Chẳng rõ nhân - quả chẳng phải tu

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,827
Điểm tương tác
464
Điểm
83

Nhân quả, có hai khía cạnh bất ly nhau là: hiện tượng nhân quả và nguyên lý nhân quả.

Hiện tượng nhân quả là các tình huống nhân quả cụ thể, nhân ác quả ác, nhân thiện quả thiện, nhân tu pháp vô ngã quả giải thoát, nhân tu niệm phật quả vãng sanh... là hậu thiên hữu vi của mỗi cá nhân.

Nguyên lý nhân quả: không có hiện tượng nào vô cớ mà xuất hiện, đó là sự cân bằng những sự thiên lệch trong mỗi cá nhân, là tiên thiên vô vi vốn có của mỗi cá nhân.

Nhân quả của cá nhân này có quan hệ với cá nhân khác nên còn có chữ Duyên, là sự gặp gỡ tiếp xúc, gá vào,... Bởi vậy: Nhân + Duyên => Quả. Chúng ta cũng có nghe kể về những vị khi gặp duyên hợp nội tâm thì hoát nhiên giác ngộ (đương nhiên tu tập không nên trong chờ chữ Duyên).

Nhân quả là tiêu chuẩn đánh giá mọi bậc tu hành.
Phàm phu mù mờ nhân quả, hay là ác, hoặc làm thiện do chấp quả báo, thưởng phạt của thần linh, tiên, trời,...

Phật là người hoàn toàn nhân quả, không vấn đề gì, hiện tượng gì mà không rõ nguồn cơn.

Tùy theo sự thông đạt nhân quả mà có các địa vị giải thoát từng phần, A La Hán, Bồ Tát,... Không còn tạo nhân hữu vi do tham sân si và vận dụng các nhân duyên hóa giải nghiệp nhân quá khứ.

 
Bên trên