Đề nghị xử lí nick thantanmadai

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Nói dốc quá! Tôi có đụng chạm tới Thiền Tông của lão đâu!

Xin đính chính chỗ này nha lão quái. Tôi đâu có nói rằng tôi không tin ông đâu, chính ông vào gây hấn với tôi đấy nhá. Các vị Tổ Thiền Tông đã quá tuyệt vời, tôi đây kính ngưỡng vô cùng, chẳng chút nghi ngờ về chỗ chỗ của Các Ngài đã thấu đạt. Ai muốn theo con đường đó thì đó là chọn lựa của người đó và tôi kính chúc vị đó sẽ như các vị Tổ.

Nếu ai đã giác ngộ tự tâm mình thì cứ vậy mà làm. Người như vậy mười phương thế giới muốn đến nơi nào thì đều có thể được, chẳng có khó khăn gì. Tuy nhiên, vì thâm nhập được chút ít Phật Pháp, mà vội vàng phá hủy tín căn của người khác là không nên, chúng ta nên tùy thuận theo căn duyên mỗi người mà học, mà giới thiệu.
thế này nhé chúng ta dừng lại ở đây , không ai là người không tốt cả , ta nói rồi mà , mỗi người đều làm cái mà tự cho là có khả năng để đem lại một chút lợi ích nào đó.. chỉ là mỗi cá tính không giống nhau nên mới có sự chà xát ...hề hề , chính vì thế mà kinh sách nói là Đạo vốn vô ngôn. thôi ai hiểu đến đâu thì cứ thực hành đến đó , đến chỗ vô ngôn mà hiểu nhau âu mới là chỗ cần chúng ta phải cố gắng. nay toàn là chim hót trong bụi mận gai cả mà ... chớ bận tâm nhiều ....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha ha hah [smile]

Tâm Vi Tế: Càn Khôn Tận Thị Mao Đầu Thượng, Nhật Nguyệt Bao Hàm Giới Tử Trung --> Thân Pháp TínhI. Tâm Vi Tế:


Càn Khôn --> tận thị -> mao đầu thượng

Nhật Nguyệt --> bao hàm --> giới tử trung

SAI [smile] --> TỰ BÀO CHỮA [smile] ... đứng cách xa chặng đường tỷ ức DO TUẦN (smile) .. tính ra là tỷ tỷ cây số [smile] ...mà nói là thì là KHÔNG ĐÚNG

THANH TỊNH RỐT RÁO ... PHIỀN NÃO --> TỨC --> NIẾT BÀN ....

bởi vì

Qua Tri Kiến Phật --> nhận thức THẾ GIỚI HOA TẠNG ... là TỪ CHƠN TÂM, PHÁP THÂN mà ra [smile] ..

*** Thế Giới Hoa Tạng: Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Phạm Võng ... Kinh A Hàm .. Kinh Kinh Kinh Kinh [smile]

ngược lại không phải là Tri Kiến Phật ..

sẽ nhìn thấy SẮC CHÍNH LÀ BỤI BẶM

--> vá sẽ hỏng thấy được càn khôn, nhật nguyệt dưới hình tướng vi trần, nhỏ và vi tế ... [smile] --> khi Càn Khôn và Nhật Nguyệt còn nhỏ như đầu cộng lông, như 1 hạt cải


ở dạng chứa trong HÀNH UẨN ... THỨC UẨN .. thì không còn nhìn ra nổi nữa [smile]

cũng sẽ hỏng nhìn thấy TÂM THỨC hình thành như thế nào luôn (smile)

- vậy mà DÁM NÓI BIẾT TÙM LUM .. trong khi TỰ MÌNH CHẲNG BIẾT [smile]

đúng hông ?? [smile]HT Thích Từ Thông có giảng 1 bài về việc học ..

Chí lac mạc như độc thư

chí yếu mạc như giáo tử


đọc sách học hỏi ... là 1 NIỀM VUI

dạy con --> thì phải DẠY ĐIỀU HỮU ÍCH


cho nên NGƯỜI DÙ ĐỨNG Ở XA THẾ NÀO .. CHỈ CẦN BIẾT PHÁP THÂN VÔ TƯỚNG ẤY --> TỰ BIẾT ĐIỀU CHỈNH CHỖ ĐỨNG của MÌNH CHO THÍCH HỢP

--> biết RỐT RÁO HỌC HỎI --> cũng vẫn được THANH TỊNH RỐT RÁO ..

ngược lại TỰ BÀO CHỮA .. tự MÂU THUẪN KHI THIẾU PHÁP THÂN VÔ TƯỚNG LÀM ĐIỂM TỰA ẤY... là đúng là TỰ RƯỚC KHỔ VÀO THÂN [smile]

bởi vì sự sâu xa của TÂM ở dạng VI TẾ ấy ... được nhìn thấy ra hết ... TỪNG ĐẦU CỌNG LÔNG, TỪNG HẠT GIỐNG [smile]II. Thân Pháp Tính

Vì sắc --> rốt ráo --> thanh tịnh --> nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa;


vì thọ, tưởng, hành thức --> rốt ráo --> thanh tịnh --> nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.

Này Xá Lợi Tử!

Vì nhãn xứ --> rốt ráo thanh tịnh --> nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa;

vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ --> rốt ráo --> thanh tịnh --> nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.Này Xá Lợi Tử!

Vì nhãn giới --> rốt ráo --> thanh tịnh --> nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa;

vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ --> do nhãn xúc làm duyên sanh ra --> rốt ráo --> thanh tịnh --> nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.Này Xá Lợi Tử!

Vì nhĩ giới --> rốt ráo --> thanh tịnh --> nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa;

vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ ---> do nhĩ xúc làm duyên sanh ra --> rốt ráo --> thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.Này Xá Lợi Tử! Vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.Này Xá Lợi Tử! Vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Này Xá Lợi Tử!

Vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. 602 Tập 06, Quyển 285, Phẩm Khen Ngợi Thanh Tịnh Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vậy rất là trong sáng. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật: 603 Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Pháp nào rốt ráo thanh tịnh mà nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. 604 Tập 06, Quyển 285, Phẩm Khen Ngợi Thanh Tịnh Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tất cả pháp môn Tam-mađịa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế không chuyển đổi, không tiếp nối. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. - Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật [smile]hiểu được cái THÂN PHÁP TÍNH THANH TỊNH NÀY Ở NGOÀI TAM GIỚI ... là THANH TỊNH SÂU --> SÂU HUN HÚT [smile]


ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
như anh thần kinh .híc...... hãy làm một bài lận về hai đoạn video của pháp sư Thích Từ Thông nghe cho vui . híc... chứ cứ như anh có chén chưa bao giờ được nói ..híc....
hiếu thắng thế này mà cứ nói luôn mồm là đình tĩnh, bỏ mình theo vật .....hahahahahahahahahha...
xin lỗi cái gì thấy VNBN có vẻ áy náy thì ta nói chân tình chả lẽ điều ta nói không đúng hay sao? chỉ có loại ngu , hiếu thắng mới lúc nào cũng cho mình là nhiều chữ , lắm nghĩa , những điều đó đi lòe bọn con nít đi . sao không vào cà khịa ông Từ Thông đi, giỏi luận lắm mà .hahahahaahahahahhaha...
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
đây nữa này , hay thì đả lại cho chuẩn ta nghe chơi , cụThông nói tất cả đều là chơi mà . híc...
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha hah ... [smile]

được ... ra đề tài MÀ BẠN TTMD muốn tìm hiểu đi [smile]

bất kỳ đoạn này bạn cảm thấy KHÓ HIỂU đó [smile]

- Nhưng bạn TTMD phải hứa là PHẢI BIẾT TỰ KỀM CHẾ BẢN THÂN [smile] --> hỏng được NỔI NÓNG với những gì BẠN KHÔNG BIẾT [smile]
KLL
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha ha hah ... [smile]

được ... ra đề tài MÀ BẠN TTMD muốn tìm hiểu đi [smile]

bất kỳ đoạn này bạn cảm thấy KHÓ HIỂU đó [smile]

