Chú ý khi nhận pháp từ một vị Thầy.

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*Kính bạch quý Kim Cang Hữu gần xa toàn cầu, việc nhận quán đảnh là việc rất quan trọng.
-Tuy rằng Kim Cang Thừa rất vô cùng quý báu hy hữu, nhưng trong đó cũng có những việc đáng lưu ý.
-Những dòng bị bể giới nguyện Kim Cang Thừa, hay bị bể giới Biệt Giải Thoát (của người xuất gia), hay lạt ma giả, tái sinh giả, hay là tung hô tuyên truyền màu mè sai với những giới căn bổn Tỳ Kheo Phật dạy, việc nhận dòng pháp như thế sẽ không được gia trì.
-Có những đạo sư, Khai Mật Tạng quý Ngài tuy có gia đình, các Ngài vẫn giữ Ngũ Giới, Bồ Tát Giới, Kim Cang Thừa giới nguyện, đủ phẩm tính có thể ban quán đảnh chúng ta vẫn đắc quán đảnh.
-Ngài Duy Ma Cật cư sĩ khi còn ở đời là một vị Phật, những đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật lớn như :Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Nan, La Hầu La v.v.. đều quỳ lạy Ngài năm vóc sát đất, đi nhiễu quay ba vòng, trong Mật Tông chính là Kim Cang Trì.
-Bởi vậy những đạo sư xuất gia, tại gia đủ phẩm tính đạo sư xét theo luật nghi đầy đủ, thì cũng nên nhận pháp quý Ngài, hy vọng nên chú điều này.


XIN TRÍCH ĐOẠN NHƯ SAU:
CẦN PHẢI HIỂU RÕ THƯỢNG SƯ BAN QUÁN ĐẢNH CHÚNG TA CÓ ĐỦ PHẨM TÍNH HAY KHÔNG.
Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng: Người ban lễ quán đảnh phải có những phẩm tính thích hợp. Vì thế, trước khi thọ nhận quán đảnh thì điều quan trọng là chúng ta phải khảo xét xem vị đạo sư [ban quán đảnh] đó có đủ những phẩm tính cần thiết hay không. Người ta nói rằng, dù phải mất đến 12 năm cho việc xác định vị thầy có đủ phẩm tính cần thiết hay không, chúng ta cũng nên dành thời gian để làm việc đó.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43
PHẬT NÓI NHỮNG KẺ PHÁ TAM MUỘI DA GIỚI VÀ LUẬT NGHI GIỚI CHẲNG THỂ THÀNH TỰU MẬT CHÚ.
Văn Thù Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh nói: "Phật nói kẻ phạm giới, Không thành tựu mật chú".
Như vậy, sẽ không đạt được ba sự thành tựu (hạ , trung thượng). Các kinh của Vô thượng Du già cũng nói nếu không hộ trì tam ma da, quán đảnh hạ liệt và không thấu hiểu chân tính, thì dù có nỗ lực tu hành, cũng sẽ không được thành tựu. Nếu không thủ hộ tam ma da và giới luật nghi mà tự xưng mình là người tu đạo, thì đó là kẻ phiêu lưu bên ngoài Mật pháp. Nếu có thể thủ hộ tam muội da và giới luật nghi để tu tập, đối với ba bộ dưới, nên theo thứ tự mà tu tập hai loại Du già hữu tướng và vô tướng, còn đối với bộ trên, thì nên theo thứ tự tu tập hai loại Du già thứ đệ.
Đại sư Tông Khách Ba
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

KIM CANG ĐẢNH KINH NÓI:
*TẠI GIA GIỮ NGŨ GIỚI, SẼ THÀNH TỰU TRÌ MINH.
-XUẤT GIA GIỮ TAM TỤ LUẬT NGHI, BIỆT GIẢI THOÁT GIỚI, BỒ TÁT GIỚI, SẼ THÀNH TỰU TRÌ MINH.

Kim Cang Đảnh Kinh (Vajra- śekhara Tantra) nói:
Nếu xa lìa giết, trộm,
Dâm, nói dối, uống rượu,
An trụ giới tại gia,
Sẽ thành tựu trì minh.
Nếu là người xuất gia,
An trụ ba luật nghi,
Biệt giải thoát, Bồ tát,
Trì minh luật đệ nhất.
 
Bên trên