Bình Đẳng Giác kính xin được giúp đỡ

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
Kính thưa các thiện tri thức,các đại tri thức cùng toàn thể các bạn đồng tu con có thấy nghe cổ đức nói vài câu mà không có hiểu nghĩa nay con xin đưa ra mong được mọi người chỉ giáo dùm cho.
Câu thứ nhất : Phật pháp phi thường phi phi thường
Câu thứ hai: Khéo phân biệt các pháp tướng mà nơi đệ nhất nghĩa không thường chẳng động
Câu thứ ba: Nếu nói có pháp dạy người ấy là dối gạt
Con xin cám ơn.
 

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
...

Kính thưa các thiện tri thức,các đại tri thức cùng toàn thể các bạn đồng tu con có thấy nghe cổ đức nói vài câu mà không có hiểu nghĩa nay con xin đưa ra mong được mọi người chỉ giáo dùm cho.
Câu thứ nhất : Phật pháp phi thường phi phi thường
Câu thứ hai: Khéo phân biệt các pháp tướng mà nơi đệ nhất nghĩa không thường chẳng động
Câu thứ ba: Nếu nói có pháp dạy người ấy là dối gạt
Con xin cám ơn.
Cũng là cổ đức nói:
không biết là tốt, biết là cửa mọi tại họa.
Vậy có nên biết làm chi?
 

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
Cũng là cổ đức nói:
không biết là tốt, biết là cửa mọi tại họa.
Vậy có nên biết làm chi?
Kẻ mê tiệm tu người ngộ đốn khế.vạn sự tùy duyên.người có đạo tùy duyên bất biến,kẻ không có đạo tùy duyên tất biến.lời muốn nói thì nhiều mấy ngàn năm không diễn giải hết một câu chung quy lại chỉ có 1câu mê là chúng sanh ngộ là Phật ai chưa thấy mình tức Phật thì cứ tu đi:khicon37:
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Kẻ mê tiệm tu người ngộ đốn khế.vạn sự tùy duyên.người có đạo tùy duyên bất biến,kẻ không có đạo tùy duyên tất biến.lời muốn nói thì nhiều mấy ngàn năm không diễn giải hết một câu chung quy lại chỉ có 1câu mê là chúng sanh ngộ là Phật ai chưa thấy mình tức Phật thì cứ tu đi
Chắc có lẽ DH ấy không muốn giảng giải, vì mấy vấn đề này càng giảng giải thì nó càng dài dòng và đi một hồi lòng vòng thì lại quay về chỗ cũ (nếu may mắn) chứ nếu không thì không biết kết cục là gì!
Thôi thì cũng thử luận nhé Đh.

Câu thứ nhất muốn nói Phật Pháp là pháp mà chư Phật đã giác ngộ, pháp chư Phật giác ngộ vượt lên trên hết thảy các pháp. Cũng như dãy số 1/n là 1, 1/2, 1/3, 1/4,.... với số n càng lớn thì dãy số sẽ nhỏ dần nhưng không thể bằng 0. Số 0 này ví như pháp mà chư Phật đã giác ngộ, còn dãy số đó ví như các pháp tướng.

Câu thứ hai muốn nói trí tuệ của một bậc giác ngộ (Phật), Ngài tường tận tất cả mọi pháp mọi sự việc, mọi con đường,... nhưng không trụ vào bất kì một pháp nào.

Câu thứ ba muốn nói pháp cho một người, nhóm người tu học chỉ là phương tiện thôi, như thuyền bè, lên bờ xong thì bỏ lại, chớ mang theo mà mang theo tức là chưa lên bờ.

Sơ lược vậy thôi!
 

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
...

Chắc có lẽ DH ấy không muốn giảng giải, vì mấy vấn đề này càng giảng giải thì nó càng dài dòng và đi một hồi lòng vòng thì lại quay về chỗ cũ (nếu may mắn) chứ nếu không thì không biết kết cục là gì!
Thôi thì cũng thử luận nhé Đh.