- Nhưng bạn TTMD phải hứa là PHẢI BIẾT TỰ KỀM CHẾ BẢN THÂN [smile] --> hỏng được NỔI NÓNG với những gì BẠN KHÔNG BIẾT [smile]
KLL
thì hai vị nói rõ ràng , biết thì cứ nói các vị đúng sai thế nào , còn bài vở cái gì? nhớ cho là kể tên vanh vách một tỉnh thành , hay một vị tai to mặt lớn như tổng tống thống chẳng hạn , nhưng mà gặp mặt thấy tận mắt , tay sờ , nói chuyện là khác nhau đó nha , đừng cho là cái gì cũng kể cũng nói như thầy bói đó chỉ ảo tưởng , tham đắm ... nay nếu bài được ông Thích Từ Thông là có thể nói ngon được , nhưng mà cũng đừng tin là ông Từ Thông là chuẩn đâu nha ... còn TTMD không có học , không có cái gì cả nên không thể có đè tài hay cái chi chi nha....híc....
cái thứ mà độc quyền về chế độ đăng , thêm bớt chỉ có riêng mình thì đủ để gọi là tiểu nhân bỉ ổi rồi. híc... suốt ngày như anh nát rượu lảm nhảm đòi ...híc....
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha hah [smile]

thì ở CHỖ NÀY chỉ được 1 trong 2 là: chỉ có TUI NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG VỀ PHẬT LÝ .. còn BẠN TTMD thì không [smile]

phải có CHỖ NÀO ... BẠN TTMD cũng phải nói chuyện đàng hoàng về PHẬT LÝ luôn ..

chắc lúc đó BẠN SẼ MẤT CHỖ ĐỨNG [smile]hay là chúng ta BỎ CHỖ NÀY ĐI ... QUA CHỖ ĐÓ [smile] --> DÁM hông ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]

KLL
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha ha hah [smile]

thì ở CHỖ NÀY chỉ được 1 trong 2 là: chỉ có TUI NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG VỀ PHẬT LÝ .. còn BẠN TTMD thì không [smile]

phải có CHỖ NÀO ... BẠN TTMD cũng phải nói chuyện đàng hoàng về PHẬT LÝ luôn ..

chắc lúc đó BẠN SẼ MẤT CHỖ ĐỨNG [smile]hay là chúng ta BỎ CHỖ NÀY ĐI ... QUA CHỖ ĐÓ [smile] --> DÁM hông ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]

KLL
híc... lại phải vào nhà riêng mới nói được à? ở đây chuyện người ta đang muốn rõ thì không nói , đòi chạy vô nhà tắm hả .hahahahhahahahahaha.....
đây không có gì hết lý cũng chả cần , cần lý để làm gì khi mà cứ như thần kinh vậy . híc.... lại còn đứng với ngồi chi nữa đây , hay là không thích thì xóa tên ... là xong có gì mà phải ngồi với đứng , có ông gì đó nói sống thì chẳng nằm , mà chết thì chẳng ngồi... híc, cho nên đây mệt thì nằm , khỏe thì ...híc....
muốn thể hiện thì cứ việc , đã nói là luận về mấy video của ông Từ Thông .. đi cứ chạy quanh là sao ..hay là chịu thua ông ấy đi cho khỏe .híc....
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha hah a... [smile]

ỪA ... phát tui 1 TẤM VÉ .. vào CHỖ BẠN TTMD phải nói chuyện đàng hoàng đấy [smile]

--> tui phải VÀO HANG --> BẮT CỌP CON chơi [smile]

ờ mà dám hông ? [smile]

KLL
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha ha hah a... [smile]

ỪA ... phát tui 1 TẤM VÉ .. vào CHỖ BẠN TTMD phải nói chuyện đàng hoàng đấy [smile]

--> tui phải VÀO HANG --> BẮT CỌP CON chơi [smile]

ờ mà dám hông ? [smile]

