Đề nghị xử lí nick thantanmadai

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah ... [smile]

Vạn Pháp do Tâm Tạo [smile]

Tín và Nguyện [smile] -- do TÂM làm ra đó [smile]

và VÃNG SANH cũng là TỪ 1 TÂM ĐÓ mà ra thôi [smile]


bộ bạn tưởng là --> TÍN và NGUYỆN hỏng có "GỐC" từ trời mà rơi xuống cho bạn TỊNH đó hả [smile]

ờ mà đúng hông MỌI NGƯỜI ƠI [smile]

KLL
Vậy bạn có thừa nhận: Tín và Nguyện, Hạnh ba thứ này đầy đủ thì vãng sanh sang Cực Lạc thế giới không?
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
349
Điểm tương tác
33
Điểm
28
định đi ngủ mà lại thấy tức cười là
Đề nghị xử lí nick thantanmadai
đúng là cu ngồi buồn tự cắt dái nướng ăn chơi nha .hahahahahahahahahahhaha....
sao câu ta hỏi không chịu trả lời hả:
Cu thành Phật rồi thì thấy hay không thấy ?
nếu nói được đúng thì hãy nói TỊNH ĐỘ tiếp còn không thì cứ tự cắt ....hahahahahahahahahahhaha....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha [smile]

này nhé:

Bậc thượng phẩm là những người xuất gia, lìa tham dục làm sa môn,

--> phát tâm Bồ Đề --> , chuyên tâm niệm Phật A Di Đà


Hạng trung là những người tuy không làm sa môn, nhưng làm nhiều công đức,

--> phát tâm Vô thượng Bồ Đề --> chuyên tâm niệm Phật A Di Đà.


Hạng hạ phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức,

--> mà đã phát tâm Vô thượng Bồ Đề,

chuyên tâm niệm KINH VÔ LƯỢNG THỌ 67 Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sinh về cõi Cực Lạc. Người này mạng chung mộng thấy Đức Phật cũng được vãng sinh, công đức trí tuệ kế bậc trung.


chẳng phải ba bậc vãng sinh Thượng Trung Hạ đều từ TÂM mà ra sao ? [smile]VNBN có TÍN HẠNH NGUYỆN ĐẦY ĐỦ rùi mà .. mà có VÃNG SINH CHƯA ? --> THIẾU GÌ mà chưa VÃNG SINH ? [smile]

hơn nữa ... bạn VNBN CÓ TÍN HẠNH NGUYỆN quá trời mà --> ... nhưng mà BẠN ĐÃ VÃNG SINH CHƯA ?? [smile]

--> THIẾU GÌ mà hỏng được ? [smile]

KLL
Thiếu thời điểm, mạng chưa chung mà! Tôi chưa muốn đi sớm!

Nay cứ theo lời dạy đó của Đức Phật mà tu thôi.

 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah .. [smile]

Cả SINH MẠNG của bạn là gi ... bạn cũng hỏng biết [smile]

Cả nó sinh nó diệt như thế nào ... bạn cũng hỏng biết [smile]

Chưa lần nào LÀM ĐƯỢC ... tới lúc hấp hối .. thở còn hỏng nổi .. hồn phi phách tán .. bạn cho rằng: LÚC ĐẠI MẠNG CHUNG như vậy .. bạn 1 lần đầu mới làm ... THÀNH CÔNG ĐỂ ĐƯỢC VÃNG SINH sao ? [smile]

Tịnh Độ chân chính đâu phải là như thế ... [smile]

ờ mà đúng hông MỌI NGƯỜI ƠI [smile]

KLL
Vậy bạn nói xem: trong 9 bậc vãng sanh trong kinh quán Vô Lượng Thọ Phật, có bậc hạ phẩm hạ sanh, có làm chưa mà vẫn được vãng sanh?


Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi : “Người hạ phẩm hạ sanh ấy.

Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác đủ các bất thiện. Người ngu như vậy, do ác nghiệp phải đọa ác đạo trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủy vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Ngươi ấy bị khổ bức không rãnh niệm được. Thiện hữu bảo rằng nếu ngươi chẳng thể niệm Phật kia được thì ngươi nên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm. Nên xưng như vầy : Nam mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhựt trụ trứơc người ấy. Như khoảng một niệm liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới ở trong hoa sen mãn mười hai đại kiếp hoa sen ấy mới nở. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi rất vui mừng liền phát tâm Vô thượng Bồ đề. Đây gọi là người hạ phẩm hạ sanh.

Đây gọi là pháp tưởng hạng hạ phẩm vãng sanh, gọi là pháp quán thứ mười sáu vậy”.


 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
định đi ngủ mà lại thấy tức cười là
Đề nghị xử lí nick thantanmadai
đúng là cu ngồi buồn tự cắt dái nướng ăn chơi nha .hahahahahahahahahahhaha....
sao câu ta hỏi không chịu trả lời hả:
Cu thành Phật rồi thì thấy hay không thấy ?
nếu nói được đúng thì hãy nói TỊNH ĐỘ tiếp còn không thì cứ tự cắt ....hahahahahahahahahahhaha....
49 năm trời Phật còn không nói, VNBN này sao dám nói.
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
349
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Thiếu thời điểm, mạng chưa chung mà! Tôi chưa muốn đi sớm!

Nay cứ theo lời dạy đó của Đức Phật mà tu thôi.
Cu mà chưa biết chết đến 100 lần thì vãng sanh là cơn ác mộng của cu đó .hahahahahahahahahahahahhaha....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Vậy bạn nói xem: trong 9 bậc vãng sanh trong kinh quán Vô Lượng Thọ Phật, có bậc hạ phẩm hạ sanh, có làm chưa mà vẫn được vãng sanh?


Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi : “Người hạ phẩm hạ sanh ấy.

Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác đủ các bất thiện. Người ngu như vậy, do ác nghiệp phải đọa ác đạo trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủy vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Ngươi ấy bị khổ bức không rãnh niệm được. Thiện hữu bảo rằng nếu ngươi chẳng thể niệm Phật kia được thì ngươi nên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm. Nên xưng như vầy : Nam mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhựt trụ trứơc người ấy. Như khoảng một niệm liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới ở trong hoa sen mãn mười hai đại kiếp hoa sen ấy mới nở. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi rất vui mừng liền phát tâm Vô thượng Bồ đề. Đây gọi là người hạ phẩm hạ sanh.

Đây gọi là pháp tưởng hạng hạ phẩm vãng sanh, gọi là pháp quán thứ mười sáu vậy”.


 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hahahah .. [smile]

A ha hahahahhahahaha ... câu chuyện này nói tới đây cũng rõ ràng để mọi người đồng duyệt rùi [smile]

tui để nó ở đây vài ngày [smile] .. rùi xoá nhé [smile]

Mong Bạn Sớm Được VÃNG SINH như LỜI BẠN VNBN hay nói đó [smile]

--> CÀNG SỚM CÀNG TỐT nghen [smile]

KLL
Chưa đâu, chỉ mới bắt đầu thôi. Giải quyết xong hạ phẩm hạ sanh đi rồi hãy phán quyết!
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43
ha ha ha [smile]

Gì nữa ? ... hôm qua KIỆN CÁO người khác .. hôm nay lại ĐÒI KÊU RÉO TUI [smile]

tui biết BẠN NÓNG bởi vì bạn hỏi 1 loạt những CÂU HỎI CHÍNH BẠN KHÔNG BIẾT TRẢ LỜI KHÔNG (smile)

- 1 bí ... 1 nóng .... 2 bí - 2 nóng .. 3 bí - 3 nóng .... 4 bí - tứ nóng ... nhiều bí --> 1 đống NÓNG HỔI ...

nhưng mà ... trong khi BẠN CÒN RẤT NHIỀU THẮC MẮC về GIÁO LÝ TỊNH ĐỘ --> thì GIỜ LÝ THUYẾT đã qua rùi ...

bi giờ tới giờ CHÚNG TA THỰC HÀNH thôi [smile] --> vì "CHÚNG TA" CẦN PHẢI THẤY --> mí CON SƯ TỬ TRÙNG của "TẤT CẢ" CHẾT GIÀ .... VÀ CHẾT BỚT ĐI (smile)


để những CON SƯ TỬ TRÙNG --> CHẾT GIÀ

Tình
đẹp tưạ mùa thu vàng

Tình
mình nhiều mộng ước miên man

Tình
là một chuyện huy hoàng


Tình
mình là thành nhớ hoang mang


Ðành rằng tình là âu sầu
Ðành rằng tình là nhớ là -đau
Ðành rằng tình là chia lìa
Ðành rằng tình là khóc đêm khuya

Ðành rằng tình là ..đau buồn
Ðành rằng lệ mình ướt rơi tuôn
Ðành rằng tình là ..đau lòng
Ðành rằng tình là mãi chờ mong

Yêu nhau khi xuân tươi thắm
Yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn
Yêu nhau trong muôn tia nắng
Yêu nhau trong ánh trăng mơ màng

Yêu nhau khi sương thu rơi
Yêu nhau khi hoa lá xanh tươi
Yêu nhau khi mưa đông rơi
Yêu nhau Yêu nhau mãi suốt đời

KLL
A Mi Đà Phật.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah [smile]

bi giờ tui ĐÃ KHÓ TÍNH HƠN [smile] --> bạn VNBN muốn học hỏi về TỊNH ĐỘ điều gì [smile]

chỉ cần bạn TỰ NÓI 1 CÂU --> là BẠN HỎNG BIẾT .. nguyện muốn học hỏi .. thì tui sẽ tận tình GIẢI THÍCH cho bạn hiểu [smile]

KLL
Tui vẫn chưa hài lòng, vẫn thấy bạn đưa tiêu chuẩn cao cho người tu Tịnh Tịnh Độ. Từ đầu đến cuối bạn lấp la lấp ló chưa nói điều kiện để vãng sanh.
Đây là thảo luận, trao đổi qua lại vì chưa thấy thõa đáng nên tui cứ nói mãi, đó là điều bình thường. Bạn nên chịu khó trả lời những câu tui hỏi và trả lời thẳng thắng.

Bạn nói xem một người muốn vãng sanh thì phải làm như thế nào? Và giải thích giùm hiện tượng hạ phẩm vãng sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Bạn hãy nói ngắn gọn nhất có thể!


Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi : “Người hạ phẩm thượng sanh ấy.

Hoặc có chúng sanh tạo những nghiệp ác. Người ngu như vậy dầu chẳng hủy báng kinh điển Phương đẳng Đại thừa mà tạo nhiều việc ác không có tàm quí. Người nầy lúc lâm chung gặp thiện tri thức vì họ mà nói mười hai bộ kinh Đại thừa danh tự đầu đề. Do nghe tên các kinh như vậy dứt trừ ngàn kiếp ác nghiệp cực trọng. Trí giả lại bảo chắp tay xếp cánh xưng Nam mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trù năm mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc ấy Phật A Di Đà liền sai Hóa Phật, hóa Quan Thế Âm, hóa Đại Thế Chí đến trước hành giả khen rằng : Nầy thiện nam tử ! Vì ngươi xưng danh hiệu Phật các tội tiêu diệt ta đến rước ngươi. Nghe nói lời ấy rồi, hành giả liền thấy quang minh của Hóa Phật chiếu sáng cả nhà. Thấy rồi hoan hỉ mang chung ngồi bửu liên hoa theo sau Hoá Phật sanh trong ao báu Cực Lạc thế giới. Qua bốn mươi chín ngày hoa sen báu mới nở. Đương lúc hoa nở, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát phóng đại quang minh đứng trước người ấy, vì người ấy nói thậm thâm Thập nhị bộ kinh. Người ấy nghe rồi tin hiểu phát vô thượng đạo tâm. Qua mưo82i tiểu kiếp đủ bá pháp minh môn được nhập bực Sơ địa. Đây gọi là người hạ phẩm thượng sanh vậy”.

Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi : “Người hạ phẩm trung sanh ấy.

Hoặc có chúng sanh hủy phạm ngũ giới bát giới và cụ túc giới. Người ngu nầy trộm của vật Tăng kỳ, trộm của vật hiện tiền Tăng, bất tịnh thuyết pháp, không có tâm quý, dùng các ác nghiệp để tụ trang nghiêm. Người tộu như đây do nghiệp ác phải đọa địa ngục, lúc lâm chung các lửa địa ngục đồng thời hiện đến. Gặp thiện tri thức vì lòng đại từ bi vì người ấy mà khen nói thập lục oai đức của đức Phật A Di Đà, rộng khen quang minh thần lực của đức Phật A Di Đà, cũng tán dương giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Người ấy nghe rồi trừ tám mươi ức kiếp tội sanh từ. Lửa mạnh địa ngục biến thành gió mát thổi các thiên hoa bay đến. Trên hoa đều có Hoá Phật, Hóa Bồ Tát tiếp rước người ấy. Trong khoảng mộ niệm liền được sanh trong hoa sen nơi ao báu Cực Lạc thế giới. Hoa sáu kiếp hoa sen mới nở. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng phạm âm thanh an úy người ấy, vì người ấy mà nói kinh điển Đại thừa thậm thâm. Nghe pháp ấy rồi, người ấy liền phát tâm vô thượng đạo. Đây gọi là người hạ phẩm trung sanh vậy”.

Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi : “Người hạ phẩm hạ sanh ấy.

Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác đủ các bất thiện. Người ngu như vậy, do ác nghiệp phải đọa ác đạo trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủy vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Ngươi ấy bị khổ bức không rãnh niệm được. Thiện hữu bảo rằng nếu ngươi chẳng thể niệm Phật kia được thì ngươi nên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm. Nên xưng như vầy : Nam mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhựt trụ trứơc người ấy. Như khoảng một niệm liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới ở trong hoa sen mãn mười hai đại kiếp hoa sen ấy mới nở. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi rất vui mừng liền phát tâm Vô thượng Bồ đề. Đây gọi là người hạ phẩm hạ sanh.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah ... [smile]

Kính bạn VNBN 1 ly trà -->đồng thời cũng kính mọi người CÙNG Xem và Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT nhé [smile]

*** mới chỉ nói 1 vài nhân chính trong Niệm Phật Tam Muội, bạn VNBN đã không nhận ra rùi ... vậy mà bạn vẫn cứ TỰ Ý cho rằng: hiểu biết của VNBN về tịnh độ = mới là TỊNH ĐỘ ... cho nên, tui nói những lời này để mọi người Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT, cũng đồng thời để bạn tự nhận ra một vấn đề: muốn được người ta tôn trọng thì phải biết làm đúng, hiểu đúng, ... biết dung hòa làm việc thích hợp, phù hợp với khả năng nhận thức của bản thân và trách nhiệm .. để GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN hỏng lấn lướt làm hỏng đi TRÁCH NHIỆM mà bạn đang muốn làm ... và cũng mong mọi người đồng duyệt và đồng hỷ xả nhé [smile]


Tha Lực Xảy Ra trong Ý Thức --> Ý Thức Dẫn Tới: Tâm Dụng --> Tâm Dụng Hợp Với Phật Pháp Hóa Diệu Dụng --> Tâm Phương Tiện Phật Pháp Thông Với Bản Tâm Bản Tánh


I. Tha Lực Xảy Ra Trong Ý Thức


nói theo kiểu thông thường thì Trong Lòng phải có Tha Lực .. có Ham được về Tây Phương Cực Lạc thì mới Niệm Phật ... chứ hông ... ai thèm làm [smile]


II. Ý Thức Dẫn Tới: Tâm Dụng

Ý Thức là nguồn gốc của tư tưởng ...

tư tưởng là nguồn gốc của lời nói

lời nói ... là nguồn gốc của hành vi

bi giờ Ý Thức Tin vào Tha Lực của pháp hành là Niệm Phật thì đương nhiên ... lời nói sẽ là Niệm Phật ... và hành vi đó ... là Tâm Dụng [smile]


III. Tâm Dụng Hợp Với Phật Pháp --> Hóa --> Diệu Dụng

Tâm Dụng của việc niệm phật .. hợp với phật pháp ở LÝ NIỆM PHẬT tới NHẤT TÂM BẤT LOẠN ....

tức là lúc niệm phật miên mật tới nhất tâm bất loạn .. thì trạo cử hôn trầm biến mất, tâm an ổn .. và trạng thái ĐỊNH xảy ra --> An Trú trong Câu Niệm Phật ...

khi trạng thái định đó xảy ra, thì hành giả đã chuyên chú tâm trong kinh niệm phật,

- bên ngoài lìa cảnh .. phi năng

- bên trong quên thân .. tuyệt sở ..

dẫn đến tình trạng gọi là Bất Xúc: Căn và Trần không Hợp Nhau --> Không Sinh Thức --> Vô Thức

chiếu theo Thập Nhị Nhân Duyên ... Thức --> lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu --> SANH [lục đạo luân hồi] .. cho nên Vô Thức tức Vô Sanh [smile]

do đó ... Niệm Phật Miên Mật tới Nhất Tâm Bất Loạn [smile] --> mới dẫn người ta Vãng Sinh Cõi Cực Lạc --> ở ngoài Tam Giới [smile]


người thực hành Niệm Phật Tam Muội:

- không biết thì chỉ tin vào Tha Lực của Niệm Phật .. thực hành theo đúng pháp .. dụng hợp với vô tướng tam muội .. cho nên mới Thông được với Chân Tâm .. đạt định ... nhưng không hiểu xâu xa, BUÔNG NIỆM là hỏng xong [smile]

- người thực hành hiểu phương pháp và Lý Nhất Tâm Bất Loạn của Tâm Dụng hợp với Vô Tướng Tam Muội .. thì đó là trình độ vãng sanh bậc trung rùi [smile]

- người thực hành hiểu phương pháp hiểu rõ đó là Tâm Dụng là Tâm Phương Tiện .. Phương Tiện hóa Cứu Cánh .. nhận rõ ra được ... à đó chính là Bản Tâm Bản Tánh hiển lộ ra cái Định của nó khi bặt hết các duyên thôi ...thì đó là trình độ vãng sanh bậc Thượng Phẩm rùi [smile]

IV. Tâm Phương Tiện Phật Pháp --> Thông với --> Bản Tâm Bản Tánh

Bản Tâm Bản Tánh là Phi Năng Tuyệt Sở ... là Tâm vô sở trụ .. cho nên ... lúc mạng chung, khi duyên trần đã hết, thân tứ đại tan rã, ...

thì hành giả biết CHÚ TÂM NIỆM PHẬT, biết nắm giữ phương tiện là Niệm Phật .. biết chú tâm niệm phật hợp với lý Nhất Tâm Bất Loạn

thì đó là Vô Niệm .. là Chánh Niệm ... là bản tánh của Chơn Tâm

là viễn ly, không chấp bám cái thân tứ đại đang bị hoại diệt --> là trở về với Bản Tánh của Tâm [smile]


cho nên .. nói tới vấn đề này thì thiệt ra: Căn Cơ Tịnh Độ của Bạn hỏng tới chỗ mà Bạn Có Thể làm Tịnh Độ Tông Chủ

- tự coi hiểu biết Tịnh Độ của Mình mới là Tịnh Độ .. còn người khác thì không phải .. và do không hiểu giá trị của bản thân .. để nó lấn lướt trách nhiêm với 1 trang mục tịnh độ .. thì chính bản thân bạn sẽ TỰ GIỚI HẠN --> khuôn viên học hỏi và hiểu biết tịnh độ của chính mình ... và nhiều người khác

hơn nữa, cũng do bạn thiếu nghiêm túc trong học hỏi phật lý về tịnh độ .. hỏng có biết tự tìm đến nhìn thấy những gì hỏng thể thấy và hỏng thể nghe .. nên dẫn tới trạng thái bạn CỨ TỰ KHẲNG ĐỊNH --> PHẢI TỊNH ĐỘ "NHƯ VNBN TUI ĐÂY" mới là tịnh độ nhé [smile]

mong bạn đọc .. hiểu ... và chỉnh sửa thái độ của mình cho thích hợp .. và NHỚ HỶ XẢ GIÙM NHÉ [smile]


KLL
Vậy hạ phẩm hạ sanh tui yêu cầu giải thích thì không giải thích? Vậy cũng thảo luận sao? Bạn không dám trả lời trực tiếp sao! Bạn trả lời điều đó cặn cẽ tình huống của người hạ phẩm hạ sanh thì theo đó tui sẽ học, tui sẵn sàng học hỏi mà ở đây là thảo luận để cho ra vấn đề, từ đó mới học hỏi được!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha [smile]

này nhé:

Bậc thượng phẩm là những người xuất gia, lìa tham dục làm sa môn,

--> phát tâm Bồ Đề --> , chuyên tâm niệm Phật A Di Đà


Hạng trung là những người tuy không làm sa môn, nhưng làm nhiều công đức,

--> phát tâm Vô thượng Bồ Đề --> chuyên tâm niệm Phật A Di Đà.


Hạng hạ phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức,

--> mà đã phát tâm Vô thượng Bồ Đề,

chuyên tâm niệm KINH VÔ LƯỢNG THỌ 67 Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sinh về cõi Cực Lạc. Người này mạng chung mộng thấy Đức Phật cũng được vãng sinh, công đức trí tuệ kế bậc trung.


chẳng phải ba bậc vãng sinh Thượng Trung Hạ đều từ TÂM mà ra sao ? [smile]VNBN có TÍN HẠNH NGUYỆN ĐẦY ĐỦ rùi mà .. mà có VÃNG SINH CHƯA ? --> THIẾU GÌ mà chưa VÃNG SINH ? [smile]

hơn nữa ... bạn VNBN CÓ TÍN HẠNH NGUYỆN quá trời mà --> ... nhưng mà BẠN ĐÃ VÃNG SINH CHƯA ?? [smile]

--> THIẾU GÌ mà hỏng được ? [smile]

KLL
Hạ phẩm hạ sanh vãng sanh xong, 12 đại kiếp hoa sen nở, rồi sau đó mới phát tâm Bồ Đề chứ có phát trước đó đâu bạn!


Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi : “Người hạ phẩm hạ sanh ấy.

Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác đủ các bất thiện. Người ngu như vậy, do ác nghiệp phải đọa ác đạo trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủy vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Ngươi ấy bị khổ bức không rãnh niệm được. Thiện hữu bảo rằng nếu ngươi chẳng thể niệm Phật kia được thì ngươi nên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm. Nên xưng như vầy : Nam mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhựt trụ trứơc người ấy. Như khoảng một niệm liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới ở trong hoa sen mãn mười hai đại kiếp hoa sen ấy mới nở. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi rất vui mừng liền phát tâm Vô thượng Bồ đề. Đây gọi là người hạ phẩm hạ sanh.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah [smile]

bi giờ tui ĐÃ KHÓ TÍNH HƠN [smile] --> bạn VNBN muốn học hỏi về TỊNH ĐỘ điều gì [smile]

chỉ cần bạn TỰ NÓI 1 CÂU --> là BẠN HỎNG BIẾT .. nguyện muốn học hỏi .. thì tui sẽ tận tình GIẢI THÍCH cho bạn hiểu [smile]

KLL
Bạn chỉ cần giải thích những gì tui chất vấn bạn, thì tự nhiên tui sẽ theo đó học hỏi. Còn bạn cứ đưa ra yêu cầu như thế trong khi đang thảo luận, tui thấy rất không hợp lý nên thôi. Vậy nha, khi nào trả lời những câu hỏi của tôi về phần hạ phẩm hạ sanh thì tui học, còn không thì thôi. Chứ tôi thấy bạn đang nói pháp Tịnh Độ tự chế chứ không khế hợp Tịnh Độ Cực Lạc. Đang thảo luận mà bạn lại bắt tui thừa nhận không biết rồi cầu bạn làm Thầy để bạn dạy tui, thật hết sức vô lí trong khi tôi vẫn nêu ra các vấn đề và phản biện, cái nào VNBN thấy không phải Tịnh Độ Tông theo quan điểm cá nhân mình thì VNBN nói là không phải để mà tiếp tục thảo luận! kakakakakakakaka

Thôi, tùy hỷ vậy bạn. :) Bạn làm tui mất hứng quá, tới khúc mức: hạ phẩm hạ sanh mà tự dưng muốn làm Thầy để buộc tui quỳ gối xuống học!

Cám ơn bạn và thantanmadai đã cũng vì tôi nhiệt tình thảo luận mặc dù là chưa đi đến đâu.

Các bạn thân mến, trong quá trình thảo luận, văn ngôn mà các bạn thấy có phần hỷ nộ ái ố thì cũng nên bỏ qua cho chớ nên đánh giá, cốt yếu là được ý, chớ nên chấp nhặt lời nói thái độ. Bản thân VNBN chưa hề nổi cáo hay giận dỗi trong chủ đề này.

Có gì không phải phép, xin các bạn tùy hỷ bỏ qua cho. Trân trọng!
 
