Đề nghị giáng cấp Đại Biểu bangtam

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,477
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Kính bạch Thầy Admin.

Kính thưa Quí Ban Đại Biểu và Quí Thành viên kính mến.

....... Đại biểu bangtam quá háo thắng.

Mới vừa qua, đã bị giáng cấp từ trưởng thành Phó BĐB, nay lại xem thường lời nhắc nhở của Cố Vấn nguyenvanhoc2006,

nguyenvanhoc2006: Chào Mục đồng, Trí Từ, bangtam, thành tâm và quý đạo hữu !

Cám ơn các bạn đã góp ý râm ran, tuy nhiên hiện tại H.t đang xuất huyết não vậy thì chúng ta hãy thông qua những đúng sai đi nhé !

Không phải một người nói "vạn pháp hữu" thì nó liền CÓ, nói "vạn pháp giai KHÔNG" thì vạn pháp liền KHÔNG cho, nói "vừa CÓ vừa KHÔNG" nói "chẳng phải CÓ, chẳng phải KHÔNG" thì vạn pháp liền "tiến thoái lưỡng nan".

Quan trọng là sự TU CHỨNG, người không tu chứng NÓI GÌ CŨNG SAI, người thực chứng Chân Lý nói sao cũng đúng cả. Cho nên chúng ta hãy gắng tu để thực thấy Chân Lý NHƯ là.

Vô Học xin phép đóng chủ đề này lại.

Kính !
....... Liền ngay sau ý kiến của Bác học. bangtam tiếp tục công xúc tu sĩ đối với HT Thích Nhất Hạnh.

bangtam:

Kính anh Chiếu-Thanh !
Tới đây không hát thì hò.
Không phải con cò ngóng cổ mà nghe!
Thưa anh, con cò không biết nghe để hiểu ngôn ngử con người, còn con người nghe trong sự nhớ lại :
- Thầy Thích-Nhất-Hạnh đã lợi dụng danh nghĩa Phật-Giáo để phá hoại Phật-Pháp như: xúi giục phật-tử từ các nước dẫn đến Việt-Nam tu Thiền theo truyện Kiều.
- Thầy Thích-Nhất-Hạnh đã lợi dụng danh nghĩa Phật-Giáo để tạo ra 1 lối thiền tà vạy, đó là Thiền Cười : Hích vào tâm tỉnh lặng, thở ra miệng mĩm cười...(Điều nầy bangtam đã từng chứng kiến những người tu tập theo lời thầy Nhất-Hạnh đã nhe răng cười không biết bao nhiêu lần theo hơi thở ra vào, trong tư thế ngồi kiết-già hay bán-già và mắt thì đang khép lại, nhất là ở 1 vị Thượng-Tọa trụ trì ngôi chùa gần cầu Bến-Lức hay cầu Bà Tồn ở tỉnh miền Tây Nam-Bộ.
- Thầy Thích-Nhất-Hạnh đã lợi dụng danh nghĩa Phật-Giáo để chê bai ngài Cưu-Ma-La-Thập dịch kinh Bát-Nhã Tâm-Kinh dùng từ không khéo léo, hầu dể bề chen chân vào bài kinh để chêm vào 4 chữ thừa thải. Hành động nầy đã nói lên điều gì nơi cá nhân của kẻ chê bai chánh Pháp, tức là hành động muốn tiêu diệt đạo Phật phải không anh Chiếu-Thanh ?
-Thầy Thích-Nhất-Hạnh đã lợi dụng danh nghĩa Phật-Giáo để chê bai đức Lục-Tổ Huệ-Năng bằng cách nhạy theo 4 câu kệ của Lục-Tổ, mà rốt cuộc 4 câu nhạy lại của thầy Nhất-Hạnh không có nói lên được 1 chút xíu nào về chân-tánh diệu-giác, trái lại 4 câu của thầy Nhất-Hạnh chỉ toàn chấp Không rồi lại chấp có. Lối hành văn nghe êm tai nầy của thầy Nhất-Hạnh đã làm biết bao điều phá hoại Phật Pháp rồi. Thậm chí thầy Nhất-Hạnh còn nói "đem ngài Đại Bồ-Tát Duy-Ma-Cật từ cõi Bất-Động về tháp tùng dưới chân thầy". Nghe qua thì siêu phàm ngang hàng với mười phương Phật, nhưng xét kỷ thì tội năng vô lượng vô biên....
Thưa, trong cái nghe của phàm phu hạng hẹp, nên bangtam chỉ nói ra được 1 chút xíu chơn tướng của thầy Nhất-Hạnh, chứ nếu được nghe viên-thông thì chăc chắn sẽ nhiều hơn vậy nữa.
Đây là ý nói, những ai "còn là cư sỉ, đang là cư sỉ, thích lý luận, ưa lý luận" mượn "lời" Duy Ma Cật (DMC), làm hóa thân DMC (để tranh luận, nói lý)".
Thậm chí, các vị Tôn Túc xuất gia lại thường dụng lý DMC để tranh luận với hàng cư sỉ. Đây là ý HT muốn nói.
Thưa, " tâm tịnh thì cõi Phật tịnh hiện tiền", ngược lại mang tâm hơn thua, vào cảnh giới nào cũng thấy hơn thua. HT Nhất-Hạnh có lẽ không biết tầm lợi ích khi người tu học cần phải tranh luận (đương nhiên là theo chánh Pháp, chớ không theo những pháp quái thai thập cẩm của thầy đang núp dưới cái nhản hiệu Hòa-Thượng) cho nên thầy Nhất-Hạnh không muốn nghe ai nói, để 1 mình thầy nói, dù là nói tầm bậy dối gạt người đời phải không anh ?
CT nghĩ, Kinh DMC và nhửng kinh Đại Thừa Liểu nghĩa khác, là kinh để dùng quán xét tự thân hành giả là chính, không nên và cũng không cần thiết tranh luận hay nói lý, ngoại trừ giãng pháp. Giảng pháp khác xa với nói lý, hay tranh luận.
Thưa, cái nầy thì tùy cá nhân anh. Nhưng từ bên ngoài cho đến trong diễn đàn Phật-Pháp nếu ai chưa thấy Tánh mà thường tranh luận để tìm ra chân lý của Phật-Pháp thì công đức rất thù thắng, anh có đồng ý không ?
Đúng vậy, vì chúng sanh thường chấp và trú vào tự thân, tự ngã, và tự tánh nên có Kinh Đại thừa liễu nghĩa. ngược lại cũng là tà kiến. (CT không phải là hóa thân DMC) không giải thích nỗi
.
Thưa, Phật và chúng sinh tâm tánh không khác, nhưng Phật đã toàn giác, còn chúng sinh thì còn quá vô minh, nên chúng ta cần phải y theo lời Phật dạy, chớ đừng tin theo lời tà kiến của thầy Nhất-Hạnh dối gạt người ta, "Đưa ngài Duy-Ma-Cật trở về chấm chân xuống đất, để đọc kỹ những lời giáo huấn này.(của thầy Nhất-Hạnh)". Thầy Nhất-Hạnh đã trú vào tự thân tự ngã mà nói lời ngạo mạn trên, điều nầy có thể gọi là tà kiến không anh ?