Câu thứ nhất muốn nói Phật Pháp là pháp mà chư Phật đã giác ngộ, pháp chư Phật giác ngộ vượt lên trên hết thảy các pháp. Cũng như dãy số 1/n là 1, 1/2, 1/3, 1/4,.... với số n càng lớn thì dãy số sẽ nhỏ dần nhưng không thể bằng 0. Số 0 này ví như pháp mà chư Phật đã giác ngộ, còn dãy số đó ví như các pháp tướng.

Câu thứ hai muốn nói trí tuệ của một bậc giác ngộ (Phật), Ngài tường tận tất cả mọi pháp mọi sự việc, mọi con đường,... nhưng không trụ vào bất kì một pháp nào.

Câu thứ ba muốn nói pháp cho một người, nhóm người tu học chỉ là phương tiện thôi, như thuyền bè, lên bờ xong thì bỏ lại, chớ mang theo mà mang theo tức là chưa lên bờ.

Sơ lược vậy thôi!
sao lại lấy cái biết của ngoại đạo mà luận tối thượng thừa vậy.
Trong kinh Phật đã từng nói : phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ); lời của ta cũng là vọng( kinh lăng già )
tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên là nghĩa vô sở trụ.
cho nên Phật đã thành Phật cũng chẳng trụ vào Phật, Thành Phật rồi mới biết chẳng có Phật để thành...
Nay luận giải pháp Phật mà vướng lung tung như gà mắc tóc. sao không biết hai chữ tâm không cho đỡ vướng bận
Hãy trở về tiếp tục chương trình niệm Phật cho anh em được học hỏi đôi điều với.hề hề
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Hình như ĐH này dị ứng với Tịnh Độ Tông thì phải! Nhưng thôi, đó là nơi tâm của ĐH, hãy cẩn thận với tâm của chính mình trước đã.

sao lại lấy cái biết của ngoại đạo mà luận tối thượng thừa vậy.
Phải chứng minh, nếu không chứng minh được thì ĐH mang tội vu khống!

Trong kinh Phật đã từng nói : phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ); lời của ta cũng là vọng( kinh lăng già )
tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên là nghĩa vô sở trụ.
cho nên Phật đã thành Phật cũng chẳng trụ vào Phật, Thành Phật rồi mới biết chẳng có Phật để thành...
Đó là lời Phật nói chứ không phải ĐH nói, ĐH chưa đạt tới. Nếu đạt tới sẽ tự biết phân biệt giảng nói mà không lầm lẩn các pháp.

Nay luận giải pháp Phật mà vướng lung tung như gà mắc tóc. sao không biết hai chữ tâm không cho đỡ vướng bận
Phải chứng minh, vì người mở ra chủ đề này nên VNBN mới nói, thảo luận. ĐH hết vướng chưa vậy? Chứ VNBN thấy nơi ĐH toàn là những định kiến.

Hãy trở về tiếp tục chương trình niệm Phật cho anh em được học hỏi đôi điều với.hề hề
Không ai cấm một người niệm Phật học giáo lý của Phật, học tam tạng kinh điển. AI CẤM VẬY MÀ ĐH NÓI THẾ?! Thật đáng buồn thay cho một Điều Hành Viên!

Đó là do cái tâm xem thường người Tu Tịnh Độ nên mới nói ra những lời như thế. Một Phật Tử xem thường người khác như vậy thì pháp tối tượng thừa trong ĐH chẳng qua chỉ là một pháp bất bình đẳng.

ĐH hữu chẳng biết Ngài Long Thọ, Ngài Văn Thù Bồ Tát, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đều khuyên và hoằng pháp môn Tịnh Độ này. ĐH đã hơn các vị Bồ Tát ấy rồi sao mà xem thường Tịnh Độ vậy, tức là xem thường Đại Bồ Tát, xem thường Phật?
!
 

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
...