KLL
ngàn kinh muôn luận chi cũng nói làu làu vậy mà bấy nhiêu điều người ta nói từ đầu đến giờ vẫn không chịu hiểu cho thì thật tức cười, đã nói là chẳng là gì cả mà lại đòi cọp con với cọp mẹ là cái gì .híc.....
thấy tâm như lửa đốt vậy mà thi thoảng lại lôi lời phật dạy là bỏ mình theo vật , nay cứ chạy theo cái không thật có mà cứ đòi bắt là sao .híc.....
đã nói chạy trên bờ sông mà ngắm trăng là chỉ có mệt thôi , ta ngủ đây .híc.......
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha ha ha ... [smile]

TU HÀNH là để --> AN TOÀN HƠN [smile]

chẳng phải đã nói KINH TRƯỚC rùi sao ? [smile] ... và bi giờ đã tới lúc KINH HÀNH [smile]

Có Trú Xứ --> của Thức:

- Thân nhiều loại

- Tưởng nhiều loại

*** Thân tưởng đã nhiều loại --> thì lời nói cũng "đa ngôn" [smile] .... không thể nào là NHẤT LOẠI được [smile]

nhưng đương nhiên ... vẫn có GIỚI HẠN có thể thấy rõ [smile]

--> Tới nơi Có Cái Thân, Cái Tưởng --> Phải là Như Vậy --> Thì Chắc Chắn nó phải là Như Vậy [smile]

như vậy mới gọi là Không Lầm Nhân Quả [smile]

vì vậy Tui mới nói là --> biết BẠN TTMD CÓ CHỖ ... Ở NƠI ĐÓ BẠN HỎNG THỂ NÓI BỪA được mà [smile]Con đường Tu Chứng của Đức Phật ... có nhiều loại Không Định ... tới cả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Định .. ngài cũng chỉ An Trú 1 thời gian .. rùi nhận ra chỗ KHÔNG AN TOÀN của NÓ .. nên dời đi [smile]

--> TU HÀNH là để AN TOÀN THÊM ... chỗ của bạn TTMD MÀ AN TOÀN thì ĐÃ KHÔNG GIẤU NÓ ĐI [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]

KLL
híc... chỉ tại thấy có đủ thứ thì mới có cất có giấu, nay đã nói là chả có gì cả thì thì giấu cái gì .híc... đang còn mang cái thân này thì không an toàn là cái chắc . vì thân nó vô thường mà ...híc... còn những thứ khác thì có thấy đâu mà an toàn với không an toàn , chả lẽ trong túi không có tiền mà lại lo túi mình không an toàn gì cả .hahahahahahahahahhahah.... chỉ có mấy anh ăn cắp mới hay nghĩ túi người khác có tiền rồi...híc......
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
661
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Haizzz...

Kính mời mọi người một ly trà!

Hôm nay rảnh rỗi HVT đọc lại một đoạn ngữ lục về ngài Đức Sơn Tuyên Giám.

Đến câu : " Phật là cục cứt của lão Hồ". Tự nhiên phá lên cười ha hả

Rất thẳng thắn! Rất bình thường mà kỳ đặc

Hi vọng mọi người đều đạt được trí tuệ nhìn thấu đừng viễn tưởng cũng đừng cố chấp.

Kính!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
đây nữa này , hay thì đả lại cho chuẩn ta nghe chơi , cụThông nói tất cả đều là chơi mà . híc...
Lẽ ra chúng ta không nên đem các vị tu sĩ này vào đây, vì đó vẫn là mượn lời người khác!

Tuy nhiên VNBN cũng có quan điểm như sau đối với hai vị:
1. Đối với sư ông Thích Từ Thông: sư ông tu theo Thiền, nói theo khía cạnh của Thiền môn, chú trọng an lạc giải thoát mọi lúc mọi nơi, việc này không liên quan gì Cực Lạc hiện hữu hay không, cũng như ta bà này hiện hữu hay không. Sư ông đã gián tiếp bác bỏ sự hiện hữu của Cực Lạc Thế Giới, chính sư cũng không biết rõ nên sư đã dùng từ "phải cẩn thận". Muốn bác bỏ sự tồn tại của Cực Lạc sư phải dùng thân thông hiển thị hết tất cả vũ trụ cho mọi người thấy không có cõi nước nào là Cực Lạc như Kinh Điển miêu tả. Rất tiếc, sư ông chưa có năng lực đó, vì có năng lực này thì bất kì điều gì sư điều cũng phải biết, chẳng hạn phải biết chỗ của VNBN này đây đang ở đâu, làm gì, tái đất này 1 tỷ năm nữa sẽ ra sao,....

Tịnh Độ Tông chủ trương kiếp sau hóa sanh sang Cực Lạc Thế Giới dù hiện tại là tự tại hay chưa, chưa tự tại sanh tử thì càng phải về Cực Lạc để tu tiếp trong 1 đời tại đó là đạt, chẳng liên quan gì tới việc trung thành hay phản bội ai cả! Chính Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng sanh thời mạt thế nên sanh về Cực Lạc.

2. Đối với tiến sĩ Phật Học, Hòa Thượng Thích Nhật Từ. Ông thẳng thừng phủ nhận con đường của Tịnh Độ Tông: niệm Phật vãng sanh. Những điều ông ấy nói đều là các suy luận riêng không phù hợp với nội dung Kinh Điển, thậm chí trái với Lý Nhân - Quả.


Chẳng hạn, ông ấy nói 48 nguyện là nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng chứ không phải là nguyện của Đức Phật A Di Đà. Điều này cũng giống như bây giờ chúng ta giết người, qua khoảng một tỷ kiếp chúng ta phủ nhận rằng xưa đó không phải là tôi, nên tội ấy tôi không phạm! Thật là trái với Lý Nhân Quả.

Phật Pháp vốn không sanh diệt, nhưng tại thế gian nên phải tuân theo quy luật sinh trụ hoại diệt, vị Phật khác sẽ ra đời chuyển pháp luân tiếp theo. Tuy nhiên, quy luật đó không hẳn đúng trên mỗi cá nhân nói riêng.
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Híc... giờ chỉ còn lại cụ Thông với cụ Từ là đối diện với chư vị , hi vọng chư vị "dần" cho hai cụ đến nơi đến chốn , còn đối với ta thì chẳng tre cũng chẳng măng, nên chẳng luận trẻ già , chẳng luận cao thấp .hahahahahahahaha...cứ vậy nha híc....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah [smile]

bạn VNBN hiểu được rất là ÍT điều hai vị đó nói [smile]

--> nói chung chỉ nghe được HÌNH TƯỚNG BẾN NGOÀI [smile]


không thể NGHE ĐƯỢC ĐIỀU BẠN --> KHÔNG THỂ NGHE

không thể THẤY ĐƯỢC ĐIỀU BẠN --> KHÔNG THỂ THẤY [smile]

đó là chỗ BẠN VNBN bị giới hạn [smile]


Bạn có cần nghe DẪN CHỨNG không ? [smile]

--> KINH thì không thể NGHI ... LỜI HÒA THƯỢNG TRONG THIÊN HẠ --> BẠN nghe cũng khó mà nghi được khi mà CHÍNH BẠN không hiểu được bao nhiêu [smile]

KLL
kakaka, Ngay khi Phật còn tại thế mà người ta còn không tin lời Phật dạy nữa là. Huống chi là Kinh Điển, nghĩa là người không có duyên thì lời thật cũng trở nên phi nghĩa. Đã có duyên, một câu Kinh cũng có thể nắm bắt.

Bởi vậy, không có một căn cứ nào để bác bỏ Thế Giới Cực Lạc. Nhưng những người có duyên thì sẽ có lòng tin của họ.

