Chơn - Vọng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
413
Điểm
83
VNBN xin phép cùng thảo luận: Vô thủy nghĩa là không có khởi đầu, vô chung là không có kết thúc. Nói vậy thành ra người ta vọng tâm từ vô thủy đến vô chung. Thế là không có giải thoát rồi.

Vọng tâm là một hình thức nhận thức-phản ánh-tương tác, được gọi là hữu tình chúng sanh, cũng là pháp trong vạn pháp, có nhân duyên khởi đầu và nhân duyên kết thúc, khởi đầu nghĩa là nó là sự nhảy vọt từ các tập hợp nhân duyên trước đó. Kết thúc nghĩa nó là sự nhảy vọt từ các tập hợp nhân duyên trong quá trình nó tồn tại lên một hình thức cao cấp hơn (Phật) và còn nữa cuộc sống của một Đức Phật.

Nếu muốn tri tìm cái chỗ bắt đầu dẫn đến sự bắt đầu của vọng tâm thì chẳng thể được, chuỗi nhân duyên ấy lùi về quá khứ vô tận không có điểm dừng. Nói một cách khó hiểu là Chân tánh sanh vạn pháp mà chẳng có tướng sanh vậy, vạn pháp là phương tiện giao tiếp giữa các chân tánh với nhau.
Xin phép thảo luận cũng tốt nhưng nên có cách hành xử của bậc đại nhân chớ nên dùng lối hành xử của kẻ tiểu nhân hạ tiện.
Latuan nói "Vọng tâm từ niệm bất giác vô thủy mà phát, khi phát rồi nó trôi lăn điên đảo ngược xuôi, qua lại, lên xuống đến niệm bất giác vô chung" chẳng nói như cách diễn giải của Vô Nhất Bất Nhị rằng "Vô thủy nghĩa là không có khởi đầu, vô chung là không có kết thúc. Nói vậy thành ra người ta vọng tâm từ vô thủy đến vô chung. Thế là không có giải thoát rồi"
- Người ta nào ở trong lời latuan chỉ có niệm bất giác từ vô thủy đến vô chung. Nói vô thủy, vô chung là nói thủy, nói chung rồi. Ông chẳng rõ thật tánh thủy chung mà nói chi điều giải thoát.
"Vọng tâm là một hình thức nhận thức-phản ánh-tương tác, được gọi là hữu tình chúng sanh, cũng là pháp trong vạn pháp, có nhân duyên khởi đầu và nhân duyên kết thúc, khởi đầu nghĩa là nó là sự nhảy vọt từ các tập hợp nhân duyên trước đó. Kết thúc nghĩa nó là sự nhảy vọt từ các tập hợp nhân duyên trong quá trình nó tồn tại lên một hình thức cao cấp hơn (Phật) và còn nữa cuộc sống của một Đức Phật.

Nếu muốn tri tìm cái chỗ bắt đầu dẫn đến sự bắt đầu của vọng tâm thì chẳng thể được, chuỗi nhân duyên ấy lùi về quá khứ vô tận không có điểm dừng. Nói một cách khó hiểu là Chân tánh sanh vạn pháp mà chẳng có tướng sanh vậy, vạn pháp là phương tiện giao tiếp giữa các chân tánh với nhau"
=> Đây mà là thảo luận ư? Nó giống một lời kết luận hơn. Biết rõ đúng vậy không mà vội vàng kết luận vậy?
Người xưa thừa nói "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nay VNBN tự tin biết vậy thì hãy giữ sự biết vậy ấy mà riêng dùng.

 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Xin phép thảo luận cũng tốt nhưng nên có cách hành xử của bậc đại nhân chớ nên dùng lối hành xử của kẻ tiểu nhân hạ tiện.
Latuan nói "Vọng tâm từ niệm bất giác vô thủy mà phát, khi phát rồi nó trôi lăn điên đảo ngược xuôi, qua lại, lên xuống đến niệm bất giác vô chung" chẳng nói như cách diễn giải của Vô Nhất Bất Nhị rằng "Vô thủy nghĩa là không có khởi đầu, vô chung là không có kết thúc. Nói vậy thành ra người ta vọng tâm từ vô thủy đến vô chung. Thế là không có giải thoát rồi"
- Người ta nào ở trong lời latuan chỉ có niệm bất giác từ vô thủy đến vô chung. Nói vô thủy, vô chung là nói thủy, nói chung rồi. Ông chẳng rõ thật tánh thủy chung mà nói chi điều giải thoát.
"Vọng tâm là một hình thức nhận thức-phản ánh-tương tác, được gọi là hữu tình chúng sanh, cũng là pháp trong vạn pháp, có nhân duyên khởi đầu và nhân duyên kết thúc, khởi đầu nghĩa là nó là sự nhảy vọt từ các tập hợp nhân duyên trước đó. Kết thúc nghĩa nó là sự nhảy vọt từ các tập hợp nhân duyên trong quá trình nó tồn tại lên một hình thức cao cấp hơn (Phật) và còn nữa cuộc sống của một Đức Phật.