Hình như ĐH này dị ứng với Tịnh Độ Tông thì phải! Nhưng thôi, đó là nơi tâm của ĐH, hãy cẩn thận với tâm của chính mình trước đã.Phải chứng minh, nếu không chứng minh được thì ĐH mang tội vu khống!Đó là lời Phật nói chứ không phải ĐH nói, ĐH chưa đạt tới. Nếu đạt tới sẽ tự biết phân biệt giảng nói mà không lầm lẩn các pháp.Phải chứng minh, vì người mở ra chủ đề này nên VNBN mới nói, thảo luận. ĐH hết vướng chưa vậy? Chứ VNBN thấy nơi ĐH toàn là những định kiến.Không ai cấm một người niệm Phật học giáo lý của Phật, học tam tạng kinh điển. AI CẤM VẬY MÀ ĐH NÓI THẾ?! Thật đáng buồn thay cho một Điều Hành Viên!

Đó là do cái tâm xem thường người Tu Tịnh Độ nên mới nói ra những lời như thế. Một Phật Tử xem thường người khác như vậy thì pháp tối tượng thừa trong ĐH chẳng qua chỉ là một pháp bất bình đẳng.

ĐH hữu chẳng biết Ngài Long Thọ, Ngài Văn Thù Bồ Tát, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đều khuyên và hoằng pháp môn Tịnh Độ này. ĐH đã hơn các vị Bồ Tát ấy rồi sao mà xem thường Tịnh Độ vậy, tức là xem thường Đại Bồ Tát, xem thường Phật?
!
Đã chuẩn bị nghe lời người dính mắc này chưa?
Mà cũng nghĩ người mà tâm chấp thật, lại mê mờ bản tánh, học giáo lý mà không hiểu giáo lý , lời thật nghĩa của Phật - Tổ thành ra ngoại đạo, thì có nói mấy cũng vô ích.
nếu gượng ép tôi nói, thì dám chắc đạo hữu lại thành một Trí Từ và minh Định thứ hai.
Cái thằng auduongphong này không có gì là chướng ngại cả. nếu cần là nó úp bàn sàng chứ không có như những kẻ nghe đến Phật - Tổ là mất hồn mất vía đâu
Từ từ rồi tôi sẽ hầu chuyện đạo hữu bên chỗ hỏi về Tịnh Độ Tông
hề hề.. cứ ăn tết cho vui vẻ đi đã. nếu quả thật chưa hiểu auduongphong này thì tìm hiểu chút ít đi đã. khoan vội bực mình...
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Đã chuẩn bị nghe lời người dính mắc này chưa?
Mà cũng nghĩ người mà tâm chấp thật, lại mê mờ bản tánh, học giáo lý mà không hiểu giáo lý , lời thật nghĩa của Phật - Tổ thành ra ngoại đạo, thì có nói mấy cũng vô ích.
nếu gượng ép tôi nói, thì dám chắc đạo hữu lại thành một Trí Từ và minh Định thứ hai.
Cái thằng auduongphong này không có gì là chướng ngại cả. nếu cần là nó úp bàn sàng chứ không có như những kẻ nghe đến Phật - Tổ là mất hồn mất vía đâu
Từ từ rồi tôi sẽ hầu chuyện đạo hữu bên chỗ hỏi về Tịnh Độ Tông
hề hề.. cứ ăn tết cho vui vẻ đi đã. nếu quả thật chưa hiểu auduongphong này thì tìm hiểu chút ít đi đã. khoan vội bực mình...
Thánh phán là đây. Chỉ toàn là phán. VNBN biết gì nói nấy, thấy gì nói nấy chớ đâu có hù dọa, tại cái tâm đạo hữu nghĩ thế thôi (chắc là quá sợ!:icon_megagrin:).

Đạo hữu là ai cũng không thành vấn đề? Lý luận, biện giải, chứng minh nghe lọt lỗ tai thì mọi người mới khâm phục chứ nhỉ. Nếu không thì chỉ là kẻ chấp không, không dung thông được các phương tiện độ.

