Cây sa la.

Tham Trang

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
26 Thg 6 2015
Bài viết
212
Điểm tương tác
150
Điểm
43
CÂY SA LA.
Nếu Ngài là cây sa la. Chúng con là loại thảo mộc sống ký sinh với cội cây ấy. Để giờ đây, khi cây đại thụ không còn, con rất khó khăn mỗi khi chống đỡ với thời tiết biến đổi vạn thiên.
Con không còn ngước nhìn tàn cây cao vút, luôn xoè ra bảo vệ chúng con. Để con hồn nhiên đùa cùng gió, chẳng sợ mưa và không cần nắng. Bởi dưới tráng cây ấy là cảm giác thật bình an.
Bây giờ thật khác, con ít được cười, ít nói gió, trăng. Trái lại 1 chút nắng, chút mưa và ít gió cũng làm con phải giật mình lo sợ. Nhưng con biết rằng đây thật sự mới là cuộc sống.
Rất phải, vì cuộc sống luôn hướng con về phía trước. Nếu không có những trải nghiệm khắc khe thì làm sao con "đủ" trưởng thành, đủ chia sẻ những trải nghiệm mà con đã kết tinh.
Ngài ở cõi nào cũng cho con "ngộ" :Tất cả các pháp đều là Phật pháp'. Khi Ngài hoằng dương chánh pháp con thật sự là "nhân tri sơ tánh bổn thiện". Luôn lạc quan, không khởi niệm. Khi Ngài ẩn thân, con "chiêm" vào những vọng niệm để tầm sát tánh "tri sơ" ấy có thật là tịnh định của giải thoát không? Con đã hiểu Pháp Ngài truyền đạt thanh tịnh {khi Ngài còn hiện hữu} thì là Phật. Ngài đăng quang Phật quốc con tư duy cho việc chung thì ấy chính là Bồ Tát. Khi hiện, lúc ẩn đều là pháp môn để chúng con học hỏi thực hành.
Ngài mãi mãi là bóng cả. Lúc nhập cũng như lúc xuất.


 
Bên trên