Cần danh sách từ 25 đến 49 ứng cử viên để chọn ra 7 vị đại biểu trong Ban Đại Biểu Diễn Đàn.

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Kính thưa toàn thể quý vị.
Ban Điều Hành lâm thời, Admin đã đề cử chính thức là Thầy Viênquang6 làm Trưởng Ban Đại Biểu lâm thời và Sư Cô tanphqm làm Phó Ban đại biểu lâm thời để chuẩn bị cho bầu cử. Và hiện tại, Ban Điều Hành cần từ 25 đến 49 ứng cử viên để chọn ra 7 vị đắc cử vào Ban Đại Biểu.
Tất cả các thành vị trong Ban Điều Hành, các thành viên thông thường hoặc có nhân thành viên cũng có thể tự đưa ra danh sách thành viên để đưa vào ứng cử Ban Đại Biểu.
Admin xin tạm thời đưa ra các ứng cử viên sau đây:
Binh, chưa chịu chết, cunconmocoi, dieuduc, gioidinhhue, hungcom, lavinhcuong, TamDuc, Bạch Vân Nhi, Trung Bửu, lele, bác phi vân, nguyenvanhoc2006, trần nguyễn hoàng trí, kimcang, Thánh_Tri, Phithuydu, Sen Hồng, Chiếu Thanh, vanphapquytam, nguyenducquyzen, dct87, minhdao, coldhearthurt, Na Tiên
Các vị hãy post tiếp tục đưa ra danh sách ứng cử viên tiếp theo trang này.
Thời gian đưa ra danh sách ứng cử viên
với số lượng từ 25 đến 49 ứng cử viên kể từ hôm này đến hết ngày 28/02/2011. Ngày 01/03/2011, các Mod, Super Mod và các Trưởng Ban bắt đầu tiến hành bầu cử chọn danh sách 7 vị trong số các vị ứng cử viên đó trong vòng 1 tuần lễ từ là từ ngày 01/03 đến hết ngày 07/03. Ngày 09/03/2011 sẽ công bố kết quả bầu cử ứng cử viên.
Nếu 7 vị nào được chọn nhiều nhất trong số các ứng cử viên đó thì được coi như đắc cử.
Trong trường hợp thành viên nào muốn tự ứng cử mình vào thành viên Ban Đại Biểu thì vui lòng tự giới thiệu và đưa ra nguyện vọng của mình nếu đắc cử để mọi người biết mà bình chọn.
Riêng về nội quy, Admin sẽ soạn theo riêng sau và sẽ trình bày cho toàn thể quý vị biết thêm về các khoản sửa đổi, bổ sung của nội quy diễn đàn.
Sau khi có thêm 7 vị đắc cử thì Ban Điều Hành đã có đầy đủ 9 vị đại biểu trong Ban Đại Biểu.
Lúc bấy giờ sẽ bầu cử chính thức lại trong 9 vị đại Biểu sẽ bầu ra 1 Trưởng Ban Đại, 1 Trưởng Ban Điều Hành và 1 Trưởng Ban Kiểm Soát.
Như trước đã nói, Trưởng Ban Đại Biểu có quyền tự chọn trong 6 vị đại biểu còn lại để bổ nhiệm làm Phó Ban Đại Biểu thường trực.
Tân Trưởng Ban Kiểm Soát sẽ tự tìm và bổ nhiệm 2 thành viên nào đó tùy ý làm 2 ủy viên thường trực của Ban Kiểm Soát.
Tân Trưởng Ban Điều Hành mới cũng vậy, cũng sẽ tự mình bổ nhiệm các Trưởng Ban mới của các Phân Ban trong nội các của mình, có thể tìm người khác thay thế, có thể giữ nguyên chức vụ của các Trưởng Ban cũ. Đó là do quyền quyết định của Tân Trưởng Ban Điều Hành.
Trưởng Ban Điều Hành sẽ có toàn quyền bổ nhiệm hay phế nhiệm các Mod và các Trưởng Phân Ban của mình cũng như toàn quyền phân công và yêu cầu các Mod, các Phân Ban làm công việc theo yêu cầu của mình. Trưởng Ban Điều Hành sẽ có trách nhiệm giám sát sự hoạt động của các Mod và các trưởng Phân Ban.
Đối quy định của nội quy, khi đã giao quyền cho các Mod quản lý các box diễn đàn thì Trưởng Ban Điều Hành cũng không nên dậm chân lên quyền điều hành của Mod.
Mod có quyền cảnh cáo đối với thành viên nào post bài sai chủ trương của box mình hay vi phạm nội quy diễn đàn và toàn quyền di chuyển bài viết của thành viên đến box khác nếu bài viết đó không phù hợp với box của mình.
Nếu bài viết mang tính cách chính trị hay chỉ trích bất kỳ thành viên nào trong diễn đàn hoặc bên ngoài hoặc bài viết đó mang ý chỉ trích đến Chư Tôn Đức Tăng Ni hoặc các tôn giáo khác dù với hiện thức nào cũng sẽ bị xóa và thông báo nhắc nhở vào box nhắc nhở.
Đối với trường hợp bài viết không biết vi phạm vào khoản nào cũng nội quy thì sẽ được chuyển qua box công lý để Ban Kiểm Soát giải quyết.
Sau Mod sẽ nhắc nhở thành viên vi phạm 3 lần mà thành viên vẫn cố tình vi phạm thì Mod sẽ đề nghị Trưởng Ban Điều Hành gửi lời cảnh cáo.
Sau 3 lần cảnh cáo mà thành viên còn vi phạm thì sẽ được chuyển qua Ban Kiểm Soát xử lý theo quy định nội quy và đưa ra hình thức kỷ luật hoặc đình chỉ nickname với thời gian nào đó tùy theo mức độ vi phạm.
Như trước đã nói nếu ai đó vi phạm nặng nội quy hoặc gây bất ổn nghiêm trọng đối với diễn đàn sẽ được các Mod hoặc Trưởng Ban Điều Hành đề nghị Ban Kiểm Soát xét xử.
Còn về phương diện điều hành offline như Ban Từ Thiện, Ban Sinh Hoạt Giáo Lý Thanh Niên Phật Tử thì Trưởng Ban Điều Hành sẽ đưa ra chủ trương và đề nghị 2 trưởng Ban này thi hành tốt nhiệm vụ. 2 Trưởng Ban này sẽ sắp xếp các thành viên trong Ban của mình làm tốt công tác đã được giao.
Đối với trường họp đánh giá tín nhiệm công tác giữa 2 nhiệm kỳ, tức là cuối năng vào ngày 15/12 của năm đầu, sẽ có cuộc đánh giá tín nhiệm, Ban Đại Biểu sẽ đứng ra tổ chức và các thành viên có quyền bỏ phiếu tính nhiệm sẽ nằm trong danh sách như:
9 thành viên Ban Đại Biểu, Trưởng Ban Điều Hành, các Mod, 3 thành viên trong Ban Kiểm Soát, 3 thành viên Ban Tiếp Tân, 3 thành viên Ban Ngoại Giao, 3 thành viên Ban Kỷ Thuật và Trưởng - Phó Ban Hộ Niệm, Trưởng - Phó Ban Từ Thiện Xã Hội, Trưởng và 3 phó Ban Sinh Hoạt Giáo Lý Thanh Niên Phật Tử đưa ra phiếu tín nhiệm đối với từng Trưởng Ban. Trong trường hợp 1 thành viên có 2 chức vụ trở lên thì cũng tính coi như 1 phiếu.
Như trước đã nói, nếu bất kỳ Trưởng Ban nào có được tín nhiệm dưới 50 % sẽ được Ban Đại Biểu đề cử thành viên khác thay thế làm Trưởng Ban đó. Sau đó tất cả thành viên có thể tự đề cử bất kỳ ai đưa ra ứng cử Trưởng Ban đó. Vấn đề được thông qua khi 9 vị đại biểu đưa ra phiếu bầu, nếu thành viên nào được 9 đại biểu bình chọn nhiều nhất sẽ được đắc cử làm Tân Trưởng Ban Đó.
Từ đó Trưởng Ban ở phân Ban đó sẽ tự cơ cấu lại Ban Điều Hành trong phạm vi phân ban của mình.

Nếu sau này có ai ý kiến gì thêm về vấn đề bầu cử hay đề xứng qua đường lối hệ thống điều hành mới, điều này sẽ được thông qua khi được các thành viên sau đây tán thành ý kiến trên 50 % trong tổng số phiếu đưa ra.
9 thành viên Ban Đại Biểu, Trưởng Ban Điều Hành, các Mod, 3 thành viên trong Ban Kiểm Soát, 3 thành viên Ban Tiếp Tân, 3 thành viên Ban Ngoại Giao, 3 thành viên Ban Kỷ Thuật và Trưởng - Phó Ban Hộ Niệm, Trưởng - Phó Ban Từ Thiện Xã Hội, Trưởng và 3 phó Ban Sinh Hoạt Giáo Lý Thanh Niên Phật Tử
Sau khi các việc bầu cử xong thì chức vụ Admin và Ban Điều Hành cũ sẽ bãi nhiệm và giao quyền điều hành lại cho các Tân Điều Hành.
Đây là các thông tin về bầu cử và quyền lợi của Ban Đại Biểu, Trưởng Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát các Mod và các Trưởng Phân Ban. Kính mời quý vị tham khảo và Ban Điều Hành lâm thời sẽ đưa vào quy chế của nội quy và thông báo sau.

Các ý kiến và sự sắp xếp của Admin có thể chưa hoàn chỉnh lắm.
Vậy Admin kính các vị trong Ban Điều Hành, các Mod, các thành viên vui lòng đóng góp ý kiến để chúng ta có cuộc cải cách hệ thống tổ chức và làm việc của diễn đàn Phật Pháp Online được tốt đẹp hơn.

Kính cám ơn sự quan tâm của toàn thể quý vị.

Kính chúc toàn thể quý vị an lành, hạnh phúc trong ánh sáng Phật Đà.

Admin
Thích Minh Phú
 
Bên trên