Chơn - Vọng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
:D này đạo hữu vốn tâm ta như vậy hay đạo hữu cho rằng như vậy. Hãy dùng danh nghĩa đức phật mà nói. Nếu như trái với lương tâm thì sẽ không thể vãn sanh cực lạc

Này người đẹp, người ta đã dính mắc đủ chỗ rồi, nay người đẹp muốn người ta khởi tâm bị đọa để người đẹp có người mà độ cho họ hay sao?
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Này người đẹp, người ta đã dính mắc đủ chỗ rồi, nay người đẹp muốn người ta khởi tâm bị đọa để người đẹp có người mà độ cho họ hay sao?
:D ta nào có độ cho ai, chớ nói bậy. Chỉ là muốn xác nhận lại có phải tâm ta thật như gỗ đá không ấy mà
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
:D này đạo hữu vốn tâm ta như vậy hay đạo hữu cho rằng như vậy. Hãy dùng danh nghĩa đức phật mà nói. Nếu như trái với lương tâm thì sẽ không thể vãn sanh cực lạc
VNBN đã nói rất rõ rồi, vốn đã như vậy, trước khi VNBN khởi tâm động niệm thì nó đã như vậy. Khi thành Phật rồi, nó vẫn như vậy chứ chẳng phải do Phật lập nên. VNBN nói những gì mình hiểu và biết, không hổ thẹn với chư Phật mười phương.

CHÚNG TA ĐÂY CÙNG VỚI PHÂN BÒ, CỨC HEO, CON CHIM, CỌNG LÔNG CHÂN, NGUYÊN TỬ OXY, ÁNH SÁNG,... BẢN TÁNH VỐN BÌNH ĐẲNG KHÔNG SAI KHÁC.

Đạo hữu còn nghi ngại hay suy lường với VNBN thì cứ hỏi bất kì một câu hỏi nào, VNBN sẵn sàng thảo luận với đạo hữu đến nơi đến chốn. Mời đạo hữu!
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
VNBN đã nói rất rõ rồi, vốn đã như vậy, trước khi VNBN khởi tâm động niệm thì nó đã như vậy. Khi thành Phật rồi, nó vẫn như vậy chứ chẳng phải do Phật lập nên. VNBN nói những gì mình hiểu và biết, không hổ thẹn với chư Phật mười phương.

CHÚNG TA ĐÂY CÙNG VỚI PHÂN BÒ, CỨC HEO, CON CHIM, CỌNG LÔNG CHÂN, NGUYÊN TỬ OXY, ÁNH SÁNG,... BẢN TÁNH VỐN BÌNH ĐẲNG KHÔNG SAI KHÁC.

Đạo hữu còn nghi ngại hay suy lường với VNBN thì cứ hỏi bất kì một câu hỏi nào, VNBN sẵn sàng thảo luận với đạo hữu đến nơi đến chốn. Mời đạo hữu!

Hỏi chỗ vốn bình đẳng không sai khác tý, làm sao để thấy được cái chỗ này vậy?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Hỏi chỗ vốn bình đẳng không sai khác tý, làm sao để thấy được cái chỗ này vậy?
Rõ bản lai diện mục là thấy chỗ này, cái thấy này là trí tuệ vậy.
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Bản lai diện mục thì là của ông hay của tôi? Hay là của chung?
Ai rõ bát nhã đều biết, của riêng ông, của riêng tôi đều mang tính sở hữu. Còn của chung thì thành ra chẳng có giá trị, một người thành Phật thì tất cả đều thành Phật mà không cần tu trì gì hết.

Một tức là tất cả. Một này không thể tách ra khỏi tất cả. Tất cả này không thể hợp lại thành cái gì khác. Mỗi mỗi bình đẳng trọn đủ như nhau.
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Ai rõ bát nhã đều biết, của riêng ông, của riêng tôi đều mang tính sở hữu. Còn của chung thì thành ra chẳng có giá trị, một người thành Phật thì tất cả đều thành Phật mà không cần tu trì gì hết.

Một tức là tất cả. Một này không thể tách ra khỏi tất cả. Tất cả này không thể hợp lại thành cái gì khác. Mỗi mỗi bình đẳng trọn đủ như nhau.