VNBN sẵn sàng trả lời, thảo luận với đạo hữu bất kì lúc nào muốn. Nhưng nhớ là đừng có phán hoài như thế chẳng có lợi ích gì cả cho người nghe.
:chuot21:
 

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
...

Thánh phán là đây. Chỉ toàn là phán. VNBN biết gì nói nấy, thấy gì nói nấy chớ đâu có hù dọa, tại cái tâm đạo hữu nghĩ thế thôi (chắc là quá sợ!:icon_megagrin:).

Đạo hữu là ai cũng không thành vấn đề? Lý luận, biện giải, chứng minh nghe lọt lỗ tai thì mọi người mới khâm phục chứ nhỉ. Nếu không thì chỉ là kẻ chấp không, không dung thông được các phương tiện độ.

VNBN sẵn sàng trả lời, thảo luận với đạo hữu bất kì lúc nào muốn. Nhưng nhớ là đừng có phán hoài như thế chẳng có lợi ích gì cả cho người nghe.
:chuot21:
Nó là cái gì mà đòi chứng minh. cái lỗ tai cứ để cho kiến nó làm tổ như cô bé bên Ấn Độ một ngày có hàng ngàn con kiến trong lỗ tai chui ra mà bác sĩ nói chẳng việc gì cả hề hề...
Dung mấy cái phương tiện ngoại đạo mê lầm, chấp Phật , chấp Bồ tát, chấp đủ thứ để hại người thì dung làm gì. tự mình chui vào lưới còn đỡ , lại kéo người vào là tội địa ngục.
có hai cái tội lớn là cuồng vọng thuyết pháp, và hư tiêu tín thí là đọa ác đồ.
Không nghe Phật nói : người nào nói ta có thuyết pháp người ấy phỉ báng Như Lai à.
Phật nói đủ phương tiện là nhằm đưa người từ trong chiêm bao ra thức tỉnh, nói xong liền phá. Đâu có như mấy kẻ cuồng si ôm chữ nào thì chôn trong gan ruột không dám nhả, mà cho là ta hiểu Phật Pháp.
Nếu muốn tu đạo thì bỏ hết cả mọi lợi ích . vốn đã đầy đủ, nghe thêm làm gì ích thêm được cái gì.
lời này kinh điển đã hiển bày sao không chịu nhận. chỉ vị không dám nhận không dám tin, nên mới khổ não...
hề hề..........
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/nghin-con-kien-chui-ra-khoi-tai-co-be-an-do-c415a768384.html
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Nó là cái gì mà đòi chứng minh. cái lỗ tai cứ để cho kiến nó làm tổ như cô bé bên Ấn Độ một ngày có hàng ngàn con kiến trong lỗ tai chui ra mà bác sĩ nói chẳng việc gì cả hề hề...
Dung mấy cái phương tiện ngoại đạo mê lầm, chấp Phật , chấp Bồ tát, chấp đủ thứ để hại người thì dung làm gì. tự mình chui vào lưới còn đỡ , lại kéo người vào là tội địa ngục.
có hai cái tội lớn là cuồng vọng thuyết pháp, và hư tiêu tín thí là đọa ác đồ.
Không nghe Phật nói : người nào nói ta có thuyết pháp người ấy phỉ báng Như Lai à.
Phật nói đủ phương tiện là nhằm đưa người từ trong chiêm bao ra thức tỉnh, nói xong liền phá. Đâu có như mấy kẻ cuồng si ôm chữ nào thì chôn trong gan ruột không dám nhả, mà cho là ta hiểu Phật Pháp.
Nếu muốn tu đạo thì bỏ hết cả mọi lợi ích . vốn đã đầy đủ, nghe thêm làm gì ích thêm được cái gì.
lời này kinh điển đã hiển bày sao không chịu nhận. chỉ vị không dám nhận không dám tin, nên mới khổ não...
hề hề..........
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/nghin-con-kien-chui-ra-khoi-tai-co-be-an-do-c415a768384.html
Thôi như vầy nhé, Pháp mà ĐH nói đâu phải ai cũng rớ tới nổi đâu. Nếu ai cũng đạt được như đạo hữu nói thì Đức Phật đâu cần phải có hai từ "Từ Bi" giảng thuyết và bày nhiều phương tiện để độ sanh, trong đó có Tịnh Độ làm một bước quá độ lên giải thoát.

