Đừng Để Mất Người Thương

TamDuc

Phó Trưởng Ban Đại Biểu nhiệm kỳ I (2011-2012)
Staff member
Tham gia
30 Thg 1 2010
Bài viết
890
Điểm tương tác
110
Điểm
43
Địa chỉ
Canada
Đừng Để Mất Người Thương 1/7

ĐĐ. Thích Pháp Hòa

<object height="385" width="480">


<embed src="http://www.youtube.com/v/-0WIRoQdtS8&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="480"></object>

Đừng Để Mất Người Thương 2/7

<object height="385" width="480">


<embed src="http://www.youtube.com/v/t2s0wwvV6wg&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="480"></object>
Đừng Để Mất Người Thương 3/7

<object height="385" width="480">


<embed src="http://www.youtube.com/v/kUGJjTHCrMc&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="480"></object>
Đừng Để Mất Người Thương 4/7

<object height="385" width="480">


<embed src="http://www.youtube.com/v/VFueaGL2fNM&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="480"></object>
Đừng Để Mất Người Thương 5/7

<object height="385" width="480">


<embed src="http://www.youtube.com/v/Ew8veK6Pe3U&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="480"></object>
Đừng Để Mất Người Thương 6/7

<object height="385" width="480">


<embed src="http://www.youtube.com/v/pf3TyyuZPLU&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="480"></object>
Đừng Để Mất Người Thương 7/7

<object height="385" width="480">


<embed src="http://www.youtube.com/v/90rQ8tVZTU4&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="480"></object>

 
Bên trên