Nếu muốn tri tìm cái chỗ bắt đầu dẫn đến sự bắt đầu của vọng tâm thì chẳng thể được, chuỗi nhân duyên ấy lùi về quá khứ vô tận không có điểm dừng. Nói một cách khó hiểu là Chân tánh sanh vạn pháp mà chẳng có tướng sanh vậy, vạn pháp là phương tiện giao tiếp giữa các chân tánh với nhau"
=> Đây mà là thảo luận ư? Nó giống một lời kết luận hơn. Biết rõ đúng vậy không mà vội vàng kết luận vậy?
Người xưa thừa nói "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nay VNBN tự tin biết vậy thì hãy giữ sự biết vậy ấy mà riêng dùng.

VNBN nói theo cách của VNBN, đâu có vu khống đạo hữu đâu nhỉ!? Sao đạo hữu tỏ ra khó chịu như vậy nhỉ!? Mà thôi đạo hữu không thích cách thảo luận như vậy thì tùy duyên.

Muốn thảo luận với dh lactuan phải là bậc ĐẠI NHÂN. VNBN là người phàm tục, xin phép lui.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Nghe các phương tiện chân tánh giao tiếp với nhau mà buồn cười quá, đành ló đầu ra cười phát. Hê hê...

Ngộ nhận hóa si mê
Lớp lớp sinh điên đảo
Muốn gỡ nút thắt khăn
Lại càng ngày càng chặt
Khuyên ai chớ có gỡ
Vì có nút nào đâu
Chẳng chấp có ta người
Ngay đó thành thế tôn


Đạo bất khả đắc, lại ngay trước mắt làm sao để đắc khó thay, khó thay.. hê hê... :khicon69:
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
PS với đạo hữu lactuan. VNBN hiểu lầm đạo hữu viết "vô thủy vô chung" dịch theo từng chữ nên hiểu lầm. Tra trong từ điển thấy vô thủy vô chung còn có một nghĩa khác là không chung thủy, nghĩa là đầu và cuối khác nhau. Mà chỉ là chữ nghĩa thôi, đạo hữu nhẫn nại giải thích chút xíu thôi là ổn thôi, không nên chửi VNBN là tiểu nhân hạ tiện, như thế để làm chi, sao có nhiều lời nói sao đạo hữu lựa lời ác để nói chi nhỉ!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Nghe các phương tiện chân tánh giao tiếp với nhau mà buồn cười quá, đành ló đầu ra cười phát. Hê hê...

Ngộ nhận hóa si mê
Lớp lớp sinh điên đảo
Muốn gỡ nút thắt khăn
Lại càng ngày càng chặt
Khuyên ai chớ có gỡ
Vì có nút nào đâu
Chẳng chấp có ta người
Ngay đó thành thế tôn


Đạo bất khả đắc, lại ngay trước mắt làm sao để đắc khó thay, khó thay.. hê hê... :khicon69:
Không biết dùng từ nào nữa nên dùng từ vậy thôi, đạo hữu cười xong rồi bỏ kẻo tôi đây mang tội.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Không biết dùng từ nào nữa nên dùng từ vậy thôi, đạo hữu cười xong rồi bỏ kẻo tôi đây mang tội.

Ông với tôi, với tất cả chúng sinh đều đồng thể tánh thế nào mà ông lại mang tội là sao? Ông có thấy điên đảo không? Hề hề... :khicon69:
 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
413
Điểm
83
VNBN nói theo cách của VNBN, đâu có vu khống đạo hữu đâu nhỉ!? Sao đạo hữu tỏ ra khó chịu như vậy nhỉ!? Mà thôi đạo hữu không thích cách thảo luận như vậy thì tùy duyên.

Muốn thảo luận với dh lactuan phải là bậc ĐẠI NHÂN. VNBN là người phàm tục, xin phép lui.
Hì hì! latuan đâu có nói VNBN vu khống latuan đâu, sao VNBN cả nghĩ lắm vậy? latuan cũng đâu tỏ ra khó chịu với VNBN đâu cà, sao lại đơm lời như thế VNBN? Đừng dùng hai chữ tùy duyên tùy tiện.
Người cha đánh con không hẳn là vì người cha ghét bỏ con vậy nên VNBN đâu cần phải dùng lối lý luận thô tháo để cho rằng cha đánh con là cha không thương con. latuan nói vậy không chỉ vì tình riêng với VNBN.
Nếu VNBN mà là bậc đại nhân e rằng người người chẳng thể với tới, đâu đến lượt latuan trèo cao. Nếu nói chuyện với latuan phải cần gắn mác Đại Nhân thì ắt hẳn nơi diễn đàn này latuan đã không lui tới. Hì hì!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
PS với đạo hữu lactuan. VNBN hiểu lầm đạo hữu viết "vô thủy vô chung" dịch theo từng chữ nên hiểu lầm. Tra trong từ điển thấy vô thủy vô chung còn có một nghĩa khác là không chung thủy, nghĩa là đầu và cuối khác nhau. Mà chỉ là chữ nghĩa thôi, đạo hữu nhẫn nại giải thích chút xíu thôi là ổn thôi, không nên chửi VNBN là tiểu nhân hạ tiện, như thế để làm chi, sao có nhiều lời nói sao đạo hữu lựa lời ác để nói chi nhỉ!
đạo hữu nên cám ơn đạo hữu latuan mới phải. Đạo hữu thường hay đem cái chấp của mình cho người khác. Đức phật nói chưa rõ nghĩa thì không nên nói. Nếu có chỗ chưa biết thì nên tìm hiểu cho rõ mới phát ngôn. Mình đã nói với đạo hữu lâu rồi, mỗi phút giây là tam thiên thế giới. Nếu đạo hữu đem cái biết giới hạn ở cái tự nhiên mà cho là tánh thì ắt phải lầm. Nguy hại hơn là tự bó buộc mình vào đó làm cho trí tuệ ngưng lại mà sinh ra ngã mạn
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
đạo hữu nên cám ơn đạo hữu latuan mới phải. Đạo hữu thường hay đem cái chấp của mình cho người khác. Đức phật nói chưa rõ nghĩa thì không nên nói. Nếu có chỗ chưa biết thì nên tìm hiểu cho rõ mới phát ngôn. Mình đã nói với đạo hữu lâu rồi, mỗi phút giây là tam thiên thế giới. Nếu đạo hữu đem cái biết giới hạn ở cái tự nhiên mà cho là tánh thì ắt phải lầm. Nguy hại hơn là tự bó buộc mình vào đó làm cho trí tuệ ngưng lại mà sinh ra ngã mạn
Không rõ chỗ nào thì đạo hữu hãy chỉ ra, nói vậy VNBN không biết đường đâu mà lần. VNBN ngủ thôi khuya rồi!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Ông với tôi, với tất cả chúng sinh đều đồng thể tánh thế nào mà ông lại mang tội là sao? Ông có thấy điên đảo không? Hề hề... :khicon69:
VNBN mang tội thật rồi.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
413
Điểm
83
PS với đạo hữu lactuan. VNBN hiểu lầm đạo hữu viết "vô thủy vô chung" dịch theo từng chữ nên hiểu lầm. Tra trong từ điển thấy vô thủy vô chung còn có một nghĩa khác là không chung thủy, nghĩa là đầu và cuối khác nhau. Mà chỉ là chữ nghĩa thôi, đạo hữu nhẫn nại giải thích chút xíu thôi là ổn thôi, không nên chửi VNBN là tiểu nhân hạ tiện, như thế để làm chi, sao có nhiều lời nói sao đạo hữu lựa lời ác để nói chi nhỉ!
Ngôn từ vốn chẳng thiện ác, cao thấp. Tánh của ngôn từ là giải thoát. Người trí xem kinh sách xưa nay đều đạt ý quên lời. Triền phược nếu sinh khởi nơi tâm của VNBN là do VNBN tự chuốc lấy, chẳng do latuan mang đến. Nếu vì lời latuan mà VNBN khởi sinh triền phược thì tự xét lại xem bấy lâu nay tu học đã được gì? Tâm thông muôn pháp thông, nay tâm VNBN bị ngưng trệ là vì đâu? Hãy tham đi!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Ngôn từ vốn chẳng thiện ác, cao thấp. Tánh của ngôn từ là giải thoát. Người trí xem kinh sách xưa nay đều đạt ý quên lời. Triền phược nếu sinh khởi nơi tâm của VNBN là do VNBN tự chuốc lấy, chẳng do latuan mang đến. Nếu vì lời latuan mà VNBN khởi sinh triền phược thì tự xét lại xem bấy lâu nay tu học đã được gì? Tâm thông muôn pháp thông, nay tâm VNBN bị ngưng trệ là vì đâu? Hãy tham đi!
Không có, VNBN muốn biết sao lại dùng từ như thế ở một nơi công cộng!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
413
Điểm
83
Không có, VNBN muốn biết sao lại dùng từ như thế ở một nơi công cộng!
"Thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn" Đây là lời Phật nói. Còn với latuan thì chỗ nào cũng vậy à? Giữa nơi đại chúng vẫn nói điều nên nói, cần nói,... Người người nếu có khinh chê, dè bỉu latuan cũng chẳng hại gì? Người người tán thán, ngợi khen latuan cũng chẳng giữ thêm mạng sống được đôi ngày, lắm lúc lại còn sinh thêm điều lao nhọc ràng buộc. Hì hì! Tùy duyên cơ mà tùy duyên của latuan khác tùy duyên của VNBN đấy. Chữ y chang mà dụng khác xa vậy nên Y kinh giải nghĩa làm oan ba đời chư Phật. Cây lành thường sinh trái đắng.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Vốn đã không khác. Ông cũng vậy mà!
:D này đạo hữu vốn tâm ta như vậy hay đạo hữu cho rằng như vậy. Hãy dùng danh nghĩa đức phật mà nói. Nếu như trái với lương tâm thì sẽ không thể vãn sanh cực lạc
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên