CHÂN TÂM Như Nguyện

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Staff member
Tham gia
27 Tháng 5 2009
Bài viết
2,474
Điểm tương tác
840
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA
CHÂN TÂM NHƯ NGUYỆN
Nguyện như mây trắng thong dong
Nguyện Tâm bình thản theo vòng Pháp luân
Nguyện lòng thanh tịnh không sân
Nguyện bao ái dục tiêu lần chướng ma


Nguyện khi tác ý lục hòa
Nguyện về nẻo sáng chương tòa đài Sen
Nguyện cho chánh niệm như đèn
Nguyện soi ngõ tối trắng đen tận tường


Nguyện nhân sinh trọn con đường
Nguyện theo bờ giác một phương Trời lành
Nguyện khi thiền định huệ sanh
Nguyện đời trọn giữ tín thành Đạo tâm


Nguyện không vương vấn mê lầm
Nguyện đèn trí tuệ thậm thâm sáng ngời
Nguyện hoa bi ái thắm tươi
Nguyện xin vườn hạnh tứ thời tỏa hương ...


Nguyện xin Nghiệp lực chuyển thành Nguyện lực

BẠCH VÂN NHI
Không có mô tả ảnh.5
 
Bên trên