diệu dụng vậy.

Trong Duyên khởi chẳng đã nói cái này có thì cái kia có hay sao?Tha lực và Tự lực luôn song hành với nhau,tương hỗ lẫn nhau.
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
Câu 5: Thế nào là tự lực niệm Phật, thế nào là tha lực niệm Phật ?

Câu 6: Đi, đứng, nằm, ngồi thường niệm Phật; vậy cách niệm Phật khi đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào ?


Câu 7: Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn trải qua mấy giai đoạn ? Cách thức tu trì như thế nào ? Cảnh giới nhất tâm bất loạn ra làm sao ?
Theo thiển ý của mình,

Câu 5: Nương bổn nguyện tiếp dẫn vãng sanh của đức Phật A Di Đà mà niệm Phật gọi là tha lực niệm Phật. Chẳng nương nơi bổn nguyện mà niệm Phật gọi là tự lực niệm Phật.

Thế nào là nương nơi bổn nguyện ?
- Là biết rõ bổn nguyện Phật.
- Là không nghi bổn nguyện Phật.
- Là không quên bổn nguyện Phật.
- Là mong cầu Phật tiếp dẫn.

Câu 6: Nên y cứ theo lời răn dạy dưới đây của Tổ Thiện Đạo:

Ba ơi! Con muốn về nhà!
Niệm Phật, kỳ thật chỉ là một lọai tâm tình rất đơn thuần. Tâm tình khi niệm câu “ Nam Mô A Di Đà Phật” này, thì cũng giống như đứa con đọa lạc lêu lổng nhiều năm, nay muôn quay về nhà, khóc thét lên rằng: "Ba ơi! Con muốn về nhà!" loại tâm tình như vậy .

Ngay Khi đứa trẻ mê lạc, bổng nhiên hối ngộ, khóc thét lên rằng: “Ba ơi! Con muốn về nhà!”, người cha đã nhiều năm chờ đợi mỏi mòn, ngày nhớ đêm mong đứa con của mình, nhất định sẽ vui mừng đến rơi nước mắt, cho dù có liều cái mạng già cũng sẽ toàn tâm tòan lực cứu giúp đứa con, tiếp rước con về nhà, cho con tất cả sự ấm áp nhất tốt đẹp nhất trong nhà.
Đứa con bị bệnh rồi! thất nghiệp rồi! nợ nần chồng chất! Lại cách nhà rất xa! Con đường hiểm ác v.v. những thứ này đều không phải là vấn đề, tất cả những vấn đề khó khăn này, người cha đều sẽ vì đứa con mà lo liệu giải quyết, vấn đề là ở đứa con có chịu trở về nhà hay không mà thôi.
Câu 7:

7.1:
Niệm Phật tới "sự nhất tâm bất loạn - chẳng khởi tham, sân,si" trải qua ba giai đoạn:
- Thâu nhiếp niệm Phật
- Tùy duyên niệm Phật
- Bất niệm tự niệm.

7.2:
Cách thức tu trì đạt tới sự nhất tâm bất loạn trên, tùy từng căn cơ nói ra chẳng hết, nay quán xét gom lại thì thấy có 2 pháp là thù thắng hơn cả đó là : Thập niệm ký số và khắc định khóa trình.

A/ Thập niệm ký số:

- Niệm Phật nhớ từ 1-10: Niệm "A Di Đà Phật", nhớ 1; "A Di Đà Phật" nhớ 2...(nhớ nghĩ chuyện khác - quay trở lại 1)...(tiếp tục chẳng ngừng) tới nhớ 10 thì quay lại 1.

- Trong khoảng 5000 biến, mà chẳng nhớ nghĩ chuyện khác, thì ngưng nhớ số. Từ đây, tương tục niệm Phật. Nếu trong lúc niệm, lại nhớ nghĩ chuyện khác, liền quay lại nhớ số.

- Huân tập như thế, bên bỉ mỗi ngày, khi chủng tử niệm Phật huân tập đầy đủ thì dù chẳng tác ý niệm vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật vang khắp không gian. Tới đây, muốn khởi tạp niệm cũng không thể được, chỉ cần nhớ Phật tưởng Phật liền nghe thấy danh hiệu Phật. Đây là cảnh giới của sự nhất tâm bất loạn, là niệm Phật đạt nhất tâm.

