Địa ngục, Quỷ, Tiên, Atula có thật không ?

Hiếu

Registered
Tham gia
21 Thg 10 2016
Bài viết
33
Điểm tương tác
17
Điểm
8
Địa chỉ
Hồ Chí Minh.
Kính bạch quý Thầy Cô,

Thưa anh chị, cùng toàn thể các bạn.

Hiếu có tìm hiểu kinh Phật một thời gian, nhưng còn vướng mắc một số điều khó hiểu như sau:

Khi đức Phật thành Đạo dưới cội Bồ Đề:

Đại Kinh Saccaka - Trung Bộ. đã viết:
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh.

Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp.

Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này".

Như vậy, Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết.
Như vậy Đạo Phật công nhận có kiếp trước và kiếp sau.

Kinh Thánh Cầu - Trung Bộ. đã viết:
Này các Tỷ-kheo, Sau khi biết được lời Phạm thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn, Ta nhìn quanh thế giới.

Này các Tỷ-kheo, với Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm.

Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng có một số hoa sen xanh, sen hồng, hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt.

Như vâỵ Đạo Phật công nhận có loài Trời, vì Phạm Thiên có xuống yêu cầu thưa thỉnh Phật thuyết pháp và cũng công nhân luôn có Thần thông vì đức Phật ngồi một nơi mà có thể biết được suy nghĩ, thói quen, ham muốn của mọi loài chúng sinh (trong đó có con người).

Vậy thì loài Địa ngục, loài Quỷ, loài Tiên, loài Atula có thật không ?

Hay chỉ có loài Người, loài súc sinh ( tức động vật) và loài Trời là tái sinh kiếp này sang kiếp khác, luân chuyển không ngừng nghỉ mà thôi ?

Rất mong mọi người giải đáp giúp.

A Di Đà Phật.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,481
Điểm tương tác
1,744
Điểm
113
thảo luận cùng bạn Hiếu

Kính thưa Bạn Hiếu.

Trước xin tán thán tấm lòng cầu học và nghiêng cứu chánh Pháp Phật của bạn

Với câu hỏi của Bạn: loài Địa ngục, loài Quỷ, loài Tiên, loài Atula có thật không ?

Xin khẳng định với Bạn là CÓ, nhưng sự có ấy tùy theo nhận thức của người tu học mà thấy có khác nhau.

Mến. 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
338
Điểm
83
Chào bạn Hiếu,

Ngoài những Kinh bạn trích dẫn trên về cõi Thiên và Nhân. Nguyên Chiếu xin trích thêm vài kinh mà Đức Phật thuyết về các cõi : Địa ngục, loài Quỷ, loài Atula. Súc sanh.

Cõi Địa Ngục:

...." A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng:
- Thế Tôn có oai đức lớn, từ âm vô ngại, khéo khai phá những mê hoặc vi tế của chúng sanh khiến con hôm nay thân tâm an lạc, được lợi ích lớn.Thế Tôn! Nếu diệu tâm sáng tỏ này vốn viên mãn cùng khắp, như thế cho đến đất đai, cỏ cây sâu bọ, hàm linh, bản tánh chơn như, tức là chơn thể thành Phật của Như Lai; vậy Phật thể chơn thật, tại sao lại có các đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, loài người và trời?
Thế Tôn, lục đạo này vốn tự có, hay là do tập khí hư vọng của chúng sanh mà sanh khởi?
Thế Tôn! Như Tỳ Kheo Ni Bửu Liên Hương trì Giới Bồ Tát, lén hành dâm dục, vọng nói hành dâm, chẳng phải sát sanh và trộm cắp, chẳng có nghiệp báo. Nói xong, nơi nữ căn liền sanh ngọn lửa lớn, rồi từng đốt xương lại bị bừng cháy, đọa ngục A Tỳ.Như vua Lưu Ly, và Tỳ Kheo Thiện Tinh: Lưu Ly thì giết hại hết dòng họ Thích Ca; Thiện Tinh thì vọng nói tất cả pháp đều Không (đoạn diệt Không) đang sống bị đọa vào ngục A Tỳ.Các địa ngục ấy, là có chỗ nhất định hay chẳng định? Mỗi người gây nghiệp nhân, mỗi mỗi tự chịu nghiệp quả, hay là tất cả tự nhiên?......"


