Biến thực chân ngôn

sanghata1

Registered
Tham gia
28 Tháng 5 2011
Bài viết
404
Điểm tương tác
63
Điểm
28
Biến thực chân ngôn :


Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)


Khi tụng chú tay trái bưng món ăn đưa lên, tay phải ngón cái áp đè đầu ngón vô danh. Còn ba
ngón kia duỗi thẳng trên thức ăn. Tưởng vật ăn biến thành bảy. Rồi biến nữa, biến nữa khắp
hư không tràn đầy món ăn. Thân và vật không ngại nhau. Tụng ít nhất là 7 biến. Càng nhiều
càng tốt.Biến Thực Chơn Ngôn.

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

Yếu giải

Đọc chú đây nó biến hóa ra pháp vị : khi đọc chú quán tưởng các đồ ăn từ một biến hóa ra thành bảy, với bảy lại hóa ra thành bảy nữa, nhẫn đến hóa ra nhiều đến vô lượng, đầy lấp cõi hư không cùng vạn vật không ngần ngại, thụ hưởng pháp vị, thân tướng viên mãn. Duyên do có ra câu thần chú này, là do ngài A Nan bạch Phật về việc thấy quỉ Diệm Khẩu khi ngài nhập định trong rừng. Nhân đó Phật dạy : Ta tự nhớ lại thuở đời quá khứ, ta làm một người dòng Bà la môn, đối trước Quán Thế Âm Bồ tát, truyền trao cho phương pháp đà la ni của Phật Vô lượng uy đức tự tại quang minh Như Lai ; tụng đà la ni đó, nó hay biến một món ăn mà hóa ra làm vô lượng món ăn lớn bằng núi Tu di, lượng đồng cõi pháp giới, trọn không thể hết.Kinh Thí Ngạ quỉ nói: ''tụng một hay bảy biến, hoặc nhiều hơn, càng nhiều càng tốt, thì cả thảy Ngạ quỉ đều đặng đồ ăn số bảy lần bảy hột như hột của nước Ma đà dà thường dùng, ăn rồi đều được siêu sanh lên các cõi trời,hoặc vãng sanh về Tịnh độ, hay khiến hành giả tiêu trừ nghiệp chướng, mạng thêm sống lâu''

"Mông Sơn Thí Thực"
 
Last edited:

minh đức

Registered
Tham gia
20 Thg 10 2011
Bài viết
27
Điểm tương tác
8
Điểm
3
Biến thực chân ngôn :


Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)


Khi tụng chú tay trái bưng món ăn đưa lên, tay phải ngón cái áp đè đầu ngón vô danh. Còn ba
ngón kia duỗi thẳng trên thức ăn. Tưởng vật ăn biến thành bảy. Rồi biến nữa, biến nữa khắp
hư không tràn đầy món ăn. Thân và vật không ngại nhau. Tụng ít nhất là 7 biến. Càng nhiều
càng tốt.
thần chú bằng tiếng Phạn hay tiếng tạng là gì vậy bạn?
 

sanghata1

Registered
Tham gia
28 Tháng 5 2011
Bài viết
404
Điểm tương tác
63
Điểm
28
Biến Thực Chơn Ngôn.

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

Yếu giải

Đọc chú đây nó biến hóa ra pháp vị : khi đọc chú quán tưởng các đồ ăn từ một biến hóa ra thành bảy, với bảy lại hóa ra thành bảy nữa, nhẫn đến hóa ra nhiều đến vô lượng, đầy lấp cõi hư không cùng vạn vật không ngần ngại, thụ hưởng pháp vị, thân tướng viên mãn. Duyên do có ra câu thần chú này, là do ngài A Nan bạch Phật về việc thấy quỉ Diệm Khẩu khi ngài nhập định trong rừng. Nhân đó Phật dạy : Ta tự nhớ lại thuở đời quá khứ, ta làm một người dòng Bà la môn, đối trước Quán Thế Âm Bồ tát, truyền trao cho phương pháp đà la ni của Phật Vô lượng uy đức tự tại quang minh Như Lai ; tụng đà la ni đó, nó hay biến một món ăn mà hóa ra làm vô lượng món ăn lớn bằng núi Tu di, lượng đồng cõi pháp giới, trọn không thể hết.Kinh Thí Ngạ quỉ nói: ''tụng một hay bảy biến, hoặc nhiều hơn, càng nhiều càng tốt, thì cả thảy Ngạ quỉ đều đặng đồ ăn số bảy lần bảy hột như hột của nước Ma đà dà thường dùng, ăn rồi đều được siêu sanh lên các cõi trời,hoặc vãng sanh về Tịnh độ, hay khiến hành giả tiêu trừ nghiệp chướng, mạng thêm sống lâu''

"Mông Sơn Thí Thực"
 
N

người kia đấy nhé

Guest
Phương pháp này là đúng hơn đấy nhe nhé.

CHÚ BIẾN THỰC BIẾN THỦY
(Đọc 4 Lần)
Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đà Phạ Lô Chỉ Đế Úm Tám Bạt Ra Tám Bạt Ra Hồng
(Đọc 4 lần)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai,
Nam Mô Cam Lồ Thủy Như Lai
(Đọc 4 lần)
Oản Mồ Tô Rô Bà Da Đát Tha Nga Đa Da Đát Điệt Tha,
Án Tô Rô Tô Rô Bát Ra Tô Rô Bát Ra Tô Rô Ta Bà Ha
Án Nga Nga Oản Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng
(Đọc một lần)
BIẾN THỰC NHƯ NON
BIẾN THỦY NHƯ HẢI
TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI
TẤT CẢ ĐỀU DÙNG ĐỦ
--------------------------------------------------------------------
(Mâm cơm cúng: Cơm, Canh, Thức Ăn - 3 chung nước)
--------------------------------------------------------------------
Đọc xong nín thở búng 1 cái
Đọc: Án Oản Oản Oản Oản Oản Oản Oản (7 chữ Oản) - Nín thở búng 7 cái
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
CHÚ BIẾN THỰC BIẾN THỦY
(Đọc 4 Lần)
Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đà Phạ Lô Chỉ Đế Úm Tám Bạt Ra Tám Bạt Ra Hồng
(Đọc 4 lần)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai,
Nam Mô Cam Lồ Thủy Như Lai
(Đọc 4 lần)
Oản Mồ Tô Rô Bà Da Đát Tha Nga Đa Da Đát Điệt Tha,
Án Tô Rô Tô Rô Bát Ra Tô Rô Bát Ra Tô Rô Ta Bà Ha
Án Nga Nga Oản Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng
(Đọc một lần)
BIẾN THỰC NHƯ NON
BIẾN THỦY NHƯ HẢI
TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI
TẤT CẢ ĐỀU DÙNG ĐỦ
--------------------------------------------------------------------
(Mâm cơm cúng: Cơm, Canh, Thức Ăn - 3 chung nước)
--------------------------------------------------------------------
Đọc xong nín thở búng 1 cái
Đọc: Án Oản Oản Oản Oản Oản Oản Oản (7 chữ Oản) - Nín thở búng 7 cái
Kính đạo hữu. Sau 4 5 năm ở diễn đàn này. Lần đầu tiên mới thấy có người đăng thần chú. Minh quý hữu an lạc và tinh tấn. A di đà Phật.
 

Minh Triết

Registered
Tham gia
12 Thg 2 2020
Bài viết
10
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Cho mình hỏi chân ngôn này là tiếng Phạn phải khộng?
 
Bên trên