Một môn tối thượng thừa thì chỉ một nhóm người căn cơ cao tiếp nhận nổi, số còn lại thì sao? Những người căn cơ cao như đạo hữu thì VNBN không bàn tới, mặc kệ. Mà đạo hữu ơi, đây là diễn đàn, VNBN có nói mình là Thánh bao giờ đâu, có thuyết pháp gì đâu trời, bạn đạo online rồi thảo luận vậy thôi, viết bài làm kỷ niệm, thế không được sao đạo hữu? Không lẽ diễn đàn này cấm cản những việc như thế sao?! VNBN rất tin nhận những gì mà đạo hữu trích dẫn từ Kinh điển nhưng VNBN có cách thức của VNBN, mong rằng đạo hữu thông cảm!

Thảo luận với đạo hữu quả thật rất khổ, chẳng hạn đạo hữu nói dùng phương tiện ngoại đạo thì là chỗ nào? chấp ra sao? Nói khơi khơi như đạo hữu, thật chẳng giúp ích cho người sơ cơ! Vả lại hình như chủ đề đã bị loãng, không còn tinh thần thượng tiến. VNBN xin phép dừng! Khi nào ĐH thảo luận với chủ đề trực tiếp với VNBN thì sẽ sẳn sàng tiếp chiêu.

:khi46:
 

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
Chắc có lẽ DH ấy không muốn giảng giải, vì mấy vấn đề này càng giảng giải thì nó càng dài dòng và đi một hồi lòng vòng thì lại quay về chỗ cũ (nếu may mắn) chứ nếu không thì không biết kết cục là gì!
Thôi thì cũng thử luận nhé Đh.

Câu thứ nhất muốn nói Phật Pháp là pháp mà chư Phật đã giác ngộ, pháp chư Phật giác ngộ vượt lên trên hết thảy các pháp. Cũng như dãy số 1/n là 1, 1/2, 1/3, 1/4,.... với số n càng lớn thì dãy số sẽ nhỏ dần nhưng không thể bằng 0. Số 0 này ví như pháp mà chư Phật đã giác ngộ, còn dãy số đó ví như các pháp tướng.

Câu thứ hai muốn nói trí tuệ của một bậc giác ngộ (Phật), Ngài tường tận tất cả mọi pháp mọi sự việc, mọi con đường,... nhưng không trụ vào bất kì một pháp nào.

Câu thứ ba muốn nói pháp cho một người, nhóm người tu học chỉ là phương tiện thôi, như thuyền bè, lên bờ xong thì bỏ lại, chớ mang theo mà mang theo tức là chưa lên bờ.

Sơ lược vậy thôi!
Cám ơn đạo hữu đã bớt chút thời giờ giải đáp thắc mắc của bđg hì tôi đọc cũng thấy có lý lẽ.
Mà cái lão auduongphong đắc ý nên sanh tâm ngông cuồng đạo hữu đừng chấp
 