Một người không tin tự tâm mình trọn vẹn có giải thoát thì cũng không thể học thiền được anh bạn à, dù có thuyết phục bao nhiêu đi nữa trừ những người có duyên thì có thể chỉ dẫn!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Híc... giờ chỉ còn lại cụ Thông với cụ Từ là đối diện với chư vị , hi vọng chư vị "dần" cho hai cụ đến nơi đến chốn , còn đối với ta thì chẳng tre cũng chẳng măng, nên chẳng luận trẻ già , chẳng luận cao thấp .hahahahahahahaha...cứ vậy nha híc....
Hai vị ấy đâu có trong đây đâu lão quái? Nếu có thì mời lên tiếng trao đổi! Kính mời.
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
661
Điểm tương tác
224
Điểm
43
ha ha ha [smile]

Kính bạn HVT 1 ly trà [smile]

đọc đoạn đó ... bạn thấy ĐIỀU MÌNH KHÔNG THỂ THẤY gọi là PHẬT ... là vô nghĩa sao ? [smile]

KLL
Hi hi...

Tiểu đệ chỉ cảm thấy rất rõ một điều về cách đối bệnh cho thuốc của các vị tiền bối.

Đối với thế gian điên đảo thì Dùng Phật là thuốc. Đối với cuồng tăng chấp Phật thì Phật là bệnh lớn

Ha ha....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha ha ha [smile]

đúng rùi .. tại vì BẠN TTMD chưa có TƯ CÁCH THỦ TỌA ...

bởi vì người THỦ TỌA .. là người NGỒI GHẾ ĐẦU ...

- lắng nghe câu hỏi .. và giải thích cặn kẽ .. hướng dẫn người khác ... lãnh đạo đạo tràng .. giống tu đúng tiến trình phật lý [smile]

--> cho nên MỖI LẦN NHƯ VẬY .. BẠN TTMD lảng tránh đi cũng là phải [smile]


KLL
đời là cứ hay trái khoáy, anh vùng cao xuống miền xuôi nói tiếng kinh trọ trẹ bán vài hũ mật ong, mấy anh thành phố tự mình cho học giỏi tài cao hỏi anh vùng cao, mật ong có thật không? thì anh trọ trẹ nói tui không biết, mấy anh muốn biết có thật không thì phải tự đi hỏi con ong mới biết chớ .híc.......
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Lẽ ra chúng ta không nên đem các vị tu sĩ này vào đây, vì đó vẫn là mượn lời người khác!

Tuy nhiên VNBN cũng có quan điểm như sau đối với hai vị:
1. Đối với sư ông Thích Từ Thông: sư ông tu theo Thiền, nói theo khía cạnh của Thiền môn, chú trọng an lạc giải thoát mọi lúc mọi nơi, việc này không liên quan gì Cực Lạc hiện hữu hay không, cũng như ta bà này hiện hữu hay không. Sư ông đã gián tiếp bác bỏ sự hiện hữu của Cực Lạc Thế Giới, chính sư cũng không biết rõ nên sư đã dùng từ "phải cẩn thận". Muốn bác bỏ sự tồn tại của Cực Lạc sư phải dùng thân thông hiển thị hết tất cả vũ trụ cho mọi người thấy không có cõi nước nào là Cực Lạc như Kinh Điển miêu tả. Rất tiếc, sư ông chưa có năng lực đó, vì có năng lực này thì bất kì điều gì sư điều cũng phải biết, chẳng hạn phải biết chỗ của VNBN này đây đang ở đâu, làm gì, tái đất này 1 tỷ năm nữa sẽ ra sao,....

Tịnh Độ Tông chủ trương kiếp sau hóa sanh sang Cực Lạc Thế Giới dù hiện tại là tự tại hay chưa, chưa tự tại sanh tử thì càng phải về Cực Lạc để tu tiếp trong 1 đời tại đó là đạt, chẳng liên quan gì tới việc trung thành hay phản bội ai cả! Chính Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng sanh thời mạt thế nên sanh về Cực Lạc.

2. Đối với tiến sĩ Phật Học, Hòa Thượng Thích Nhật Từ. Ông thẳng thừng phủ nhận con đường của Tịnh Độ Tông: niệm Phật vãng sanh. Những điều ông ấy nói đều là các suy luận riêng không phù hợp với nội dung Kinh Điển, thậm chí trái với Lý Nhân - Quả.


Chẳng hạn, ông ấy nói 48 nguyện là nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng chứ không phải là nguyện của Đức Phật A Di Đà. Điều này cũng giống như bây giờ chúng ta giết người, qua khoảng một tỷ kiếp chúng ta phủ nhận rằng xưa đó không phải là tôi, nên tội ấy tôi không phạm! Thật là trái với Lý Nhân Quả.

Phật Pháp vốn không sanh diệt, nhưng tại thế gian nên phải tuân theo quy luật sinh trụ hoại diệt, vị Phật khác sẽ ra đời chuyển pháp luân tiếp theo. Tuy nhiên, quy luật đó không hẳn đúng trên mỗi cá nhân nói riêng.
chào VNBN, vậy là bạn đã đối diện với các cụ rồi đó ,
1 là bạn khẳng định sư ông là không tin thế giới cực lạc như bạn và nhiều vị truyền dạy, và sư ông không có năng lực nhìn thấy điều mà bạn vẫn hỏi là có biết VNBN hiện đang ở đâu và làm gì không.
vậy là sư ông tuy là Pháp sư , hình như là hiệu trưởng trường Phật học thì phải, vẫn tu chưa đến nơi đến chốn, những hiểu biết về phật pháp vẫn thua VNBN một bậc . OK Ta tạm ghi nhớ điều này , khi có dịp, ta sẽ gửi đến những vị gần Pháp sư nhất hoặc sẽ gửi đến tận tay lời nhắn nhủ của bạn đên sư ông nha. cám ơn nhiều
Điều thứ hai là vị Thích Nhật Từ, tiến sĩ phật học của giáo hội phật giáo Việt Nam là người chưa hiểu lý nhân quả, và không hiểu kinh điển một cách thấu đáo ..
vậy xét cho cùng hai vị gần như là bậc đạo cao chức trọng ở Việt Nam cũng không thỏa mãn những hiểu biết của các vị tu học ở diễn đàn này.
vậy thì rõ ràng rằng một người không tu không chứng , không thầy không bà làm sao mà nói để các vị tin là đúng là chân thật . cho nên các vị phải tự xử đi nhé . híc...các cụ đã nói không nước không thuyền mà cứ luận gân xương . híc......
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
chào VNBN, vậy là bạn đã đối diện với các cụ rồi đó ,
1 là bạn khẳng định sư ông là không tin thế giới cực lạc như bạn và nhiều vị truyền dạy, và sư ông không có năng lực nhìn thấy điều mà bạn vẫn hỏi là có biết VNBN hiện đang ở đâu và làm gì không.
vậy là sư ông tuy là Pháp sư , hình như là hiệu trưởng trường Phật học thì phải, vẫn tu chưa đến nơi đến chốn, những hiểu biết về phật pháp vẫn thua VNBN một bậc . OK Ta tạm ghi nhớ điều này , khi có dịp, ta sẽ gửi đến những vị gần Pháp sư nhất hoặc sẽ gửi đến tận tay lời nhắn nhủ của bạn đên sư ông nha. cám ơn nhiều
Điều thứ hai là vị Thích Nhật Từ, tiến sĩ phật học của giáo hội phật giáo Việt Nam là người chưa hiểu lý nhân quả, và không hiểu kinh điển một cách thấu đáo ..
vậy xét cho cùng hai vị gần như là bậc đạo cao chức trọng ở Việt Nam cũng không thỏa mãn những hiểu biết của các vị tu học ở diễn đàn này.
vậy thì rõ ràng rằng một người không tu không chứng , không thầy không bà làm sao mà nói để các vị tin là đúng là chân thật . cho nên các vị phải tự xử đi nhé . híc...các cụ đã nói không nước không thuyền mà cứ luận gân xương . híc......
Chính xác, tôi tin Tịnh Độ không phải do Kinh Sách và Tổ, Kinh Sách và Tổ chỉ là trợ duyên cho tôi thôi.
Tôi tin rằng ông bạn nếu đã thâm nhập tự tánh thì sẽ hiểu rõ lời này của tôi!

Một vị A LA HÁN gặp Duy Ma Cật cư sĩ còn phải ngã người lắng nghe! Chả lẽ vị A LA HÁN tu không tới nơi?!
 
Bên trên