Last edited:

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
996
Điểm tương tác
500
Điểm
93
ha ha hah [smile]

bi giờ tui ĐÃ KHÓ TÍNH HƠN [smile] --> bạn VNBN muốn học hỏi về TỊNH ĐỘ điều gì [smile]

chỉ cần bạn TỰ NÓI 1 CÂU --> là BẠN HỎNG BIẾT .. nguyện muốn học hỏi .. thì tui sẽ tận tình GIẢI THÍCH cho bạn hiểu [smile]

KLL
Hề hề,
Diễn đàn PPOL thời nào, kỳ nào cũng xuất hiện "kỳ nhân quái hiệp"
Một VNBN tức vô nhất bất nhị vốn là giáo pháp xứng tán nhất tông nhất giáo gọi là Nhất Vị (Giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị chính là giải thoát) lại suốt ngày siễn dương Tịnh độ tôn vốn là Biệt giáo (!!!???)
Một KCTL tức kim cang thời luân là bánh xe gắn chuông kim cang vốn là pháp khí của Khai môn la hán (dùng để báo tin sự hiện diện khi đứng trước cửa nhà thí chủ khi khất thực vì vốn sanh ra với hình dáng kỳ dị nên đã có lần làm một ưu bà di mang thai suýt xảy thai bởi tưởng là ma quỷ khi đột nhiên thấy vị la hán này xuất hiện trước cửa để khất thực trong một chiều ngày mưa gió) vốn là Hiển giáo lại suốt ngày tán tụng Mật pháp (!!!???)
...
Lại một KLL suốt ngày chỉ đông nói tây lúc ca khúc hát lúc trầm giọng ngâm chỉ đường cho hươu chạy mà mỗi lần đọc chỉ toàn thấy ngôn từ nên hồ đồ không biết đâu là Văn thân, Hoạt cú nên thầm nhủ "gã quái nào đây". Nhưng hôm nay đọc xong loạt thảo luận về Tịnh độ lại thấy có chỗ hoạt dụng vì lời văn khá là rõ ràng.
Vậy nên nếu trừng hải là VNBN thì ắt phải thỉnh cầu, à không phải, sẽ yêu cầu KLL chỉ giáo cho chỗ hoạt dụng của bổn lai Tịnh thổ đối với bậc hạ căn để hoa dại hóa thành hoa sen xanh ngàn cánh chớ không còn là muôn đời hoa dại hay từ đống tro xương cốt gà mà hóa sanh thành phụng hoàng vậy.

Trừng Hải
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
349
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Chào Đại ca KLL! cho hỏi cái điều ni là Đại Ca nhắm vào anh nào nói cho rõ nếu là nhắm vào tui thì để tui tiếp đón Đại Ca.
"
ha ha hahahah .. [smile]

A ha hahahahhahahaha ... câu chuyện này nói tới đây cũng rõ ràng để mọi người đồng duyệt rùi [smile]

tui để nó ở đây vài ngày [smile] .. rùi xoá nhé [smile]

Mong Bạn Sớm Được VÃNG SINH như LỜI BẠN VNBN hay nói đó [smile]

--> CÀNG SỚM CÀNG TỐT nghen [smile]

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha hah ... [smile]

Kính bạn VNBN 1 ly trà -->đồng thời cũng kính mọi người CÙNG Xem và Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT nhé [smile]

*** mới chỉ nói 1 vài nhân chính trong Niệm Phật Tam Muội, bạn VNBN đã không nhận ra rùi ... vậy mà bạn vẫn cứ TỰ Ý cho rằng: hiểu biết của VNBN về tịnh độ = mới là TỊNH ĐỘ ... cho nên, tui nói những lời này để mọi người Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT, cũng đồng thời để bạn tự nhận ra một vấn đề: muốn được người ta tôn trọng thì phải biết làm đúng, hiểu đúng, ... biết dung hòa làm việc thích hợp, phù hợp với khả năng nhận thức của bản thân và trách nhiệm .. để GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN hỏng lấn lướt làm hỏng đi TRÁCH NHIỆM mà bạn đang muốn làm ... và cũng mong mọi người đồng duyệt và đồng hỷ xả nhé [smile]


Tha Lực Xảy Ra trong Ý Thức --> Ý Thức Dẫn Tới: Tâm Dụng --> Tâm Dụng Hợp Với Phật Pháp Hóa Diệu Dụng --> Tâm Phương Tiện Phật Pháp Thông Với Bản Tâm Bản Tánh


I. Tha Lực Xảy Ra Trong Ý Thức


nói theo kiểu thông thường thì Trong Lòng phải có Tha Lực .. có Ham được về Tây Phương Cực Lạc thì mới Niệm Phật ... chứ hông ... ai thèm làm [smile]


II. Ý Thức Dẫn Tới: Tâm Dụng

Ý Thức là nguồn gốc của tư tưởng ...

tư tưởng là nguồn gốc của lời nói

lời nói ... là nguồn gốc của hành vi

bi giờ Ý Thức Tin vào Tha Lực của pháp hành là Niệm Phật thì đương nhiên ... lời nói sẽ là Niệm Phật ... và hành vi đó ... là Tâm Dụng [smile]


III. Tâm Dụng Hợp Với Phật Pháp --> Hóa --> Diệu Dụng

Tâm Dụng của việc niệm phật .. hợp với phật pháp ở LÝ NIỆM PHẬT tới NHẤT TÂM BẤT LOẠN ....

tức là lúc niệm phật miên mật tới nhất tâm bất loạn .. thì trạo cử hôn trầm biến mất, tâm an ổn .. và trạng thái ĐỊNH xảy ra --> An Trú trong Câu Niệm Phật ...

khi trạng thái định đó xảy ra, thì hành giả đã chuyên chú tâm trong kinh niệm phật,

- bên ngoài lìa cảnh .. phi năng

- bên trong quên thân .. tuyệt sở ..

dẫn đến tình trạng gọi là Bất Xúc: Căn và Trần không Hợp Nhau --> Không Sinh Thức --> Vô Thức

chiếu theo Thập Nhị Nhân Duyên ... Thức --> lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu --> SANH [lục đạo luân hồi] .. cho nên Vô Thức tức Vô Sanh [smile]

do đó ... Niệm Phật Miên Mật tới Nhất Tâm Bất Loạn [smile] --> mới dẫn người ta Vãng Sinh Cõi Cực Lạc --> ở ngoài Tam Giới [smile]


người thực hành Niệm Phật Tam Muội:

- không biết thì chỉ tin vào Tha Lực của Niệm Phật .. thực hành theo đúng pháp .. dụng hợp với vô tướng tam muội .. cho nên mới Thông được với Chân Tâm .. đạt định ... nhưng không hiểu xâu xa, BUÔNG NIỆM là hỏng xong [smile]

- người thực hành hiểu phương pháp và Lý Nhất Tâm Bất Loạn của Tâm Dụng hợp với Vô Tướng Tam Muội .. thì đó là trình độ vãng sanh bậc trung rùi [smile]