Kính
bangtam
Đây là vi phạm nội qui diễn đàn:

* Các điều khoản đặc biệt cần quan tâm:
----------------------
8) Không được phỉ báng Phật, pháp, Tăng hay đưa ra những thí dụ có nội dung phỉ báng Tam Bảo hay phỉ báng Chư Tôn Đức Tăng, Ni.
....... Căn cứ vào những sai phạm trên. V/Q kính yêu cầu Thầy Admin kỷ luật bangtam bằng hình thức giáng cấp từ phó BĐB xuống làm Thành viên BĐB.

Kính cảm ơn Thầy Admin và đại chúng.

vienquang6
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Staff member
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,825
Điểm tương tác
833
Điểm
113
Kính lễ thầy vienquang6 !
Thưa thầy, bác Văn-Học đâu có khóa chủ đề mà con với anh Chiếu-Thanh đang trao đổi đâu.
mà tiếp tục công xúc tu sĩ đối với HT Thích Nhất Hạnh. Đây là vi phạm nội qui diễn đàn:
Thưa thầy, thầy Nhất-Hạnh phỉ báng ngài Duy-Ma-Cật, ngài Cưu-Ma-La-Thập, Đức Lục Tổ Huệ-Năng thì có phải là vi phạm giới luật nghiêm trọng hơn không ?

Con xin hết lời.


Kính
bangtam
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,477
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Ý của Admin cảnh cáo 1 lần.

Cô bangtam kính.

* Kinh Ưu-Bà-Tắc Giới Kinh (Đại Chính, tập 24) dạy bổn phận của người Phật tử tại gia phải giữ:

2 trong 6 giới trọng (phạm tội nặng) là:


5. Không được nói lỗi của người tại gia và xuất gia.

Hai mươi tám giới khinh (phạm tội nhẹ-sơ ý) là:

6. Thấy Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di phạm giới, bèn sinh tâm kiêu mạn, cho rằng mình hơn họ.
* Kinh Phạm võng Bồ tát Giới (cho người tại gia lẫn xuất gia) dạy:

MƯỜI GIỚI TRỌNG

Ðức Phật bảo các Phật tử rằng :
Có mười điều giới trọng. Nếu người thọ giới Bồ Tát mà không tụng điều giới nầy, thời người nầy không phải Bồ Tát, không phải là Phật tử. Chính ta cũng tụng như vậy.

