Bài khấn Phật tại gia và lễ chùa!!!

T

thenjce

Guest

Con xin Nam Mô Phật (quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
Con xin Nam Mô Pháp(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
Con xin Nam Mô Tăng(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
(Làm chậm rãi hết sức cung kính và nhất tâm )

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Hôm nay,ngày...tháng...năm....
Phật tử con là...................hiện cư trú tại........................
Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện,nơi chùa
Con Nam Mô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Con Nam Mô Đức Phật A Di Đà,
Con Nam Mô Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
Con Nam Mô Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát
Con Nam Mô Đức Phât Địa Tạng Vương Bồ Tát
Con Nam Mô Mười phương chư Phật
Con Nam Mô Vô thượng Phật pháp
Và hằng hà sa số Phật cùng hiền Thánh,Tăng

Hôm nay Phật tử con
Được quay trở về đây
Được nương tựa,che chở dưới bóng Phật,Pháp,Thánh ,Tăng
Là phúc phận của con
Không có gì sung sướng,phúc đức nào so sánh bằng
Nay đứng trước Phật Thánh đài
Con cúi đầu đảnh lễ

Xin Phật gia trì độ
Cho gia tiên,tiền tổ,ông bà cùng cha mẹ
Và anh em,thân bằng quyến thuộc
Trong nhiều đời nhiều kiếp
Cũng như hiện kiếp
Còn ở dưới suối vàng
Hay còn trong "âm phủ "
Hay còn đang luyến tiếc
Sắc,dục,tham,sân,si
Và vô minh che lối
Sớm được đi siêu thoát
Được sinh cõi tốt đẹp
Xin Phật gia trì độ
Cửu huyền thất tổ con
Sinh ra gặp Phật Pháp
Được tu tập đắc ngộ
Thành tựu chứng niết bàn

Con cúi đầu đảnh lễ
Xin Phật gia trì độ
Cho con...(tên đọc ra)
Nay con xin Phát nguyện
Từ tâm thành tha thiết
Từ sâu thẳm đáy lòng
Được tu ,gặp Phật Pháp
Ngộ giáo lý Phật dạy
Được thuận duyên tiến tu
Phương tiện xin Phật Độ nhiều thuận lợi cho con
Mọi chướng nghiệp đều biến tan
Xin Phật độ con gặp
Nhiều bậc thầy "minh sư"
Chỉ dạy con Phật Pháp
Thiền tông,tịnh,mật tông
Và kinh kệ thần chú
Con xin Phật gia hộ
Trên con đường tu tập
Thành tựu sớm viên mãn
Con xin phát nguyện rằng
Khi tu thành viên mãn
Nguyện đem công đức đó
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Được tròn thành Phật Đạo
Con không màng tư lợi
Không nghĩ cho thân mình
Dù bất luận thế nào
Nguyện đem thân xác này
Dù thân tan,dập nát
Hướng về khắp tất cả
Chúng sanh được an vui

Sau con thành tâm xám hối
Hổ thẹn với lương tâm
Phật tử con lâu đời lâu kiếp
Đức mỏng nghiệp chướng dày
Và vô mình che lối
Hiểu biết thì nông cạn
Nay đến trước Phật Đài
Thành tâm con xám hối
Tất thảy việc đã tạo
Từ đời đời kiếp kiếp
Điều xấu hại người,vật
Và ác ý,thâm ô
Từ tâm tham,sân,si,mạn
Cũng như vô số tội
Nguyện con luôn tinh tấn
Trước diệt tam tâm độc
Sau diệt ác nghiệp đã gây
Cũng như việc xấu ác
Nguyện con làm việc lành
Việc thiện giúp chúng sinh
Bá gia và bá tánh
Lợi lạc hướng tất cả
Trời người và chúng sinh
Không nề hà thân con
Ngửa trông ơn Phật dạy
Thích Ca Mâu Ni Phật
Phật Bà Quán Thế Âm
Cùng Chư Thánh hiền Tăng
Thiên Long Bát bộ
Hộ pháp Thiên thần
Từ bi gia hội


Cúi xin đảnh lễ các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật,luôn luôn khỏe mạnh, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông
,để luôn luôn đời đời thấm nhuần ơn Phật Pháp

Cúi xin con luôn luôn hạnh đạo vuông tròn,làm tròn chữ hiếu,bổn phận với ông bà,cha mẹ

Cúi xin cho các con của con,luôn luôn được khỏe mạnh,học hành luôn tinh tấn..Học một hiểu biết mười,là con ngoan trò giỏi

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,468
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Thay mặt Diễn Đàn, V/Q hoan nghinh bạn tham gia D/Đ và đóng góp bài viết !

Nhưng bạn thenjce ơi, Bài nầy do bạn sáng tác ra phải hay không ?

Bạn có ý định sáng lập riêng một tông phái Phật giáo à ?