- người thực hành hiểu phương pháp hiểu rõ đó là Tâm Dụng là Tâm Phương Tiện .. Phương Tiện hóa Cứu Cánh .. nhận rõ ra được ... à đó chính là Bản Tâm Bản Tánh hiển lộ ra cái Định của nó khi bặt hết các duyên thôi ...thì đó là trình độ vãng sanh bậc Thượng Phẩm rùi [smile]

IV. Tâm Phương Tiện Phật Pháp --> Thông với --> Bản Tâm Bản Tánh

Bản Tâm Bản Tánh là Phi Năng Tuyệt Sở ... là Tâm vô sở trụ .. cho nên ... lúc mạng chung, khi duyên trần đã hết, thân tứ đại tan rã, ...

thì hành giả biết CHÚ TÂM NIỆM PHẬT, biết nắm giữ phương tiện là Niệm Phật .. biết chú tâm niệm phật hợp với lý Nhất Tâm Bất Loạn

thì đó là Vô Niệm .. là Chánh Niệm ... là bản tánh của Chơn Tâm

là viễn ly, không chấp bám cái thân tứ đại đang bị hoại diệt --> là trở về với Bản Tánh của Tâm [smile]


cho nên .. nói tới vấn đề này thì thiệt ra: Căn Cơ Tịnh Độ của Bạn hỏng tới chỗ mà Bạn Có Thể làm Tịnh Độ Tông Chủ

- tự coi hiểu biết Tịnh Độ của Mình mới là Tịnh Độ .. còn người khác thì không phải .. và do không hiểu giá trị của bản thân .. để nó lấn lướt trách nhiêm với 1 trang mục tịnh độ .. thì chính bản thân bạn sẽ TỰ GIỚI HẠN --> khuôn viên học hỏi và hiểu biết tịnh độ của chính mình ... và nhiều người khác

hơn nữa,

cũng do bạn thiếu nghiêm túc trong học hỏi phật lý về tịnh độ .. hỏng có biết tự tìm đến nhìn thấy những gì hỏng thể thấy và hỏng thể nghe

.. nên dẫn tới trạng thái bạn CỨ TỰ KHẲNG ĐỊNH --> PHẢI TỊNH ĐỘ "NHƯ VNBN TUI ĐÂY" mới là tịnh độ nhé [smile]

mong bạn đọc .. hiểu ... và chỉnh sửa thái độ của mình cho thích hợp .. và NHỚ HỶ XẢ GIÙM NHÉ [smile]KLL
Để VNBN nhắc lại nhé:
- Thứ nhất, Tịnh Độ Tông mà VNBN đề cập là pháp môn Niệm Phật Vãng Sanh đến với Thế Giới Cực Lạc, chứ không gọp chung chung tất cả pháp môn lại rồi nói Tịnh Độ là thế này thế kia.

- Thứ hai, VNBN phản đối những ai đưa ra tiêu chuẩn chứng đạo giải thoát rồi mới được vãng sanh. Đó là hoặc do là hiểu sai, hoặc quan điểm của tông môn khác lấy ngôn từ Tịnh Độ gán ghép vào.

- Thứ ba, VNBN phản đối tất cả ai lấy riêng một bậc, một phẩm vị mà cho đó là Tông môn của pháp niệm Phật vãng sanh. Tông chỉ phải dùng cho cả 9 bậc thì mới bao quát hết.

Căn cứ theo đó: người nào vướng phải thứ nhất và thứ hai thì VNBN nói rằng đó không phải Tịnh Độ niệm Phật vãng sanh. Người nào vướng vào điều thứ ba thì VNBN bảo là đó không phải Tông chỉ của Tịnh Độ!


Bạn đã mắc vào điều thứ ba. Thế nên tui mới yêu cầu bạn áp dụng tông chỉ mà bạn nói vào bậc hạ phẩm hạ sanh để làm rõ!
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha hah ... [smile]

Kính bạn VNBN 1 ly trà -->đồng thời cũng kính mọi người CÙNG Xem và Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT nhé [smile]

*** mới chỉ nói 1 vài nhân chính trong Niệm Phật Tam Muội, bạn VNBN đã không nhận ra rùi ... vậy mà bạn vẫn cứ TỰ Ý cho rằng: hiểu biết của VNBN về tịnh độ = mới là TỊNH ĐỘ ... cho nên, tui nói những lời này để mọi người Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT, cũng đồng thời để bạn tự nhận ra một vấn đề: muốn được người ta tôn trọng thì phải biết làm đúng, hiểu đúng, ... biết dung hòa làm việc thích hợp, phù hợp với khả năng nhận thức của bản thân và trách nhiệm .. để GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN hỏng lấn lướt làm hỏng đi TRÁCH NHIỆM mà bạn đang muốn làm ... và cũng mong mọi người đồng duyệt và đồng hỷ xả nhé [smile]


Tha Lực Xảy Ra trong Ý Thức --> Ý Thức Dẫn Tới: Tâm Dụng --> Tâm Dụng Hợp Với Phật Pháp Hóa Diệu Dụng --> Tâm Phương Tiện Phật Pháp Thông Với Bản Tâm Bản Tánh


I. Tha Lực Xảy Ra Trong Ý Thức


nói theo kiểu thông thường thì Trong Lòng phải có Tha Lực .. có Ham được về Tây Phương Cực Lạc thì mới Niệm Phật ... chứ hông ... ai thèm làm [smile]


II. Ý Thức Dẫn Tới: Tâm Dụng

Ý Thức là nguồn gốc của tư tưởng ...

tư tưởng là nguồn gốc của lời nói

lời nói ... là nguồn gốc của hành vi

bi giờ Ý Thức Tin vào Tha Lực của pháp hành là Niệm Phật thì đương nhiên ... lời nói sẽ là Niệm Phật ... và hành vi đó ... là Tâm Dụng [smile]


III. Tâm Dụng Hợp Với Phật Pháp --> Hóa --> Diệu Dụng

Tâm Dụng của việc niệm phật .. hợp với phật pháp ở LÝ NIỆM PHẬT tới NHẤT TÂM BẤT LOẠN ....

tức là lúc niệm phật miên mật tới nhất tâm bất loạn .. thì trạo cử hôn trầm biến mất, tâm an ổn .. và trạng thái ĐỊNH xảy ra --> An Trú trong Câu Niệm Phật ...

khi trạng thái định đó xảy ra, thì hành giả đã chuyên chú tâm trong kinh niệm phật,

- bên ngoài lìa cảnh .. phi năng

- bên trong quên thân .. tuyệt sở ..

dẫn đến tình trạng gọi là Bất Xúc: Căn và Trần không Hợp Nhau --> Không Sinh Thức --> Vô Thức

chiếu theo Thập Nhị Nhân Duyên ... Thức --> lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu --> SANH [lục đạo luân hồi] .. cho nên Vô Thức tức Vô Sanh [smile]

do đó ... Niệm Phật Miên Mật tới Nhất Tâm Bất Loạn [smile] --> mới dẫn người ta Vãng Sinh Cõi Cực Lạc --> ở ngoài Tam Giới [smile]


người thực hành Niệm Phật Tam Muội:

- không biết thì chỉ tin vào Tha Lực của Niệm Phật .. thực hành theo đúng pháp .. dụng hợp với vô tướng tam muội .. cho nên mới Thông được với Chân Tâm .. đạt định ... nhưng không hiểu xâu xa, BUÔNG NIỆM là hỏng xong [smile]

- người thực hành hiểu phương pháp và Lý Nhất Tâm Bất Loạn của Tâm Dụng hợp với Vô Tướng Tam Muội .. thì đó là trình độ vãng sanh bậc trung rùi [smile]

- người thực hành hiểu phương pháp hiểu rõ đó là Tâm Dụng là Tâm Phương Tiện .. Phương Tiện hóa Cứu Cánh .. nhận rõ ra được ... à đó chính là Bản Tâm Bản Tánh hiển lộ ra cái Định của nó khi bặt hết các duyên thôi ...thì đó là trình độ vãng sanh bậc Thượng Phẩm rùi [smile]

IV. Tâm Phương Tiện Phật Pháp --> Thông với --> Bản Tâm Bản Tánh

Bản Tâm Bản Tánh là Phi Năng Tuyệt Sở ... là Tâm vô sở trụ .. cho nên ... lúc mạng chung, khi duyên trần đã hết, thân tứ đại tan rã, ...

thì hành giả biết CHÚ TÂM NIỆM PHẬT, biết nắm giữ phương tiện là Niệm Phật .. biết chú tâm niệm phật hợp với lý Nhất Tâm Bất Loạn

thì đó là Vô Niệm .. là Chánh Niệm ... là bản tánh của Chơn Tâm

là viễn ly, không chấp bám cái thân tứ đại đang bị hoại diệt --> là trở về với Bản Tánh của Tâm [smile]


cho nên .. nói tới vấn đề này thì thiệt ra: Căn Cơ Tịnh Độ của Bạn hỏng tới chỗ mà Bạn Có Thể làm Tịnh Độ Tông Chủ

- tự coi hiểu biết Tịnh Độ của Mình mới là Tịnh Độ .. còn người khác thì không phải .. và do không hiểu giá trị của bản thân .. để nó lấn lướt trách nhiêm với 1 trang mục tịnh độ .. thì chính bản thân bạn sẽ TỰ GIỚI HẠN --> khuôn viên học hỏi và hiểu biết tịnh độ của chính mình ... và nhiều người khác

hơn nữa,

cũng do bạn thiếu nghiêm túc trong học hỏi phật lý về tịnh độ .. hỏng có biết tự tìm đến nhìn thấy những gì hỏng thể thấy và hỏng thể nghe

.. nên dẫn tới trạng thái bạn CỨ TỰ KHẲNG ĐỊNH --> PHẢI TỊNH ĐỘ "NHƯ VNBN TUI ĐÂY" mới là tịnh độ nhé [smile]

mong bạn đọc .. hiểu ... và chỉnh sửa thái độ của mình cho thích hợp .. và NHỚ HỶ XẢ GIÙM NHÉ [smile]KLL
Để tôi phân tích bài của bạn viết, để thấy rằng thật ra bạn vẫn ỷ vào tự lực là phần nhiều, không nhiếp được hạ phẩm hạ sanh.

1. Thứ nhất, Hạnh trong tịnh độ cực lạc thì rất nhiều, chứ không nhất thiết phải hành niệm Phật tam muội. Do đó, nếu chỉ lấy pháp niệm Phật tam muội mà ra nói đó là tông chỉ chung của pháp vãng sanh Cực Lạc là thiếu sót rồi. Tu hành lục niệm chỉ là một hạnh trong nhiều hạnh vãng sanh.

Hãy xem lại 9 phẩm vãng sanh: Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật:https://thuvienhoasen.org/a928/kinh-quan-vo-luong-tho-phat

2. Thứ hai, bàn về pháp niệm Phật tam muội mà bạn dẫn giải.

Có hai dạng niệm Phật tam muội chính: trì danh niệm Phật Ba La Mật trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật và quán tưởng niệm Phật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Thật. Khi hành giả thành tựu niệm Phật tam muội thì thấy thân cõi nước Cực Lạc, thấy Đức Phật A Di Đà và Thánh Chúng, như vậy chắc chắn vãng sanh. Khi thực hành yêu cầu hành giả phải hiểu biết Phật trí.

Còn niệm Phật nhất tâm bất loạn là niệm Phật được nhắc tới trong Kinh A Di Đà. Hành giả chú tâm Phật hiệu cùng với tâm nguyện vãng sanh, chứ không phải để thấy thế giới Cực Lạc hiện ra hiện tiền thế nào! Và không đặt nặng vấn đề Phật Trí.

Niệm Phật tam muội là niệm Phật nhất tâm bất loạn nhưng ngược lại thì không hẳn đúng vậy!

+ Tuy nhiên bạn đã đồng nhất giữa niệm Phật nhất tâm bất loạn với niệm Phật tam muội là một điều sai sót nơi bạn vậy.


+ Kế nữa, bạn cho rằng người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì ở trạng thái đó là bặc hết năng-sở là không chính xác. Vì còn nương nhờ câu Phật hiệu, còn cầu vãng sanh thì năng sở đều còn nhưng tâm xả bỏ trần duyên cột niệm vào Phật hiệu nên sinh ra ĐỊNH, ĐỊNH này chưa đủ tiêu chuẩn vượt sanh tử, phải nương nhờ tha lực của Phật mới vượt khỏi tam giới. Nếu hành giả có tin hiểu Phật Trí hoặc pháp vô lậu giải thoát thì trí tuệ hiện tiền có thể xảy ra được tự tại sanh tử. Nhưng cốt yếu là để vãng sanh, chứng đạo hay chưa chứng thì không đặt nặng, tùy vào sở học của mỗi người! Vãng sanh mới là mục tiêu chính của người tu hành vãng sanh Cực Lạc.
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
349
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ĐẠI CA KLL nhiễm CORONA rồi à, hay là vãng sanh rồi không ờ đây nữa .hahahahahahahahahhahahahha...
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
349
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha ha hahahah .. [smile]

A ha hahahahhahahaha ... câu chuyện này nói tới đây cũng rõ ràng để mọi người đồng duyệt rùi [smile]

tui để nó ở đây vài ngày [smile] .. rùi xoá nhé [smile]

Mong Bạn Sớm Được VÃNG SINH như LỜI BẠN VNBN hay nói đó [smile]

--> CÀNG SỚM CÀNG TỐT nghen [smile]

KLL
Này Đại Ca! tui ghét nhất là cái loại ăn nói đéo ra đàn bà , chẳng ra đàn ông như Đại Ca lắm đó, nếu là thằng đàn ông , thì dám nói dám chỉ mặt đặt tên, chứ cứ kiểu vừa chửi vừa vén mấn đái xòe xòe để người ta... là mấy con mụ bán tôm ngoài chợ nha. hôm nay tui thay mặt thằng bất nhất bất nhị hỏi Đại Ca về cái thế giới Cực Lạc mà các anh đầu trọc hiện thời từ tây sang đông , từ châu á sang châu âu hiện đang truyền bá cụ thể là gì nhé.
Nếu nói mấy cha đầu trọc ngày nay dạy TỊNH ĐỘ bằng cách là dạy cho bọn tham lam , tạo nghiệp , ngu si sợ chết thực hành những thứ như :
Cầu siêu , giải hạn cúng vong linh.... không có chùa nào là không làm từ tây sang đông , từ á sang âu... đều là một cách dụ dỗ... ám chỉ là nếu không làm theo họ thì sống thì hết phước báu , giàu sang, khi chết sẽ đầu thai thành ngạ quỉ súc sanh....
họ vẽ ra một thế giới Cực Lạc nào đủ thứ vàng bạc , xà cừ ... không thiếu thứ gì đầy đủ và nguy nga tráng lệ, hòng đánh vào lòng tham và ngu si của những kẻ mà khi đang sống đã làm đủ thứ tội nhằm đem lại cuộc sống ích kỉ cho riêng mình , nay thấy cuộc sống sẽ không được vĩnh viễn mà cũng phải chết thì lại sợ chết thành trâu thành ngựa.... cho nên có cầu thì có cung,... thực tế không có chùa nào là không theo cách đó. họ lấy chuyện nạo phá thai của thời đại ngày nay ra để hù dọa , mà việc này ở cái thời đại sung sướng ăn no rửng mỡ thì thật là một kho tàng phong phú cho mấy cha đầu trọc khai thác ...còn mấy cái sách vở nói về TỊNH ĐỘ thì hãy dẹp đi mấy cha viết sách đó chết hết cả rồi không có ai làm chứng cả , mà đời thì nhân chứng vật chứng mới là thật.
Giờ tui nhường Đại Ca nói xem thế nào nếu quả thật Đại Ca cần tui vãng sanh , thì chỉ chỗ để tui đến , mà chỉ là phải chỗ Đại Ca biết cụ thể , thấy cụ thể , còn tui hỏi mà không có cụ thể là đừng trách, cứ cho Đại Ca lắm lý thì tui cũng mần một trận cho thoải mái , vì đây là chỗ xử lý tui mà . hahaahahahahahahahahhahahaha...
Nhớ là nếu nhằm vào tui thì nói cụ thể nếu không thì thôi , mà ở đây anh nào muốn dạy về tịnh độ cho tui thì tui cũng nhận luôn , vào hết cả đi , để một lần nhận cho ra cái tịnh độ cho thật rõ , kẻo lại cú ngày hai buổi cứ nói nhảm mà chẳng thấy nó đâu như thằng ngáp ngủ say thuốc lắc , được một hồi rồi ..hahahahahahhahahahah...
Chắc đọc những lời này Đại Ca đã có đủ lý bẻ tui rồi đúng không , nào là tâm , tướng , rồi .... cứ nói thoải mái hôm nay tui dơ cổ ra để cho mọi người xử đây , anh nào vào trước thì nhanh lên, lâu lắm chỗ này cũng như chùa bà đanh rồi , hôm nay ta nhảy múa vui chơi cho nhộn . à mà cứ kinh nghiệm tui chạy vô một cái là làng nhộn lên là sao vậy hả Đại Ca.hahahahahahahahhaha...
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha ... [smile]

tại vì TTMA chưa gặp người biết TU TỊNH ĐỘ ĐÚNG CÁCH --> để có giải thoát tui ... [smile]

--> chứ tui biết mà [smile]

còn VNBN thì bảo đảm là không biết .. vì TẦM NHÌN CỦA VNBN về TỊNH ĐỘ .. còn quá hời hợt .. chỉ được CÁI VỎ BÊN NGOÀI

** nếu TTMA muốn học .. hay VNBN muốn học .. tui cũng sẵn sàng chỉ rõ ràng [smile]


KLL
Kakakaka, bạn muốn tu giải thoát ở trong ta bà này mà không cầu cạnh ai cả thì cứ Thiền mà quất, hà tất gì mượn danh từ Tịnh Độ Cực Lạc, trong khi đó không nhiếp được hạng hạ phẩm hạ sanh thì đừng nên tự xưng là tu Tịnh Độ Cực Lạc nha bạn!

Tịnh Độ lấy Tín-Nguyện làm chỉ nam (Phải là chánh tín, chánh nguyện mới vãng sanh được), Hạnh thì tất cả thiện hạnh, tất cả công hạnh, tất cả tu trì hạnh, .... mà trong đó cơ bản là đem tâm niệm của mình gá vào câu Phật hiệu đủ 10 niệm nối tiếp không gián đoạn làm cơ sở chung. Ai tu giỏi thì không cần tới 10 niệm đã vãng sanh, tu dở dẹt thì phải đủ 10 niệm mới vãng sanh, còn tu xuất sắc thì khỏi đợi lâm chung tự tại vãng sanh muốn đi lúc nào thì đi.

Bạn chớ lấy chỗ của người tu xuất sắc ra làm tiêu chuẩn chung thì không đại diện cho Tịnh Độ Cực lạc được.
 
Bên trên