Nói thế này thì chẳng sai, vậy thì làm sao để người tu, hành trì cái chỗ "bình đẳng trọn đủ như nhau" gọi là công phu vô sở hành?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Nói thế này thì chẳng sai, vậy thì làm sao để người tu hành trì cái chỗ "bình đẳng trọn đủ như nhau" gọi là công phu vô sở hành?
Bình đẳng trọn đủ là chỗ vốn có, chẳng phải chỗ hành trì mà có được. Vì chẳng hiểu rõ vốn tự đầy đủ từ muôn đời nên khởi chấp lấy công phu, gọi là hữu tu. Nay hiểu rõ thật tánh đầy đủ nên tu tập muôn pháp nhưng chẳng chấp lấy kết quả được mất, chẳng khởi ý xuất nhập tác chứng, chẳng trụ vị, gọi là vô tu.
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Bình đẳng trọn đủ là chỗ vốn có, chẳng phải chỗ hành trì mà có được. Vì chẳng hiểu rõ vốn tự đầy đủ từ muôn đời nên khởi chấp lấy công phu, gọi là hữu tu. Nay hiểu rõ thật tánh đầy đủ nên tu tập muôn pháp nhưng chẳng chấp lấy kết quả được mất, chẳng khởi ý xuất nhập tác chứng, chẳng trụ vị, gọi là vô tu.


Hề hề, hôm qua ông mang tội, hôm nay hết tội rồi, khéo tự hộ trì, đừng để tập khí lôi kéo đi, cái chỗ này cần trồi lên hụp xuống nhiều lần thì mới có sức mà khéo biết bơi hê hê... :khicon69:
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Hề hề, hôm qua ông mang tội, hôm nay hết tội rồi, khéo tự hộ trì, đừng để tập khí lôi kéo đi, cái chỗ này cần trồi lên hụp xuống nhiều lần thì mới có sức mà khéo biết bơi hê hê... :khicon69:
:D thấy phiền não rồi hả tên điên
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
:D thấy phiền não rồi hả tên điên

Các pháp bình đẵng, phiền não không khác bồ đề, niệm trước dính cảnh phiền não hiện, niệm sau lìa cảnh bồ đề hiện vốn không có pháp khác mà được, gieo PHẬT nhân ắt PHẬT quả rơi vào đầu, mà Phật quả đã sẵn có rồi sao ta ném hoài nó không rụng trời ơi! hê hê... :khicon69:
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Các pháp bình đẵng, phiền não không khác bồ đề, niệm trước dính cảnh phiền não hiện, niệm sau lìa cảnh bồ đề hiện vốn không có pháp khác mà được, gieo PHẬT nhân ắt PHẬT quả rơi vào đầu :khicon69:
:D nhớ lời đã nói
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Hề hề, hôm qua ông mang tội, hôm nay hết tội rồi, khéo tự hộ trì, đừng để tập khí lôi kéo đi, cái chỗ này cần trồi lên hụp xuống nhiều lần thì mới có sức mà khéo biết bơi hê hê... :khicon69:
Khi cần lặn hụp thì phải lặn hụp, chẳng có chi phải e dè, lặn hụp mà không sao đó mới là bản lĩnh. Vẫn tốt hơn cứ ngỡ mình biết bơi nhưng khi thay đổi điều kiện thì bơi không nổi.
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Khi cần lặn hụp thì phải lặn hụp, chẳng có chi phải e dè, lặn hụp mà không sao đó mới là bản lĩnh. Vẫn tốt hơn cứ ngỡ mình biết bơi nhưng khi thay đổi điều kiện thì bơi không nổi.

Thế mới nói chỉ ta độ ta, Phật cũng bó tay hề hề :khicon69:
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Người đẹp ơi! dạo này hình như ta bị nhập định, người đẹp tu trước cái chổ này có kinh nghiệm mau nói ta đề phòng nào!
biết định nhưng không dính, đi lại tự an nhiên, dùng tâm mà quán đạo, thoát khỏi đạo tự nhiên
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
biết định nhưng không dính, đi lại tự an nhiên, dùng tâm mà quán đạo, thoát khỏi đạo tự nhiên

Tâm còn chẳng thật lại quán cái gì? Thoát cái gì? Lúc nào ta cùng như thế này thôi hê hê...

Trên trời dưới đất chỉ có ta
Tâm nghi chết sạch chẵng còn chi
Cả ngày hoan hỉ la cà khắp
Mỗi mỗi duyên duyên sướng ngất ngây

:khicon69:
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Thế mới nói chỉ ta độ ta, Phật cũng bó tay hề hề :khicon69:
Nếu không có bản lai diện mục thì đố ông độ được. Bản lai diện mục độ tất cả đó, mà xuất thế tuyên pháp gọi là Phật vậy.
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Nếu không có bản lai diện mục thì đố ông độ được. Bản lai diện mục độ tất cả đó, mà xuất thế tuyên pháp gọi là Phật vậy.
Có lý lắm, hê hê.. chỉ ta độ ta, xưa làm PHẬT nay làm chúng sinh hê hê...:khicon69:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên