Chào các bạn đồng tu.

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Nam mô Phật Pháp Tăng,
"Chư hành vô thường pháp sinh diệt".
Quý hữu cần khổ tại thế gian,
Vừa tròn bổn phận, nhớ " giải thoát".
Điều ấy khó kiếm tựa ưu đàm,
Thân huyễn giả tạm còn lưu luyến ?

Pháp Phật dạy, người chân thật.
Tự quán tự soi mỗi việc làm.
Tham, sân dần đoạn gắng xa lìa,
Lắng đọng dứt tâm, tánh tịnh hiện.

Dứt tâm chẳng phải khởi niệm dứt.
Đầu nguồn thanh tịnh đâu bóng nước.
Hướng tâm, tâm lặng, lặng thêm lặng.
Giật mình quý hữu chẳng sau trước.

Tinh tấn gắng một đời,
Kiếp kiếp cười không dứt.

TỰ QUY Y PHẬT
ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH
THỂ GIẢI ĐẠI ĐẠO
PHÁT VÔ THƯỢNG TÂM.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Trạng thái không có trước sau, VNBN này chưa niếm được nên không cảm được những gì đạo hữu viết. Không biết nó vi diệu ra sao?
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Đạo hữu niệm Phật, tới bất niệm tự niệm. Ngoại cảnh hiện hữu không thể làm xáo động tâm. Dòng chảy ý niệm: Nam mô A Di Đà Phật, vang vọng rõ ràng, muốn khởi một vọng niệm khác cũng không được.

Cội nguồn bản thể tịch lặng sáng suốt.

Tới đây rồi sẽ biết chỗ "hướng tâm, tâm lặng, lặng thêm lặng"

Chúc quý hữu an lạc, tinh tấn.
 
Bên trên