Cõi AtuLa:

....."Lại nữa, A Nan, trong ba cõi trời ấy, còn có bốn giống A tu la.
Nếu từ loài quỷ, do sức bảo hộ chính pháp, được thần thông vào hư không, thì giống A tu la này, từ trứng sinh ra, thuộc về loài quỷ.
Nếu từ cõi trời, đức kém phải sa đọa, chỗ ở gần với mặt trời, mặt trăng, thì giống A tu la đó, từ thai sinh ra, thuộc về loài người.
Có chúa A tu la, nắm giữ thế giới, sức mạnh đến chỗ không phải sợ ai, có thể tranh quyền với Phạm Vương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương; giống A tu la này, nhân biến hóa mà có, thuộc về loài trời.
A Nan, riêng có một số A tu la thấp kém, sinh ra trong lòng biển lớn, lặn trong thủy huyệt, ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước; giống A tu la này, nhân thấp khí sinh ra, thuộc về loài súc sinh..."


Cõi súc sanh:

Kinh pháp cú
XXIV. PHẨM THAM ÁI: TÍCH CHUYỆN CON CÁ VÀNG


........" Vào một thời kia, đức Phật ngụ tại chùa Kỳ Viên, nước Xá Vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đề cập đến một con cá vàng rất đẹp nhưng miệng phát ra mùi hôi.

Thuở ấy, có người đánh cá bắt được một con cá vàng rất xinh đẹp, mới đem dâng cho Vua để lãnh thưởng. Đức Vua trầm trồ khen ngợi cá đẹp đang bơi lội tung tăng, bỗng cá trồi lên mặt nước đớp mồi, miệng mở ra, toả một mùi hôi nồng nặc. Vua lấy làm lạ, mới đem chậu cá đến chùa Kỳ Viên, thưa hỏi đức Phật. Đức Phật bảo, cá vàng nầy, thân hình dẹp đẽ nhưng miệng phát ra mùi hôi thúi, vì đang chịu quả báo của tội ác đã làm trong tiền kiếp. Rồi đức Phật mới kể lại chuyện xưa như sau:

Vào thời đức Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo tên là Ca Bi La rất thông suốt Tam tạng Kinh điển. Ỷ mình có sức học cao, tỳ kheo Ca Bi La thường tỏ ra khinh mạn các bạn đồng tu. Mỗi khi có sự tranh luận nào về giáo lý, Ca Bi La khinh khỉnh nói với người đối thoại: "Đạo hữu đã hiểu biết giáo-lý đến mức nào?", ngầm khoe kiến thức sâu rộng của mình. Vào một dịp lễ Bố tát tụng giới, trong khi các tỳ kheo cùng đọc giới Ba la đề mộc xoa, Ca Bi La chẳng tụng theo, lại bảo: "Ta còn lạ gì với Luật tạng, Kinh tạng và Luận tạng; các ông chỉ biết đọc vanh vách, có hiểu được như Ta không?" Nói xong, Ca Bi La bỏ ra ngoài. Tuy có công chỉ dạy giáo lý cho các tỳ kheo khác, nhưng thái độ khinh mạn của Ca Bi La đã gây khó khăn nhiều trong việc truyền bá Chánh pháp. Vì tội ác nầy,Ca Bi La phải sa vào địa ngục, chịu hình phạt trong suốt thời đức Phật Ca Diếp. Nhưng nhờ có công giảng dạy giáo lý, nên khi mãn hạn ở địa ngục, được tái sanh vào hàng súc sanh, thành con cá vàng, có thân hình đẹp đẽ, nhưng miệng lại thở ra mùi hôi thối......"


Cõi Ngạ Quỹ:

".....Phật nói Kinh Vu Lan Bồn
Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ
Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung,
Mục-liên mới đặng lục-thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân.

Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả,
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,
Làm con hiếu-hạnh vi tiên,
Bèn dùng huệ-nhãn dưới trên kiếm tầm.

Thấy vong-mẫu sanh làm ngạ-quỷ,
Không uống ăn tiều-tụy hình-hài.
Mục-liên thấy vậy bi-ai,
Biết mẹ đói khát ai-hoài tình thâm......"


Kính.
 
Bên trên