Ban Chủ Đạo diễn đàn sẽ thay đổi cấu hình nhân sự trong nhiệm kỳ kế tiếp của Ban Điều Hành

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Kính thưa Ban Đại Biểu, Ban Tổng Quản, các Mod và toàn thể các thành viên.
Sắp tới đây, Admin quyết định sẽ thay đổi cấu hình nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp của Ban Điều Hành.
Ban Tổng Quản sẽ sát nhập vào Ban Đại Biểu.
Thành viên được bầu vào Ban Đại Biểu là 20 vị.
Trong 20 vị Đại Biểu Viên, Các Thành Viên Ban Chủ Đạo Diễn Đàn sẽ bỏ phiếu chọn ra 10 vị thành viên để ứng cử vào 4 vị Thường Trực Ban Đại Biểu.
Trưởng Ban Đại Biểu tiền nhiệm sẽ có trách niệm tổ chức bỏ phiếu để cho 20 vị Thanh Viên Ban Đại Biểu sẽ bỏ phiếu cho 10 vị ứng cử viên vào 4 vị Thành Viên Ban Đại Biểu Thường Trực.
(Tức là trong 20 thành viên Ban Đại Biểu, mỗi vị sẽ bỏ phiếu chọn 4 vị Ban Đại Biểu Thường Trực trong 10 vị ứng cử viên.)
4 Vị Ban Đại Biểu Thường Trực này sẽ có trách nhiệm luân phiên theo Quí (3 tháng) làm Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực và 3 vị còn lại là Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực.
(Nghĩa là cứ Vị Thường Trực thứ nhất làm Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực trong vòng 3 tháng, sau đó 3 tháng kế tiếp sẽ được chuyển quyền Trưởng Ban Đại Biểu này cho Vị Thường Trực kế tiếp, tương tự như vậy cho đến vị Thường Trực Thứ Tư sẽ làm Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực ở quý thứ 4 của năm nhất. Sau đó ở quý 1 năm thứ 2, vị Thường Trực thứ 1 sẽ tiếp tục đảm nhiệm lại chức Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực. Tương tự thay đổi chức Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực theo quí như vậy, nhiệm kỳ của Ban Đại Biểu là 2 năm và ở giữa nhiệm kỳ sẽ có bỏ phiếu xét tín nhiệm của 4 vị Thường Trực Ban Đại Biểu)
Về quyền điều hành, Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực có toàn quyền giống như Trưởng Ban Tổng Quản, 3 vị làm Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực có quyền giống như Phó Tổng Quản.
Như vậy, trong diễn đàn, danh nghĩa Ban Tổng Quản sẽ không còn, chỉ còn lại Ban Cố Vấn - Chủ Đạo Diễn Đàn và Ban Đại Biểu, Các Mod và Thành Viên Vinh Dự, Thành Viên Chính Thức, Thành Viên Mới.
Nếu vị nào muốn bình luận, phản ánh ý kiến về vấn đề này thì hãy tạo chủ đề mới ở Chuyên Mục Phản Ánh Ý Kiến của Thành Viên để thảo luận, quý vị không được phản ánh ý kiến trong Văn Phòng Ban Cố Vấn - Chủ Đạo Diễn Đàn.
Vài dòng, Admin kính gửi Ban Điều Hành và toàn thể Đại Chúng liễu tri.
Kính
TM. Ban Điều Hành Diễn Đàn
Admin
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên