Ca khúc

N

Như Hương

Guest
Phật Giáo Việt Nam

[MP3] http://aredir.nixcdn.com/784d3cd28a2f992fd079a3f617c27cb8/57144fa1/NhacCuaTui067/PhatGiaoVietNamNhacPhatGiao-Dang_ayz2.mp3[/MP3]

PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1951)

Bài ca chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất -
(Nhạc và lời: Lê Cao Phan)

PGVN thống nhất Bắc-Nam-Trung từ nay
Một lòng chúng ta tiến lên vì Đạo thiêng
Nào cùng vui trong ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương
Vang ca đón chào: PGVN.

ĐK: Noi tấm gương ngài Thích Ca giải thoát chúng sinh
Chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình
Bao mối vui lành tràn lan hầu tan đau đớn
Chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm kết đoàn.

PGVN thống nhất Bắc-Nam-Trung từ nay
Nào cùng nắm tay kết nên một đài sen
Cùng làm sao cho đoá sen người đòi nơi ngát hương
Muôn phương thấm nhuần PGVN.
 
Last edited by a moderator:
N

Như Hương

Guest
Trầm hương đốt.

[MP3] http://aredir.nixcdn.com/b1889d0b3b5013aea036cb7ca5b5220b/57144fa1/NhacCuaTui083/TramhuongdotNhacPhatGiao-Dangcap_g5xc.mp3[/MP3]
Lời bài hát: Trầm hương đốt (Nhạc Phật Giáo)

Trầm hương đốt xông ngát mười phương
Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ Vô Lượng
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con
Vầng vầng khói kết mây lành cúng dường

Đạo nhiệm màu đã lan truyền nơi cùng nơi
Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi
Đồng cuối xin quỳ dưới đài sen
Dâng đóa sen tinh khiết màu thắm tươi cành

Đài quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm
Ơn mười phương điều ngự hào quang an lành
Nhìn đạo uyển chuyển rơi khắp cùng quần sanh
Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
N

Như Hương

Guest
Kính mến Thầy.[MP3]http://aredir.nixcdn.com/1b77dd9c902fecd95b1c41e6bdf1c326/5715b0f7/NhacCuaTui080/KinhMenThay-PhatTu_fr28.mp3[/MP3]

Lời bài hát Kính Mến Thầy


Nam mô A Di Đà phật
Nam mô A Di Đà phật
hôm nay thầy về đây
chúng con xin kính chào thầy
trong giờ phút vui này
chúng con biết làm gì đây
chúng con nguyện tinh tấn
diệt tan tham sân hận
ánh đạo hằng đang tiến đến dần

dù bao nhiêu gian khổ
dù gặp nhiều nguy khó
lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ

thầy là bóng cây che mát chúng con
thầy là ánh sáng,dắt dìu lòng con
thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương
thầy theo đạo hạnh pháp vương treo gương tròn sáng soi mười phương

Nam mô A Di Đà phật
Nam mô A Di Đà phật
Nam mô A Di Đà phật
Nam mô A Di Đà phật
hôm nay thầy về đây
chúng con xin kính chào thầy
trong giờ phút vui này
chúng con biết làm gì đây
chúng con nguyện tinh tấn
diệt tan tham sân hận
ánh đạo hằng đang tiến đến dần

dù bao nhiêu gian khổ
dù gặp nhiều nguy khó
lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ

thầy là bóng cây che mát chúng con
thầy là ánh sáng,dắt dìu lòng con
thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương
thầy theo hạnh nguyện pháp vương treo gương tron sáng soi mười phương

Nam mô A Di Đà phật
Nam mô A Di Đà phật
 
N

Như Hương

Guest
Dâng hoa.

[MP3]http://aredir.nixcdn.com/7ac290dd552cf54ad2e9a1e502f5fdc8/57173a99/NhacCuaTui083/DangHoaNhacPhatGiao-Dangcapnhat_g5yu.mp3[/MP3]

Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật.
Lòng thành con tưởng nhớ đến bao ngày đã qua
Cột hồi chuông vừa giống, tình cờ lòng con chợt thấy
Cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người
Nguyện cầu cho nơi nơi, yên vui khắp chốn
Ánh sáng đức Thích Ca nhiệm mầu soi thế gian
Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật.
Rồi lòng con thanh thoát, với pháp màu thiêng liêng
Ngàn hào quang ngời sáng lòng trần còn mê mờ quá,
Tình đời sầu đau sẽ đến trong muôn loài
Lạy ngàn cho con xin quy y sám hối những lỗi trót gây ra
Rộng lòng dâng đóa hoa.
 
Bên trên