Tất cả Bồ Tát đã học, sẽ học và đang học !
Ðã lược giảng xong tướng trạng của giới Bồ Tát cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì.

Ðức Phật dạy :

6.- GIỚI RAO LỖI CỦA TỨ CHÚNG
Nếu Phật tử, tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, Tỳ Kheo, Tỳ kheo Ni, hoặc bảo người rao nói những tội lỗi ấy : nhân rao nói tội lỗi, duyên rao nói tội lỗi, cách thức rao nói tội lỗi, nghiệp rao nói tội lỗi. Là Phật tử, khi nghe những kẻ ác, ngoại đạo cùng người nhị thừa nói những điều phi pháp, trái luật trong Phật pháp, thời phải luôn luôn có lòng từ bi giáo hóa những kẻ ác ấy cho họ sinh tín tâm lành đối với đại thừa, mà trái lại Phật tử lại tự mình rao nói những tội lỗi trong Phật pháp. Phật tử nầy phạm « Bồ Tát Ba La Di tội ».

7.- GIỚI TỰ KHEN MÌNH CHÊ NGƯỜI
Nếu Phật tử, tự khen mình chê người, cũng bảo người khác khen ngợi mình chê người : nhân chê người, duyên chê người, cách thức chê người, nghiệp chê người . Là Phật tử, lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, mình nhận lấy việc xấu, nhường cho người việc tốt. Nếu Phật tử tự phô trương tài đức của mình, mà dìm che điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật tử nầy phạm « Bồ Tát Ba La Di tội ».

10.- GIỚI HỦY BÁNG TAM BẢO
Nếu Phật tử, tự mình hủy báng Tam Bảo, xúi người hủy báng Tam Bảo : nhân hủy báng, duyên hủy báng, cách thức hủy báng, nghiệp hủy báng. Phật tử nghe một lời hủy báng Tam Bảo của ngoại đạo và kẻ ác, còn đau lòng như ba trăm cây nhọn đâm vào tim mình, huống là tự miệng mình hủy báng Không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với Tam Bảo, lại còn giúp sức cho những kẽ ác, kẻ tà kiến hủy báng nữa, Phật tử này phạm « Bồ Tát Ba La Di tộỉ ».

V. ÐỨC PHẬT KẾT RĂN

Này các Phật tử trên đây là mười giới trọng của Bồ Tát, các Phật tử cần nên học..

Trong mười giới trọng đó không nên trái phạm một giới nào cả, dầu một mảy nhỏ như vi trần, huống chi phạm đủ cả mười giới ư ! Nếu có người nào trái phạm, thời người ấy hiện đời không được phát Bồ đề tâm, rồi cũng mất ngôi Quốc Vương, ngôi Chuyễn Luân Vương, ngôi Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni ; cũng mất những quả « Thập Phát Thủ, « Thập Trưởng Dưởng », Thập Kim Cương », « Thập Ðịa », tất cả diệu quả Phật tính thường trú đều mất, đọa trong ba ác đạo, trong hai kiếp, ba kiếp chẳng được nghe danh tự của cha mẹ và Tam Bảo. Vì thế nên không được phạm một giới nào cả.Tất cả Bồ Tát các Ngài đã học sẽ học và hiện nay học.

....... HT. Thích Nhất Hạnh là bậc đạo Sư, ví như Cha mẹ. Cha mẹ dù có sai, bổn phận làm con đâu tự chửi cha mắng mẹ ! Đúng hay sai của HT. là người Phật tử chúng ta đâu được phép phỉ báng, huống chi tài đức của chúng ta đã ngang hàng với HT chưa ? ... Hãy tự xét lấy mình

....... Xét ra bangtam là Phật tử sơ cơ, chưa rành kinh luật, nên lần này theo ý của Thầy Admin, chỉ nhắc nhở cảnh cáo.

Kính mong bangtam tự phản tỉnh, sửa mình.

VQ.
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Staff member
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,825
Điểm tương tác
833
Điểm
113
Kính lễ Tam-Bảo

Con xin ghi nhớ, thọ trì các giới đức tôn quý mà quý thầy đã chỉ dạy.

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca-Mâu-Ni-Phật
Con xin hết lời.


Kính
nhutam
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên