Chờ đợi các vì sao

NA TIÊN

Active Member
Tham gia ngày
27 Tháng 11 2006
Bài viết
423
Reaction score
78
Điểm
28
CHỜ ĐỢI CÁC VÌ SAO

Một thiện nam nữ ở thôn quê hỏi cưới cho con trai mình cô con gái một gia đình ở Xá vệ, và hẹn ngày cưới.

Khi đến ngày ấy, ông hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo thân tín với gia đình:- Thưa Tôn giả, hôm nay chúng tôi sẽ làm một lễ phù hợp ngày lành, vậy các vì sao có tốt không?

Vị này tức giận suy nghĩ: "Người này không hỏi ta trước, đã quyết định ngày, nay mới hỏi ta. Ta hãy cho nó một bài học".

Vị ấy nói:- Hôm nay, các vì sao không tốt. Chớ nên làm lễ hôm nay.Nếu làm lễ, sẽ có nạn diệt vong lớn.

Các người trong gia đình ở thôn quê tin vị ấy, và không đi rước dâu trong ngày ấy. Trong khi ấy, những người thuộc gia đình nhà gái ở thành thị đã sửa soạn tất cả để làm lễ cưới.

Thấy các người kia không đến, họ nói:- Chính họ quyết định ngày hôm nay, và họ không đến, chúng ta đã phí tổn rất nhiều. Họ là hạng người gì? Chúng ta sẽ gả con gái chúng ta cho một người khác.

Rồi họ gả con gái cho một người khác và làm lễ cưới như đã sửa sọan.

Vào ngày sau, đám người thôn quê đi đến và xin rước dâu. Những người ở thành Xá vệ nói:- Các ông gia chủ sống ở thôn quê là những người độc ác. Chính các ông đã quyết định ngày, lại khinh thường chúng tôi không đến. Các ông hãy về lại theo con đường các ông đã đến. Chúng tôi đã gả con gái cho người khác rồi.

Họ mắng những người kia như vậy. Những người kia cũng mắng lại, rồi cuối cùng đi về theo con đường họ đã đến.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo biết được toàn bộ câu chuyện ấy và thầm trách kẻ tà mạng ngoại đạo ấy đã làm trở ngại lễ ngày lành của những người kia.

Các Tỷ-kheo ngồi hội họp trong Pháp đường nói:- Này các hiền giả, kẻ tà mạng ngoại đạo kia đã làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy.

Bậc Ðạo Sư đi đến và hỏi:- Này các Tỷ-kheo hôm nay, ở đây các ông ngồi hội họp bàn chuyện gì?

Khi được biết câu chuyện ấy, bậc Ðạo Sư nói:- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo ấy mới làm trở ngại ngày lành của gia đình kia. Thuở trước, kẻ ấy tức giận họ và cũng làm trở ngại ngày lành.

Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.
Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, những người dân ở thành phố xin cưới cô con gái ở thôn quê, đã định ngày cưới và hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo, bạn của gia đình:
- Thưa Tôn giả, hôm nay chúng tôi định làm lễ ngày lành. Vậy các vì sao có tốt đẹp không?
Người tà mạng ngoại đạo tức giận suy nghĩ: "Những người này đã quyết định ngày theo sở thích của mình, nay mới hỏi ta. Vậy ta sẽ làm trở ngại ngày lành của họ". Kẻ ấy nói:
- Hôm nay các vì sao không tốt. Nếu các ông làm lễ, các ông sẽ gặp nạn diệt vong lớn.
Họ tin kẻ ấy, nên không đi đến. Những người ở thôn quê biết được họ không đến liền nói với nhau:
- Nay họ đã định ngày, nhưng lại không đến. Họ là hạng người gì đối với chúng ta?
Và họ gả con gái cho người khác. Những người ở thành phố đến vào ngày sau và xin đón con dâu. Những người ở thôn quê nói:
- Các ông, những người ở thành phố, là những gia chủ không có liêm sỉ. Chính các ông đã định ngày, nhưng không đón con dâu. Vì các ông không đến, chúng tôi đem gả con cho người khác rồi.
- Chúng tôi hỏi một vị đạo sĩ, biết được các vì sao không tốt, nên chúng tôi không đến. Hãy cho chúng tôi rước dâu.
- Vì các ông không đến, chúng tôi đã gả nó cho người khác rồi! Nay làm sao lại có thể dắt nó về được?
Trong khi họ đang cãi nhau như vậy, một người hiền trí ở thành phố đi đến thôn quê vì một công việc gì đó, nghe kể lại câu chuyện ấy, liền nói:
- Có nghĩa lý gì là các vì sao? Ðược người con gái đâu có phải nhờ các vì sao?
Rồi người hiền trí đọc bài kệ này:
Chờ đợi các vì sao
Kẻ ngu hỏng điều lành,
Ðiều lành chiếu điều lành,
Sao trời làm được gì?
Các người ở thành phố cãi lộn xong, không rước dâu được, đành ra về.
*
Bậc Ðạo Sư nói:
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo này mới làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy, thuở trước cũng đã làm rồi.
Sau khi kể pháp thoại, bậc Ðạo Sư kết hợp hai mẩu chuyện và nhận diện Tiền thân như sau:
- Thời ấy, kẻ tà mạng ngoại đạo là kẻ tà mạng ngoại đạo hôm nay, các gia đình ấy là một. Nguời hiền trí nói kệ là Ta vậy.
(“Chuyện các vì sao (Tiền thân Nakkatta)”, Kinh Tiểu Bộ, tập IV, HT. Thích Minh Châu dịch)

Qúy vị thân mến,

Theo quan niệm nhân gian phương Tây, mỗi người có một vì sao chiếu mạng: Dương Cưu, Kim Ngưu, Bạch Dương, Ma kết,...Thế nhưng theo Phương Đông thì mỗi năm con người sẽ chịu sự chi phối của mỗi vì sao khác nhau: Thái Bạch, Thổ tú, La hầu...
Nói chung, con người được xem như những "con tin" của các vì sao!!!

Thực tế theo các nhà khoa học thì các vì sao (tinh tú) trên trời vốn là một hiện tượng thiên nhiên, không thể can dự vào NHÂN, QUẢ, NGHIỆP, BÁO của chúng sanh.

Theo dân gian có ngày tốt, ngày xấu... điều này nhắc chúng ta nếu mỗi ngày chúng ta cẩn thận giữ gìn tam nghiệp ( Thân, Miệng, Ý) thì ngày nào cũng ... AN . Nếu chúng ta không giữ gìn tam nghiệp thì không khéo ngày nào cũng ... XẤU.

Theo Kinh Địa Tạng thì có những ngày KẾT NGHIỆP; những ngày nay mọi người nên ĂN CHAY, PHÓNG SANH, TU PHƯỚC.... thì sẽ có nhiều PHƯỚC LÀNH.

Ngày tháng năm ... mà thân người chúng ta đã trải qua, chúng ta không thể NHỚ HẾT. Việc thiện, ác, lành, dữ... không thể NHỚ HẾT.... hệ quả là, chúng sanh chúng ta lâm vào cảnh: "mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm".

Mỗi nền văn hóa khác nhau, có những cách nhìn khác nhau về TỐT, XẤU ... nhưng TUỆ GIÁC của Thế Tôn vượt ngoài tất cả cái nhìn của thế nhân, thiên nhân... Ngài đã tìm ra sự thật về CON ĐƯỜNG AN LẠC vậy những người ... đi sau như chúng ta chỉ cần NHÌN theo bản đồ đã chỉ dẫn mà đi chắc chắn sẽ gặp nhiều AN VUI, phải không thưa quý vị.
 
Top