Nếu bạn muốn làm Thầy thiên hạ thì V/Q đề nghị bạn học thêm về Phật pháp một chút.

Câu "con lạy chín phương Trời" là sai. Phật tử kính trọng chư Thiên và các vị Thần nhưng không bao giờ có "lạy chín phương Trời" trong bài khấn cả, chỉ có người chưa phải Phật tử mới nói "chín phương trời, mười phương Phật".

Ba câu nầy sai :

Con Nam Mô Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
Con Nam Mô Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát
Con Nam Mô Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.


Chỉ có người không hiểu Phật pháp mới phát ngôn lộn xộn giữa Phật và Bồ tát như thế này.

Bạn viết bài nầy với tính cách dạy Phật tử, trong khi bạn không hiểu gì về đạo Phật, đáng lẻ V/Q XÓA bài nầy, nhưng tạm thời để lại với lời nhắn :

XIN BẠN ĐỪNG VỘI LÀM THẦY THIÊN HẠ TRONG KHI MÌNH CHƯA HIỂU BIẾT BẰNG MỘT PHẬT TỬ BÌNH THƯỜNG.
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Staff member
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,825
Điểm tương tác
833
Điểm
113
Kính Lễ Thầy Vienquang !.
Nhân đọc bài của thenjce con mới thấy lổi thường phạm của con - vì con cũng hay quen miệng khấn theo ông bà cha mẹ là : " 9 phương trời - mười phương Phật " !- và thêm nhiều lổi khác -
Nhưng thâm tâm con thật sự vui sướng khi đọc đoạn :
Con xin phát nguyện rằng
Khi tu thành viên mãn
Nguyện đem công đức đó
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Được tròn thành Phật Đạo
Con không màng tư lợi
Không nghĩ cho thân mình
Dù bất luận thế nào
Nguyện đem thân xác này
Dù thân tan,dập nát
Hướng về khắp tất cả
Chúng sanh được an vui
Hợp với lời nguyện của con là : Con nguyện khi nào được tự tại - thì bất cứ nơi nào trong các cỏi sinh - tử - nếu có tiếng khóc than đau khổ của chúng sinh [là con người cộng chung cả thú vật - dầu nhỏ nhít như côn trùng ]- thì con liền có mặt để an ủi
khuyên lơn rồi từ từ cứu độ - nếu không được như vậy - con thề không thành Phật !.
Vậy thì trước lời nguyện của thenjce - con cũng xin cúi đầu đảnh lễ như đảnh lễ Đức Quán-Thế-Âm Bồ Tát vậy !.
Ôi ! 1 niềm vui vô tận Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ Tát ........
Kính chúc Bồ Tát thenjce tương lai Phật sự sớm như nguyện .

Con xin hết lời .
KÍNH
bnagtam
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,468
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Một điều không thể không nói.

Xin các bạn lưu ý, với danh hiệu
Phật A Di Đà chúng ta đừng bao giờ viết như vầy :

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!
 

kimcang

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
511
Điểm tương tác
67
Điểm
28
KC có cách phát nguyện như sau

Con nguyện như tất cả Chư Phật trong 3 đời 10 phương từ Sơ Phát Tâm đến Thành Chánh Giác đã phát ra tất cả những nguyện gì dùng tất cả các phương tiện gì giáo hóa chúng sanh thì con ở đời vị lại cũng đều thành tựu như vậy không sai khác.
 

Tấn Hạnh

Registered
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
366
Điểm
63
Cả diễn đàn riết rồi rối lên vì cái ông Triệu Không này.

Đặt lại tên cho ông nhe. Đặt như vầy nè : Triệu lần Không nghe, được không vậy ?

Người tu hành đâu có lì như vầy. La một chút người ta đã biết, dù đúng sai gì cũng phải tự kiểm lại mà quán xét. Ai đời nói mãi như cái máy phát thanh.

Ông tu cái gì tùy ông. Đem hết đi cho thiên hạ nhờ. Vào đây làm rối tung lên như mấy người bừa bãi quăn rác tùm lum, bắt người ta đi nhắc nhở rồi dọn dẹp dùm ông. Tu hành gì mà làm phiền người khác. Bao nhiêu cái " hành động đẹp" như vậy đủ rồi.

Để người khác phải đuổi bao nhiêu lần ông mới lui quân ma của ông đi.

Cái phước tôi thấy đâu xa, gần lắm, là ông mà rút đi là cả diễn đàn đều đồng loạt cầu nguyện cho ông liền !


 

ThinhPhapAm

Registered
Tham gia
24 Thg 11 2016
Bài viết
6
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Một điều không thể không nói.

Xin các bạn lưu ý, với danh hiệu
Phật A Di Đà chúng ta đừng bao giờ viết như vầy :

Xin admin có thể giải thích rõ hơn về vđ này được k ạ,
 
Bên trên