Bổ sung điều khoản quyền lợi của các thành viên trong Ban Điều Hành

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Kính thưa Ban Điều Hành và toàn thể Đại Chúng.
Admin kính thông báo bổ sung thêm 1 điều khoản vào nội quy về việc Quyền Lợi của Điều Hành Viên Chuyên Mục và Thành Viên Vinh Dự.
Điều khoản thứ 11 về Các Quyền của các Thành Viên như sau:
II) Các quyền của các thành viên:
11) Tất cả các thành viên trong Điều Hành Viên Chuyên Mục và Thành Viên Vinh Dự được quyết định thành lập danh nghĩa là do Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu thông qua. Vì vậy 2 nhóm thành viên này cũng có quyền lợi được bảo vệ bởi Ban Đại Biểu thông qua việc bỏ phiếu.
Do đó, bất kỳ thành viên nào trong Điều Hành Viên Chuyên Mục và Thành Viên Vinh Dự nếu vi phạm vào các điều khoản nội quy của diễn đàn, thì Ban Tổng Quản có quyền yêu cầu hình phạt khóa nick đối với Vi Phạm Viên với một thời gian nào đó gửi đến Ban Đại Biểu, nhưng việc quyết định khóa nick với thời gian nào đó đối với Vi Phạm Viên trong Điều Hành Viên Chuyên Mục và Thành Viên Vinh Dự thì phải do Ban Đại Biểu quyết định thông qua bỏ phiếu trong nội bộ Thành Viên Ban Đại Biểu.

(Ghi chú: Kể từ đây về sau: Khi có bất kỳ ai yêu cầu tôn vinh thành viên nào đó vào thành viên Vinh Dự thì Thành Viên Vinh Dự đó phải do Ban Đại Biểu quyết định thông qua sau khi bỏ phiếu nội bộ trong Ban Đại Biểu.)
Nay Admin kính thông báo đến Ban Đại Biểu, Ban Tổng Quản và Đại Chúng liễu tri và thực thi đúng quyền lợi của Điều Hành Viên Chuyên Mục và Thành Viên Vinh Dự.
Kính

TM. Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Admin
 
Bên trên