Tham gia
23 Thg 10 2015
Bài viết
34
Điểm tương tác
24
Điểm
8
Kính thưa các thiện tri thức,các đại tri thức cùng toàn thể các bạn đồng tu con có thấy nghe cổ đức nói vài câu mà không có hiểu nghĩa nay con xin đưa ra mong được mọi người chỉ giáo dùm cho.
Câu thứ nhất : Phật pháp phi thường phi phi thường
Câu thứ hai: Khéo phân biệt các pháp tướng mà nơi đệ nhất nghĩa không thường chẳng động
Câu thứ ba: Nếu nói có pháp dạy người ấy là dối gạt
Con xin cám ơn.
Tôi sẽ nói lại thế này:
1. Phật pháp là Phật pháp. Như tôi nói, bông hoa này cũng phi thường phi phi thường.
2. Đơn giản, chỉ là tùy duyên nhưng phải có cái căn bản.
3. Bởi vì nói như vậy là người đó bị kẹt, mà đã kẹt thì mọi lời đều thuận theo thế gian.

Nói chung, Phật pháp là tùy duyên nhưng bất biến, bất biến lại tùy duyên.
 

hoasenmaimai

Registered
Tham gia
22 Thg 2 2013
Bài viết
39
Điểm tương tác
12
Điểm
8
Văn , Tư , Tu ... với người cần văn thì cho văn , cần tư thì cho tư , cần tu thì cho tu .

Như Lục tổ vì nghe một câu kinh thì gọi là văn , hiểu được câu kinh đó thì gọi là tư , trải qua nhiều năm bảo nhậm thì gọi là tu .

Như Bồ tát Quán Thế Âm trong phẩm 25 pháp viên thông có nói trong thời quá khứ Ngài cũng từ văn , tư , tu nên được Bồ đề .

Do đó phải hiểu rõ người học Phật để tiếp độ căn cơ cho thích hợp để được lợi ích lớn , bởi vì thuyền lớn thì không thể vào sông nhỏ ...thuyền nhỏ thì không thể ra biển lớn , và phật pháp cũng như vậy .

Bất lập văn tự , kiến tánh thành phật không nên dùng tùy tiện .
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43
Kính thưa các thiện tri thức,các đại tri thức cùng toàn thể các bạn đồng tu con có thấy nghe cổ đức nói vài câu mà không có hiểu nghĩa nay con xin đưa ra mong được mọi người chỉ giáo dùm cho.
Câu thứ nhất : Phật pháp phi thường phi phi thường
Câu thứ hai: Khéo phân biệt các pháp tướng mà nơi đệ nhất nghĩa không thường chẳng động
Câu thứ ba: Nếu nói có pháp dạy người ấy là dối gạt
Con xin cám ơn.
* Câu thứ nhất: Phật pháp phi thường (phi thường = thù thắng ,tối thắng) , chẳng phi thường. (Bạn cần đánh dấu phẩy câu, cụ thể đoạn trích ở đâu? Do ai nói? Mới có thể hiểu minh bạch mà phán định), hay có thể dịch: Phi= chẳng, chẳng, chẳng.
-Câu thứ hai: Đệ nghĩa không, phải học từ Duy Thức đến Trung Quán trên 20 năm, mới hiểu chút xíu sơ lược tánh không. Nói động là động như thế nào? Ngài Mã Minh, Long Thọ, Thánh Thiên (Đề Bà), Vô Trước, Thiên Thân, tất cả các pháp nói có.
-Nhưng nó có như thế nào? Nó phụ thuộc cái khác ( Y Tha Khởi Tánh) mới có, nếu đã động thì động rồi, không cần động nữa, cho nên cũng không có động, nếu nói nó có động, tức động động tức không hợp lý.
-Do nó phụ thuộc cái khác (phụ thuộc nhân duyên) mới động, tự nó không thể động, cho nên nói là không động.
-THƯỜNG CHẲNG ĐỘNG, CÓ CHỮ THƯỜNG TỨC THƯỜNG HẰNG THÌ MÌNH CHẲNG CHẮC CHẮN LÀ ĐỆ NHẤT NGHĨA. VÌ RƠI VÀO CHẤP THƯỜNG [HẰNG] CHẲNG ĐỘNG.
-NẾU NÓI CÁC PHÁP CHẲNG ĐỘNG THÌ ĐÚNG, THƯỜNG CHẲNG ĐỘNG LẠI LÀ Ý NGHĨA KHÁC.
-Câu thứ ba: Nếu nói pháp dạy người ấy là dối gạt, có thể là y ta (người nghe pháp), đang bị rơi vào chấp có nghe pháp lời này, lời kia nên đương nhân (đương nhân = người đang nói) nói rằng: Vốn ta chẳng nói pháp gì.
-Đúng là xét trên thật tướng liễu nghĩa viên mãn, tất cả vốn chẳng nói gì.
-Nhưng phương diện tương đối (thế gian) vẫn có nói.
-Nếu không nói, thì làm sao liễu giải thật tướng (liễu giải= hiểu rõ), không hiểu thì làm sao khai ngộ, chứng quả.
-Cho nên, đoạn này bạn phải xét đang nói cho ai, đang chấp cái gì, và nó là pháp có liễu nghĩa (liễu nghĩa= viên mãn)hay không.
*Ngài Long Thọ, ngài Thánh Thiên, Ngài Vô Trước, ngài Nguyệt Xứng v.v... đều công nhận Căn Bản Trung Quán của ngài Long Thọ là liễu nghĩa.
Ngài nói: Chẳng thường, cũng chẳng đoạn.
Trân trọng
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
382
Điểm tương tác
160
Điểm
43
Văn , Tư , Tu ... với người cần văn thì cho văn , cần tư thì cho tư , cần tu thì cho tu .