B/ Khắc định khóa trình:
- Dùng xâu nhỏ (10 hạt) ghi nhớ mục.
- Dùng xâu lớn (108) hạt để dẫn niệm. Niệm Phật một tiếng, lần một hạt. Chẳng nhanh, chẳng chậm. Nghe mỗi niệm từng tiếng rõ ràng, từng câu liền mạch.

Mỗi ngày định số mục hoặc 1 vạn cho đến 10 vạn , 100 vạn biến..., khắc định thời khóa, quyết định không được thiếu bỏ ! Một ngày như vậy, cả đời như vậy. Chỉ có tăng dần, chẳng được giảm sút. Tấn tu không ngừng, tới kỳ Phật thất - 7 ngày chuyên tâm, hành trì tương tục thì đạt nhất tâm bất loạn chẳng có khó vậy !

7.3: Đối với người Tín Nguyện huân tập, mà nghịch duyên chướng cảnh chẳng cho phép như pháp tu hành, thì thời có thể y cứ lời dạy của Ngài Pháp Nhiên mà tấn tiến niệm Phật, dù ít dù nhiều, lâm chung chẳng Nghi, Nguyện tâm chân thiết, nhất định sẽ được vãng sanh:

Hạng phàm phu loạn tưởng xưng danh ít lần mà như pháp tu hành, sự thật rất là khó. Chẳng bằng nhật khóa xưng danh cho nhiều. Chỗ trọng yếu của xưng danh là để tâm niệm tương tục, Niệm Phật không ngớt miệng là đủ, cần gì phải cho là như pháp hay chẳng như pháp ư!
Nam mô A Di Đà Phật.
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
Theo tôi nghĩ niệm Phật là một pháp Quán cho nên hành giả phải dụng công,nỗ lực quán tưởng cảnh giới của chư Phật thông qua ý nghĩa, hình ảnh và các danh hiệu của các vị Phật.Điều quan trọng trong việc niệm Phật là phải chuyên cần và khẩn thiết thì mới có thể giúp Tâm đỡ tán loạn,từ đó mới có thể đạt Định mà sinh ra Huệ được...
Tổ Pháp Nhiên dạy:
Niệm Phật chẳng phải là quán Pháp Thân Phật, chẳng phải là quán tướng hảo của Phật. Chỉ một lòng chuyên xưng danh hiệu Đức A Di Đà, đó là niệm Phật.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Câu 5: Thế nào là tự lực niệm Phật, thế nào là tha lực niệm Phật ?

Câu 6: Đi, đứng, nằm, ngồi thường niệm Phật; vậy cách niệm Phật khi đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào ?

Câu 7: Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn trải qua mấy giai đoạn ? Cách thức tu trì như thế nào ? Cảnh giới nhất tâm bất loạn ra làm sao ?
Đối với VNBN những câu hỏi này không quan trọng, thích thì tìm hiểu, còn không thì cũng chẳng sao. Thường nhớ nghĩ đến cõi nước Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà như một nơi mà mình sẽ về khi mãn duyên nơi đây, từ đó tu trồng nhân lành, một lòng thành tâm xưng tán danh hiệu Đức Phật A Di Đà càng thuần thục càng tốt, lỡ lầm lỗi phải biết đó là do trí tuệ chưa đủ càng phải ước nguyện vãng sanh hoàn thiện trí tuệ vừa lợi mình vừa lợi người, kiên cố như thế chắc chắn vãng sanh. Tuyệt đối không nên dò chừng chỗ chứng "nhất tâm bất loạn" mà rơi vào các cảnh giới, lạc đường vãng sanh.

Việc niệm trì danh hiệu như thế nào thì mỗi người có lẽ sẽ có sự sáng tạo riêng. Nhưng dù là cách nào, cái tâm niệm khởi phải duyên theo câu Phật Hiệu như hình với bóng đừng để lạc mất nhau.
 

ngokhong

Registered
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
835
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Tổ Pháp Nhiên dạy:
Câu 5: Nương bổn nguyện tiếp dẫn vãng sanh của đức Phật A Di Đà mà niệm Phật gọi là tha lực niệm Phật. Chẳng nương nơi bổn nguyện mà niệm Phật gọi là tự lực niệm Phật.

Thế nào là nương nơi bổn nguyện ?
- Là biết rõ bổn nguyện Phật.
- Là không nghi bổn nguyện Phật.
- Là không quên bổn nguyện Phật.
- Là mong cầu Phật tiếp dẫn.

Đây không phải là Quán hay sao?
 
Bên trên