Bầu cử 4 vị Thường Trực Ban Đại Biểu NK 2015- 2016

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,476
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Danh sách 15 vị Tân Ban Đại Biểu:

1. tt_chuyenphapluan
2. Bạch Vân Nhi
3. hoangtri
4. Hắc phong
5. Hoatihon
6. Bangtam
7. Nguyên Chiếu
8. cunconmocoi
9. Ngọc Quế
10.Minh Định
11. Linh thoai
12. La Vĩnh Cường
13. King vua
14. Chiếu Thanh
15. Từ Từ

Cung kính mời Quý vị bầu chọn 4 vị Thường trực.

Thời gian Bầu cử đến hết ngày 31/12/2014
 
Last edited by a moderator:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,476
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
vienquang6 xin bầu chọn:

1. tt_chuyenphapluan

2. hoangtri

3. Bangtam

4. Ngọc Quế
 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,789
Điểm tương tác
623
Điểm
113
Hắc phong xin bầu chọn:

1. Ngọc Quế.
2. Bạch Vân Nhi.
3. Hoatihon.
4. bangtam.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Staff member
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,893
Điểm tương tác
1,499
Điểm
113
Vô Học xin bầu chọn :

1. Hoangtri.
2. Ngọc Quế.
3. Bạch Vân Nhi.
4. bangtam.
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,357
Điểm tương tác
568
Điểm
113
CT nghĩ chỉ 15 thành viên Ban Đại Biểu có ý kiến, ngoại trừ Admin, Viên Quang và Bác Văn Học là ngoại lệ, không biết như vậy có đúng không?

CT xin bầu 4 thành viên thường trực như sau :

1. bangtam
2. Bạch Vân Nhi.
3. Ngọc Quế
4. Hoatihon
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Staff member
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,825
Điểm tương tác
833
Điểm
113
Dạ, bangtam xin bầu cử :

1-Bác Ngọc-Quế
2-Chiếu-Thanh
3-La-Vĩnh-Cường
4-Hoatihon

Kính
bangtam
 

hoangtri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 3 2012
Bài viết
1,216
Điểm tương tác
396
Điểm
83
hoangtri xin bầu :

1. Ngọc Quế.
2. tt_chuyenphapluan.
3. bangtam
4. Hắc phong.
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,711
Điểm tương tác
1,830
Điểm
113
hoatihon xin bầu :

1. Bạch Vân Nhi.
2. bangtam.
3. Ngọc Quế
4. hoangtri.
 

lavinhcuong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
30 Thg 7 2010
Bài viết
822
Điểm tương tác
738
Điểm
93
Dạ, Cường xin bầu :

1. Ngọc Quế.
2. tt_chuyenphapluan
3. hoangtri.
4. bangtam.
 
Tham gia
29 Thg 6 2013
Bài viết
122
Điểm tương tác
57
Điểm
28
Chúng con xin bầu:

1. Ngọc Quế.

2. tt_chuyenphapluan

3. hoangtri.

4. bangtam.
 

cunconmocoi

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
7 Tháng 5 2009
Bài viết
481
Điểm tương tác
160
Điểm
43
Địa chỉ
vn
cunconmocoi xin bầu :

1. hoangtri
2. hắc phong
3. Bạch Vân Nhi
4. bangtam.
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,357
Điểm tương tác
568
Điểm
113
Những ý kiến ngoài 15 đại biểu + các thành viên chủ đạo, còn lại nên chỉ xem như tham khảo thêm.

Không biết như vậy có đúng không?

Chiếu Thanh kính !
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,476
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Những ý kiến ngoài 15 đại biểu + các thành viên chủ đạo, còn lại nên chỉ xem như tham khảo thêm.

Không biết như vậy có đúng không?

Chiếu Thanh kính !
Kính thưa Đạo hữu Chiếu Thanh. Theo nội qui, thì ngoài các vị kể trên,

thì các vị Điều hành viên và các vị Thành viên danh dự đều có quyền bầu cử.

Kính.
 

Thu tử

Ban Đại Biểu
Staff member
Tham gia
12 Thg 7 2007
Bài viết
227
Điểm tương tác
77
Điểm
28
Thu Tử xin bầu:

1. tt_chuyenphapluan

2. hoangtri.

3. Chiếu Thanh

4. La Vĩnh Cường
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Thời gian Bầu cử đến 31/12/2014

admin bầu cử:

1. bangtam

2. Ngọc Quế.

3. Bạch Vân nhi.

4. Chiếu Thanh.

(Thời gian Bầu cử đến hết ngày 31/12/2014)
 

Ngọc Quế

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015
Tham gia
28 Thg 2 2012
Bài viết
859
Điểm tương tác
1,064
Điểm
93
Ngọc Quế xin bầu ;

1. Hoangtri
2. hoatihon
3. bangtam
4. Bạch Vân Nhi.
 

hungcom

Registered
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
732
Điểm tương tác
340
Điểm
63
hungcom xin bầu :

1. Ngọc Quế
2. Bạch Vân Nhi.
3. bangtam.
4. hoatihon.
 

Linhthoai

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
21 Thg 4 2012
Bài viết
343
Điểm tương tác
173
Điểm
43
Linhthoai xin bầu:

1. Bạch Vân Nhi.

2. Chiếu Thanh.

3. tt- chuyenphapluan.

4. Hoàng trí.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,476
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Kết quả bầu phiếu

Kính thưa Thầy Admin.

Kính thưa Đại chúng.

Tính đến hết ngày 31/12/2014. Kết quả bầu phiếu như sau:

1. bangtam 13 phiếu.

2. Ngọc Quế 11 phiếu.

3. Hoàng Trí 9 phiếu.

4. Bạch Vân Nhi 9 phiếu.

5. tt. chuyenphapluan 6 phiếu.

7. hoatihon 5 phiếu.

8. Chiếu Thanh 4 phiếu.

9. La vĩnh Cường 2 phiếu.

10. Hắc Phong 2 phiếu.

Như vậy các vị cao phiếu nhất là:

1. bangtam.

2. Ngọc Quế.

3. Hoàng Trí.

4. Bạch Vân Nhi.


Kính yêu cầu Thầy Admin hoan hỷ thiết lập chức danh.

- Thường Trực Ban Đại Biểu NK 2015- 2016.

vienquang6
 
Bên trên