Như Lục tổ vì nghe một câu kinh thì gọi là văn , hiểu được câu kinh đó thì gọi là tư , trải qua nhiều năm bảo nhậm thì gọi là tu .

Như Bồ tát Quán Thế Âm trong phẩm 25 pháp viên thông có nói trong thời quá khứ Ngài cũng từ văn , tư , tu nên được Bồ đề .

Do đó phải hiểu rõ người học Phật để tiếp độ căn cơ cho thích hợp để được lợi ích lớn , bởi vì thuyền lớn thì không thể vào sông nhỏ ...thuyền nhỏ thì không thể ra biển lớn , và phật pháp cũng như vậy .

Bất lập văn tự , kiến tánh thành phật không nên dùng tùy tiện .
Ha ha..

Chào BĐG!

Trị bệnh cần đúng thuốc! nhưng giờ chỉ còn tên thuốc mà cực ít thầy thạo thuốc nên thời đại bây giờ là thời đại TỰ CỨU, thuốc không thiếu nhưng lương y lại quá hiếm hì hì...

Theo kiến giải THIỀN TÔNG thì hết thảy chúng sanh đều là PHẬT rồi chỉ là chưa dám tin nhận thôi, giống gã ăn mày không dám nhận mình là ĐẠI GIA chân đất thôi ha ha...
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,979
Điểm tương tác
620
Điểm
113
ha ha hah ... kính các bạn 1 ly trà ... [smile]:

Gốc của Thiền Tông .. thì cũng là Gốc của Đại Thừa Chánh Tông = tức là NIẾT BÀN ....

i. Niết Bàn = Gốc của Đại Thừa

Kinh Kim Cang ... phẩm Đại Thừa Chánh Tông nói tới sự hàng phục 12 loài chúng sinh của các bồ tát lớn .... mà trong đó .. có tất cả các loài chúng sinh

-->> các ngài đều chỉ KHIẾN VÀO 1 THỨ = VÔ DƯ NIẾT BÀN


Như vậy Đại Thừa có 1 CÁI GỐC có thể diệt độ vô biên tất cả những loài chúng sinh


ii. Thiền Tông cũng vậy

Trực chỉ CHƠN TÂM ... kiến TÁNH là PHẬT .... thiền tông nói đối với tất cả các TÂM ... bất kỳ tâm đó là loài nào .... cũng đều khiến vào 1 GỐC CHUNG ... ==> đó là TRỰC CHỈ CHƠN TÂM .. có lẽ ... đúng là QUY NGUYÊN trực chỉ ...

còn mí cái GỐC = gốc của từng loài riêng = chỉ là những MẢNH RIÊNG trong 1 thời gian và không gian thôi .... không phải là GỐC CHUNG TO ĐÙNG HẾT TẤT CẢ [smile]

hiện tượng VÔ MINH là ra những CÁI GỐC RIÊNG = làm ra lục đạo luân hồi .. làm ra những loài thú riêng ...mà hoa thì là hoa .. vật thì là vật ... cầm thú là cầm thú .. bò sát là bò sát

khi nói --> LOÀI NÀY ĐẦU THAI THÀNH LOÀI KIA .. HÓA SANH thành loài này loài nọ ... .thì thiệt là ---> CHẲNG THỂ TIN NỔI bởi vì CÁC LOÀI ĐỀU NẮM GIỮ TƯỚNG RIÊNG

-->> đúng là CHỈ CÓ KHỔ mới thay đổi được những tướng riêng đó của một loài chim KHÔNG CHÂN .... --> THỨC

có thể và có lẽ ---->> chắc chắn như vậy là đúng đó ...


(1) Trong Kinh Trường Bộ ... Kinh Kiên Cố .. đức Phật giảng thật rõ vấn đề nguy hiểm của Bốn Đại Chủng: Địa Thủy Hỏa Phong ... có thể sinh ra ..... những loài chim không có chân đứng ... mà "THỨC" không thể thấy ....

- Ờ ... khó thấy thiệt ... trừ khi "đừng để cái THỨC" = loài nào chỉ biết loài ấy chen chân vào ..... [smile]

"Chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài ngắn, tế, thô, tịnh, bất tịnh không có chân đứng? Chỗ nào cả danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?" và đây là câu trả lời cho câu hỏi này:

"Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại không có chân đứng.
- Kinh Trường Bộ, Kinh thứ 11 - Kinh Kiên Cố [smile]


và ngài còn nói rõ ... là cái TÂM ĐỊNH TĨNH mà ngài dùng để đắc TAM MINH LỤC THÔNG --> đây là lần thứ 3 thứ 4 ngài nói trong Bộ Đầu của Kinh Trường Bộ rùi [smile]

Ở đây, cũng vậy dài, ngắn, tế, thô, tịnh và bất tịnh.

Ở đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn.

Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận".


là cái "TÂM ĐỊNH TĨNH KHÔNG CẤU NHIỄM" để mà đắc tam minh lục thông --> đã vượt qua cái "ngăn ngại vô minh" do thức lập = gốc riêng của từng loài ... tan rã rùi [smile]

(1) Àh ... có 1 câu chuyện vui vui .. ngày xưa Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại đánh bại cả thiên hạ ... nhờ độc cô cửu kiếm ... đó là vì nhận ra: CÁI LOẠI BINH KHÍ, mỗi loại đều có một giới hạn riêng ... cho nên

- với kiếm thì có phá kiếm thức

- với đao thì có phá đao thức

... phương pháp của đức Phật cũng vây, ngài cũng nhận ra ... các chủng các loài đều nắm giữ những chủng thức riêng, tướng riêng: mận chỉ ra mận, đào chỉ ra đào ...cọp sinh ra cọp, mèo đẻ ra mèo ... nên ngài ..... lập ra những loại "PHƯƠNG DƯỢC" PHÁ CHỦNG THỨC .....

-->> chắc có vậy mới có giải thoát chứ không người ta khổ hoài hỏng ra được ... bởi vì VÒNG LUÂN HỒI chạy vòng vòng vòng vòng hoài ... tức là chạy đường dài ... không lối thoát [smile]ờ mà đúng không ? [smile]

:lol: :lol:
 

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
Giờ về lại diễn đàn bắt gặp lại bài viết thủa mới biết đạo,Ngây thơ hồn nhiên thế!
 
Bên trên