Công cụng của pháp khí mật tông: đăng minh

thanhlong230791

Registered
Tham gia
20 Tháng 5 2019
Bài viết
13
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Địa chỉ
Hà Nội

Cùng tìm hiểu tác dụng của Đăng Minh - một loại pháp khí mật tông phổ biến nhất.

http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/attachment.php?attachmentid=6884&d=1559278902


Đăng minh là ánh sánh của đèn đuốc, còn gọi là đèn, cũng là đèn cúng dường trước Phật. Đăng minh có các loại như đèn dầu, đèn nến… cùng với hương hoa. Đây là vật được sử dụng phổ biến trong nghi thức cúng dàng.

Về nguyên nhân đăng minh được sử dụng rộng rãi trong Phật giáo, căn cứ vào ghi chép trong quyển 50 sách Tứ Phân Luật. Do khi đó phòng ở của các tỳ kheo rất tối nên Phật Đà cho phép họ đốt đèn, cần có dầu, bấc đèn, chén nhỏ. Các tỳ kheo đến hỏi Phật Đà nên đặt đèn ở đâu. Phật Đà nói có thể đặt ở chiếc bình góc giường. Nếu đặt ở gần tường thì dầu đèn sẽ bị kiến ăn. Nếu đèn cháy yếu, sắp tắt thì phải khêu bấc đèn cao lên. Nếu sợ bẩn tay thì có thể làm khung đèn. Vì khung gỗ bị cháy nên cho phép làm khung sắt để làm.

Đăng minh còn có thể chia làm hai loại. Một là loại chỉ đốt lên khi lễ bái, tụng kinh; một loại khác là để đèn cháy suốt không phân biệt ngày hay đêm còn học là đăng minh hay đèn vô tận.

Đăng minh là một loại pháp khí thường thấy trong Phật giáo không chỉ thấy ở các nghi thức Pháp hội, mà còn thấy ở những đại điện Phật đường. “Minh” mang hàm nghĩa ánh sáng của ngọn đèn, tượng trưng cho trí tuệ bát nhã của Phật giáo chiếu sáng mọi nơi u tối.


http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/attachment.php?attachmentid=6885&d=1559278904


Trong Phật vi thủ ca trưởng giả thuyết nghiệp báo sai biệt kinh nói: cúng đăng minh có 10 loại công đức:

1. Ánh sáng chiếu khắp thế gian như ngọn đèn.

2. Không bị hủy hoại, giống như mắt trần.

3. Có thiên nhãn.

4. Có trí tuệ đối với Phép thiện, phép ác.

5. Diệt trừ u tối.

6. Có ánh sáng trí tuệ.

7. Lưu chuyển khắp thế gian nhưng không ở nơi u tối.

8. Có phúc báo lớn.

9. Cuối đời thăng thiên.

10. Nhanh chóng chứng được niết bàn.

Trong Thí đăng công đức kinh ghi chép: ở tháp chùa tự nơi đức Phật tịch diệt có một thậm chí là nhiều ngọn đèn, ở đời này mà có được 3 tâm thanh tịnh khi kết thúc sinh mệnh không mất đi 3 loại ánh sáng của thiện pháp thì khi chết sẽ được sinh ra ở cõi trời 33.
[/SIZE]
 

Đính kèm

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
có trò gì lạ mà hay hơn thì đưa ra ta chơi cho vui . hahahahahahahahhahahahahahhaha....


Cùng tìm hiểu tác dụng của Đăng Minh - một loại pháp khí mật tông phổ biến nhất.

http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/attachment.php?attachmentid=6884&d=1559278902


Đăng minh là ánh sánh của đèn đuốc, còn gọi là đèn, cũng là đèn cúng dường trước Phật. Đăng minh có các loại như đèn dầu, đèn nến… cùng với hương hoa. Đây là vật được sử dụng phổ biến trong nghi thức cúng dàng.

Về nguyên nhân đăng minh được sử dụng rộng rãi trong Phật giáo, căn cứ vào ghi chép trong quyển 50 sách Tứ Phân Luật. Do khi đó phòng ở của các tỳ kheo rất tối nên Phật Đà cho phép họ đốt đèn, cần có dầu, bấc đèn, chén nhỏ. Các tỳ kheo đến hỏi Phật Đà nên đặt đèn ở đâu. Phật Đà nói có thể đặt ở chiếc bình góc giường. Nếu đặt ở gần tường thì dầu đèn sẽ bị kiến ăn. Nếu đèn cháy yếu, sắp tắt thì phải khêu bấc đèn cao lên. Nếu sợ bẩn tay thì có thể làm khung đèn. Vì khung gỗ bị cháy nên cho phép làm khung sắt để làm.

Đăng minh còn có thể chia làm hai loại. Một là loại chỉ đốt lên khi lễ bái, tụng kinh; một loại khác là để đèn cháy suốt không phân biệt ngày hay đêm còn học là đăng minh hay đèn vô tận.

Đăng minh là một loại pháp khí thường thấy trong Phật giáo không chỉ thấy ở các nghi thức Pháp hội, mà còn thấy ở những đại điện Phật đường. “Minh” mang hàm nghĩa ánh sáng của ngọn đèn, tượng trưng cho trí tuệ bát nhã của Phật giáo chiếu sáng mọi nơi u tối.


http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/attachment.php?attachmentid=6885&d=1559278904


Trong Phật vi thủ ca trưởng giả thuyết nghiệp báo sai biệt kinh nói: cúng đăng minh có 10 loại công đức:

1. Ánh sáng chiếu khắp thế gian như ngọn đèn.

2. Không bị hủy hoại, giống như mắt trần.

3. Có thiên nhãn.

4. Có trí tuệ đối với Phép thiện, phép ác.

5. Diệt trừ u tối.

6. Có ánh sáng trí tuệ.

7. Lưu chuyển khắp thế gian nhưng không ở nơi u tối.

8. Có phúc báo lớn.

9. Cuối đời thăng thiên.

10. Nhanh chóng chứng được niết bàn.

Trong Thí đăng công đức kinh ghi chép: ở tháp chùa tự nơi đức Phật tịch diệt có một thậm chí là nhiều ngọn đèn, ở đời này mà có được 3 tâm thanh tịnh khi kết thúc sinh mệnh không mất đi 3 loại ánh sáng của thiện pháp thì khi chết sẽ được sinh ra ở cõi trời 33.
[/SIZE]
Hừm ! đời nay các sư còn thiếu đèn gì nữa không? vậy mà sao không thấy sư nào giác ngộ cả?
Chỉ được cái ngày một đào sâu trong ngụy kinh rồi khịa ra lắm trò ma quái, làm cho có vẻ thần bí rồi tính giải oan giải oán ....hahahahahahahahaahahahahhaha.......
 
Bên trên