Bầu Cử Mới cho Năm 2012

Thánh_Tri

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
20 Thg 3 2007
Bài viết
599
Điểm tương tác
64
Điểm
28
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa toàn thể thành viên trong Diễn Đàn Phật Pháp Online.

Chỉ hai tuần nữa là sang năm 2012 rồi. Cũng đến thời kỳ Bỏ Phiếu Tín Nhiệm. Thắm thoát Thánh Tri đã nhận lãnh chứ vụ Tổng Quản nầy sáu tháng rồi. Nay diễn đàn đã ổn định lại và trên con đường phát triển tốt, Thánh Tri muốn nhân kỳ Bỏ Phiếu Tín Nhiệm mới nầy mà nhường chức vụ lại cho người mới (hai chức tổng quản và moderator). Rất mong các vị vui lòng cho phép và bầu cử người mới. Thánh Tri không muốn làm thêm chức mới, mong mọi người đừng bầu cử những chức vụ khác cho tôi.

Đến lúc tôi phải toàn tâm toàn lực để chiến đấu với chính mình, ngõ hầu làm sáng tỏ việc lớn sanh tử của chính mình.

Chúc các vị sớm tỏ đường lành, an vui trong chánh pháp.

Thánh Tri kính viết
Tổng Quản Diễn Đàn Phật Pháp Online.
 
Bên trên