Danh Sách Ban Điều Hành, các Mod và các Thành Viên có công với diễn đàn Phật Pháp Online

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Danh Sách Vị Thành Viên Ban Điều Hành,
các Mod và các Thành Viên có công với diễn đàn Phật Pháp Online.
_()_

Kính thưa toàn thể quý vị.
Dưới đây là danh sách các vị Ban Điều Hành, các Mod và các thành viên đã công với diễn đàn Phật Pháp Online từ xưa tới nay được lưu niệm tại nơi này.
Kính mời quý vị vui lòng đề nghị và bổ sung dưới đây để lưu niệm.
...
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
* 15 Thành Viên có số lượng post bài nhiều nhất từ khi Diễn Đàn Phật Pháp Online thành lập năm 2005 tới ngày 31/10/2010

Bảng Vàng Thành Viên gửi bài nhiều nhất
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Kính thưa toàn thể quý vị.
Admin căn cứ vào bản thông kê tại địa chỉ: http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/misc.php?do=vsatpomy&m=13&y=2006 và post lên bản thông kê (25 Thành viên gửi bài nhiều nhất) kể từ năm 2006 đến 2010 như sau:

* 25 Thành Viên có công post bài nhiều nhất trong năm 2006
Top Posters In 2006

<table width="68%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr class="thead" valign="top"> <td class="blocksubhead" width="1%" align="center" nowrap="nowrap">#</td> <td class="blocksubhead" width="267" align="left" nowrap="nowrap">Thành viên</td> <td class="blocksubhead" width="177" align="center" nowrap="nowrap"> Posts In 2006</td> <td class="blocksubhead" width="204" align="center" nowrap="nowrap"> Total Posts</td> <td class="blocksubhead" align="right" nowrap="nowrap">Ngày tham gia</td> </tr> <tr> <td class="blockrow" width="1%" align="center">1</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> zelda</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">294</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 483</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-20-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">2</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> daodietkho</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">247</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 279</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-01-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">3</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> Người Sáng Lập</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">165</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 332</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-22-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">4</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> dct87</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">141</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 585</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-11-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">5</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> hoasen</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">138</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 147</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-22-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">6</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> minhdao</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">128</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 281</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-13-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">7</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> vanphapquytam</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">114</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 711</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-09-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">8</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> nguyenducquyzen</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">107</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 175</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-15-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">9</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> thanhtam</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">87</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 87</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-23-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">10</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> phivan</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">83</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 1355</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-15-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">11</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> phuongnam</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">75</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 86</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-06-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">12</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> Nhật Châu</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">74</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 198</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-23-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">13</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> tanphuqm</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">73</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 1679</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-27-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">14</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> tran nguyen hoang tri</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">58</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 191</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-02-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">15</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> tranviet</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">46</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 80</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-29-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">16</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> Liên Tử</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">44</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 82</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-14-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">17</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> trituc</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">37</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 43</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-13-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">18</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> coldhearthurt</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">37</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 280</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-08-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">19</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> kimcang</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">36</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 744</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">09-25-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">20</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> lele</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">34</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 519</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-19-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">21</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> nguyenvanhoc2006</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">20</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 5392</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">12-02-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">22</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> dieuthanh</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">19</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 111</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-23-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">23</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> Tran Thi Anh</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">19</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 19</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-14-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">24</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> tuebao_manjusri</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">18</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 31</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-28-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="1%" align="center">25</td> <td class="blockrow" width="267" align="left" nowrap="nowrap"> tinhnguoiquehuong</td> <td class="blockrow" width="177" align="center">18</td> <td class="blockrow" width="204" align="center"> 18</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-23-2006</td> </tr> </tbody></table>
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
* 25 Thành Viên có công post bài nhiều nhất trong năm 2007
Top Posters In 2007

<table width="62%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr class="thead" valign="top"> <td class="blocksubhead" width="3%" align="center" nowrap="nowrap">#</td> <td class="blocksubhead" width="214" align="left" nowrap="nowrap">Thành viên</td> <td class="blocksubhead" width="180" align="center" nowrap="nowrap"> Posts In 2007</td> <td class="blocksubhead" width="116" align="center" nowrap="nowrap"> Total Posts</td> <td class="blocksubhead" align="right" nowrap="nowrap">Ngày tham gia</td> </tr> <tr> <td class="blockrow" width="3%" align="center">1</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> nguyenvanhoc2006</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">900</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 5392</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">12-02-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">2</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> phivan</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">558</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 1355</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-15-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">3</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> Sen_Vang</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">503</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 503</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">09-23-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">4</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> Thánh_Tri</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">480</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 766</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">03-19-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">5</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> dct87</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">337</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 585</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-11-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">6</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> kimcang</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">307</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 744</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">09-25-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">7</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> binh</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">271</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 858</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-29-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">8</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> vanphapquytam</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">241</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 711</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-09-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">9</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> vienquang6</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">225</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 730</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">02-06-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">10</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> thientinh82</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">225</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 239</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-05-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">11</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> Minh Huy</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">209</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 327</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-03-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">12</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> zelda</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">189</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 483</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-20-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">13</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> coldhearthurt</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">146</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 280</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-08-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">14</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> minhdao</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">140</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 281</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-13-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">15</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> tanphuqm</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">135</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 1679</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-27-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">16</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> PHUOCTUONG</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">135</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 229</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-26-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">17</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> tu uyen tran</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">128</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 158</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-18-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">18</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> Chiếu Thanh</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">110</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 416</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-26-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">19</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> thichnhuantruong</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">110</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 186</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-24-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">20</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> Nhật Châu</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">107</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 198</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-23-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">21</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> rc_cho</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">98</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 98</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-02-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">22</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> dieuthanh</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">70</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 111</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-23-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">23</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> 5thanhcuchi</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">67</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 135</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-12-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">24</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> Người Sáng Lập</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">64</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 332</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-22-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">25</td> <td class="blockrow" width="214" align="left" nowrap="nowrap"> dieumy</td> <td class="blockrow" width="180" align="center">63</td> <td class="blockrow" width="116" align="center"> 70</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-21-2007</td> </tr> </tbody></table>
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
* 25 Thành Viên có công post bài nhiều nhất trong năm 2008
Top Posters In 2008

<table width="60%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr class="thead" valign="top"> <td class="blocksubhead" width="3%" align="center" nowrap="nowrap">#</td> <td class="blocksubhead" width="173" align="left" nowrap="nowrap">Thành viên</td> <td class="blocksubhead" width="163" align="center" nowrap="nowrap"> Posts In 2008</td> <td class="blocksubhead" width="153" align="center" nowrap="nowrap"> Total Posts</td> <td class="blocksubhead" align="right" nowrap="nowrap">Ngày tham gia</td> </tr> <tr> <td class="blockrow" width="3%" align="center">1</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> nguyenvanhoc2006</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">2301</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 5392</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">12-02-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">2</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> tanphuqm</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">612</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 1679</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-27-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">3</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> phivan</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">337</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 1355</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-15-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">4</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> vanphapquytam</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">296</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 711</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-09-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">5</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> BE</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">137</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 137</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-30-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">6</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> laitutran247</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">136</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 849</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-25-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">7</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> Thánh_Tri</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">119</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 766</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">03-19-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">8</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> thanhphuong</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">115</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 284</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">02-08-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">9</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> Minh Huy</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">110</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 327</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-03-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">10</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> NA TIÊN</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">105</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 299</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-27-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">11</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> dangkhoa</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">105</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 105</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-03-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">12</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> lele</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">92</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 519</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-19-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">13</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> Chiếu Thanh</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">83</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 416</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-26-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">14</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> PHUOCTUONG</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">83</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 229</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-26-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">15</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> dct87</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">82</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 585</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-11-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">16</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> thichnhuantruong</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">76</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 186</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-24-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">17</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> 5thanhcuchi</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">66</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 135</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-12-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">18</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> nhukhong</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">62</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 112</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">09-23-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">19</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> vienquang6</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">60</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 730</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">02-06-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">20</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> Phithụydu</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">59</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 253</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-08-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">21</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> Sở Tri Chướng</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">54</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 115</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-24-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">22</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> halo_2615</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">46</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 73</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">01-20-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">23</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> kimcang</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">43</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 744</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">09-25-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">24</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> Luc An</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">37</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 59</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">02-14-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">25</td> <td class="blockrow" width="173" align="left" nowrap="nowrap"> nguyenducquyzen</td> <td class="blockrow" width="163" align="center">32</td> <td class="blockrow" width="153" align="center"> 175</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-15-2006</td> </tr> </tbody></table>
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
* 25 Thành Viên có công post bài nhiều nhất trong năm 2009

Top Posters In 2009

<table width="57%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr class="thead" valign="top"> <td class="blocksubhead" width="3%" align="center" nowrap="nowrap">#</td> <td class="blocksubhead" width="175" align="left" nowrap="nowrap">Thành viên</td> <td class="blocksubhead" width="132" align="center" nowrap="nowrap"> Posts In 2009</td> <td class="blocksubhead" width="160" align="center" nowrap="nowrap"> Total Posts</td> <td class="blocksubhead" align="right" nowrap="nowrap">Ngày tham gia</td> </tr> <tr> <td class="blockrow" width="3%" align="center">1</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> nguyenvanhoc2006</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">2171</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 5392</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">12-02-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">2</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> laitutran247</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">696</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 849</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-25-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">3</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> tanphuqm</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">675</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 1679</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-27-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">4</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> binh</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">373</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 858</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-29-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">5</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> phivan</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">312</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 1355</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-15-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">6</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> lele</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">237</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 519</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-19-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">7</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> kimcang</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">214</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 744</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">09-25-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">8</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> vienquang6</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">188</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 730</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">02-06-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">9</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> Bạch Vân Nhi</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">150</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 519</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-27-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">10</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> hoatigon</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">136</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 372</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-25-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">11</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> Phithụydu</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">121</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 253</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-08-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">12</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> cunconmocoi</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">114</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 224</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-06-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">13</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> thanhphuong</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">100</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 284</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">02-08-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">14</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> tomandjerry</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">84</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 179</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-04-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">15</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> Chiếu Thanh</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">65</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 416</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-26-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">16</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> tambaos</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">65</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 111</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-09-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">17</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> Người Sáng Lập</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">64</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 332</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">04-22-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">18</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> Cavoi</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">64</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 124</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-05-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">19</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> coldhearthurt</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">63</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 280</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-08-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">20</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> NA TIÊN</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">63</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 299</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-27-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">21</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> hungcom</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">58</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 266</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-29-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">22</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> MinhKinh</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">55</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 85</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">02-27-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">23</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> vanphapquytam</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">55</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 711</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-09-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">24</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> Huonghuynh</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">52</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 52</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-06-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">25</td> <td class="blockrow" width="175" align="left" nowrap="nowrap"> SEN-HỒNG</td> <td class="blockrow" width="132" align="center">35</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 116</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-25-2009</td> </tr> </tbody></table>
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
* 25 Thành Viên có công post bài nhiều nhất từ đầu năm 2010 tới ngày 31/10/2010

Top Posters In 2010

<table width="57%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr class="thead" valign="top"> <td class="blocksubhead" width="3%" align="center" nowrap="nowrap">#</td> <td class="blocksubhead" width="137" align="left" nowrap="nowrap">Thành viên</td> <td class="blocksubhead" width="152" align="center" nowrap="nowrap"> Posts In 2010</td> <td class="blocksubhead" width="160" align="center" nowrap="nowrap"> Total Posts</td> <td class="blocksubhead" align="right" nowrap="nowrap">Ngày tham gia</td> </tr> <tr> <td class="blockrow" width="3%" align="center">1</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> gioidinhhue</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">806</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 832</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">07-15-2010</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">2</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> Bạch Vân Nhi</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">363</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 519</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-27-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">3</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> TamDuc</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">352</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 352</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">01-29-2010</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">4</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> vienquang6</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">257</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 730</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">02-06-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">5</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> hoatigon</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">224</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 372</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-25-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">6</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> hungcom</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">193</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 266</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-29-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">7</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> tanphuqm</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">188</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 1679</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-27-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">8</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> dieuduc</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">180</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 180</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">03-18-2010</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">9</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> binh</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">180</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 858</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-29-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">10</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> Chiếu Thanh</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">152</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 416</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-26-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">11</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> kimcang</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">144</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 744</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">09-25-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">12</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> Thánh_Tri</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">138</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 766</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">03-19-2007</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">13</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> lele</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">109</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 519</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">10-19-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">14</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> cunconmocoi</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">103</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 224</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-06-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">15</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> tomandjerry</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">95</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 179</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-04-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">16</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> tran nguyen hoang tri</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">88</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 191</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-02-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">17</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> SEN-HỒNG</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">79</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 116</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">05-25-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">18</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> NA TIÊN</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">75</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 299</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">11-27-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">19</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> Phithụydu</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">73</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 253</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-08-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">20</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> 123456789</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">72</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 90</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-14-2009</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">21</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> thanhphuong</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">69</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 284</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">02-08-2008</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">22</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> phivan</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">65</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 1355</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">06-15-2006</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">23</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> tt_chuyenphapluan</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">62</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 62</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-05-2010</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">24</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> happysacca</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">61</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 61</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">03-06-2010</td> </tr> <tr style="border-width: 1px 0px 0px; border-color: rgb(200, 200, 200); border-style: dashed;"> <td class="blockrow" width="3%" align="center">25</td> <td class="blockrow" width="137" align="left" nowrap="nowrap"> Cavoi</td> <td class="blockrow" width="152" align="center">60</td> <td class="blockrow" width="160" align="center"> 124</td> <td class="blockrow" align="right" nowrap="nowrap">08-05-2009</td> </tr> </tbody></table>
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Trên đây là bản thông kê mà Admin công tâm công bố dựa vào lập trình trong diễn đàn Phật Pháp Online.
Vậy quý vị nào có đề nghị gì thêm về việc tán dương công đức các vị Ban Điều Hành, các Mod và các thành viên vui lòng bổ sung vào đây.
Ban Điều Hành thành tâm gửi lời kính cám ơn đến toàn thể quý vị đã quan tâm, ủng hộ và nhiệt tình đăng bài viết vào diễn đàn Phật Pháp Online.
Kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn hưởng được Pháp lạc trong ánh sáng Phật Đà.
TM. Ban Điều Hành.
Admin
 
Bên trên