Bài ca tắm trâu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...

Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không sợ,hông hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...
cu thích làm bò thì đây.

1590023201349.png

1590023222203.png

20141009-112511-6.jpg

khi-dong-vat-bi-mac-ket-d20468.jpg

images (1).jpg


nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...

Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không sợ,hông hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...
cu thích làm bò thì đây.

1590023201349.png


1590023222203.png


20141009-112511-6.jpg


khi-dong-vat-bi-mac-ket-d20468.jpg


images (1).jpgnếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...

Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không sợ,hông hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...
cu thích làm bò thì đây.
VÀ SAU KHI THÀNH BÒ RỒI ĐI XE BỐN BÁNH....

55864980_404109570368490_8364140546272264192_n.jpg
55541969_404109547035159_8438400496460365824_n.jpg
54524847_404109103701870_7295262729785311232_n.jpg
56264448_404109320368515_5994331279154216960_n.jpg
55752582_404109653701815_4279671074917974016_n.jpg
55669635_404109533701827_2415883047749550080_n.jpg
55591754_404108980368549_3628854530231238656_n.jpg
56320392_404109660368481_8668917966831616000_n.jpg
55552003_404109600368487_5905991983788195840_n.jpg


nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....

 

Đính kèm

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
659
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Hi hi...

Ông thầy này có năng khiếu làm giàu tuyệt vời nhỉ?

Làm giàu vốn chẳng có gì sai. Sai là bởi vì ông ta không hoàn tục thôi.

Mỗi địa vị hoàn cảch khác nhau thì có việc có thể làm lại có việc không nên làm. Ông này mà làm doanh nhân thì rất thành đạt. :D
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
659
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Hi hi...

Bể khổ có khác!

Em đã chạy vào đây!

Làm thơ về cuộc sống

Muốn thư giãn cho sướng

Nào ngờ vẫn không yên

Đây là phòng thư giãn

Sao cứ như đấu vật

Thôi thì đồng thể độ

Chuyện này nó bình thường!

:D
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí (12)

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (13)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


4 bánh xe .. 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

hơi thở chẳng ... danh xưng

--> là làn hơi ... TỐI .. THƯỢNG [smile]

(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) giới - pháp nào có tánh "không" ... gọi là giới - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

(13) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...

Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không sợ,hông hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...

cu thích làm bò thì đây.
VÀ SAU KHI THÀNH BÒ RỒI ĐI XE BỐN BÁNH....


55864980_404109570368490_8364140546272264192_n.jpg


55541969_404109547035159_8438400496460365824_n.jpg

54524847_404109103701870_7295262729785311232_n.jpg

56264448_404109320368515_5994331279154216960_n.jpg


55752582_404109653701815_4279671074917974016_n.jpg

55669635_404109533701827_2415883047749550080_n.jpg

55591754_404108980368549_3628854530231238656_n.jpg


56320392_404109660368481_8668917966831616000_n.jpg

55552003_404109600368487_5905991983788195840_n.jpgnếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...
Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không sợ,hông hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...

cu thích làm bò thì đây.
VÀ SAU KHI THÀNH BÒ RỒI ĐI XE BỐN BÁNH....55864980_404109570368490_8364140546272264192_n.jpg
55541969_404109547035159_8438400496460365824_n.jpg


54524847_404109103701870_7295262729785311232_n.jpg


56264448_404109320368515_5994331279154216960_n.jpg
55752582_404109653701815_4279671074917974016_n.jpg


55669635_404109533701827_2415883047749550080_n.jpg


55591754_404108980368549_3628854530231238656_n.jpg
56320392_404109660368481_8668917966831616000_n.jpg


55552003_404109600368487_5905991983788195840_n.jpg
nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...
Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không sợ,hông hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...

cu thích làm bò thì đây.
VÀ SAU KHI THÀNH BÒ RỒI ĐI XE BỐN BÁNH....
55864980_404109570368490_8364140546272264192_n.jpg


55541969_404109547035159_8438400496460365824_n.jpg54524847_404109103701870_7295262729785311232_n.jpg56264448_404109320368515_5994331279154216960_n.jpg


55752582_404109653701815_4279671074917974016_n.jpg55669635_404109533701827_2415883047749550080_n.jpg55591754_404108980368549_3628854530231238656_n.jpg


56320392_404109660368481_8668917966831616000_n.jpg55552003_404109600368487_5905991983788195840_n.jpg

nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...

Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không nhai lại, không sợ, không hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...

cu thích làm bò thì đây.
VÀ SAU KHI THÀNH BÒ RỒI ĐI XE BỐN BÁNH....

55864980_404109570368490_8364140546272264192_n.jpg55541969_404109547035159_8438400496460365824_n.jpg54524847_404109103701870_7295262729785311232_n.jpg56264448_404109320368515_5994331279154216960_n.jpg55752582_404109653701815_4279671074917974016_n.jpg55669635_404109533701827_2415883047749550080_n.jpg55591754_404108980368549_3628854530231238656_n.jpg56320392_404109660368481_8668917966831616000_n.jpg55552003_404109600368487_5905991983788195840_n.jpg

nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
Chân lí thì phải chi tiết đó sao? Hễ mà càng chi tiết thì lại càng rối rắm cho người mới học. Vì họ chưa hiểu rõ gốc thì cung cấp nhiều cái chi tiết thì giống như rừng cây mọc thêm cây, rối rắm càng thêm rối rắm. Khi rõ gốc rồi thì tự nhiên người ta tự thâm nhập vào, là tự giác thực hiện, biết rõ thực hiện sẽ đi đến đâu,...

Cho nên thiếm hai thantanmadai mới không ngừng cảnh báo cái đám rừng của bạn đem đến cho người khác, chi bằng học cái gốc cho thật rốt ráo thì vạn sự tự nhiên sẽ thông. Cái gốc đó là cái tánh thật của chính mình, đơn giản đến nổi không thể dừng một từ nào để nói, mà hễ nói thì nói mãi không dứt không bao giờ cho là đúng được,... Nhưng người tu hành cốt lấy ở sự tối giản rỗng rang chứ bày chi ra nhiều thứ thì theo vọng mất rồi.

Đem hết tập sách mà bạn đã chép lâu nay, đốt hết đi.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
Lại đen với trắng rồi, Đen vốn chẳng có thật, Trắng cũng chẳng lập chi, Còn đường trâu bò chạy, Thì mãi còn chúng sanh.
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
659
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Lại đen với trắng rồi, Đen vốn chẳng có thật, Trắng cũng chẳng lập chi, Còn đường trâu bò chạy, Thì mãi còn chúng sanh.
He he....

Dạo này tiểu đệ phát ngôn câu nào là tiểu huynh giật mình câu đó. Khá lắm!

Chứng tỏ là mang cái lý to nhập vào cái sự to thì sự lý viên thông to hơn tý hi hi.... Nhưng mà sự ở thế gian vô tận cần có 1 cái lý Vĩnh viễn để nhập vào.

Tiểu đệ cố lên!!!!!
:D
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...

Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không nhai lại, không sợ, không hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...
cu thích làm bò thì đây.
VÀ SAU KHI THÀNH BÒ RỒI ĐI XE BỐN BÁNH....

55864980_404109570368490_8364140546272264192_n.jpg

55541969_404109547035159_8438400496460365824_n.jpg
54524847_404109103701870_7295262729785311232_n.jpg
56264448_404109320368515_5994331279154216960_n.jpg

55752582_404109653701815_4279671074917974016_n.jpg
55669635_404109533701827_2415883047749550080_n.jpg
55591754_404108980368549_3628854530231238656_n.jpg

56320392_404109660368481_8668917966831616000_n.jpg
55552003_404109600368487_5905991983788195840_n.jpg


nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


4 bánh xe .. 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

qua những cảnh mản đen

--> trâu chó đen .. cá mực [smile]


phóng dật không thỏa mãn

sợ hãi .. khởi tư duy

như bầy quạ ... --> đều .... đen (smile)

bay qua --> rồi ... bay lại (13)bất chánh ác tư duy

tà kiến không lễ nghĩa

như trẻ thả --> quạ đen

nhiếc mắng và mạ lỵ (smile) (13)
(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

(13) phóng dật, bầy quạ đen - Tương Ưng Bộ
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...
Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không nhai lại, không sợ, không hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .

hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...
cu thích làm bò thì đây.
VÀ SAU KHI THÀNH BÒ RỒI ĐI XE BỐN BÁNH....


55864980_404109570368490_8364140546272264192_n.jpg


55541969_404109547035159_8438400496460365824_n.jpg
54524847_404109103701870_7295262729785311232_n.jpg
56264448_404109320368515_5994331279154216960_n.jpg


55752582_404109653701815_4279671074917974016_n.jpg
55669635_404109533701827_2415883047749550080_n.jpg
55591754_404108980368549_3628854530231238656_n.jpg


56320392_404109660368481_8668917966831616000_n.jpg
55552003_404109600368487_5905991983788195840_n.jpg


nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


4 bánh xe .. 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

qua những cảnh mản đen

--> trâu chó đen .. cá mực [smile]


phóng dật không thỏa mãn

sợ hãi .. khởi tư duy

như bầy quạ ... --> đều .... đen (smile)

bay qua --> rồi ... bay lại (13)bất chánh ác tư duy

tà kiến không lễ nghĩa

như trẻ thả --> quạ đen

nhiếc mắng và mạ lỵ (smile) (13)
(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

(13) phóng dật, bầy quạ đen - Tương Ưng Bộ
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...
Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không nhai lại, không sợ, không hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .

hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...
cu thích làm bò thì đây.
VÀ SAU KHI THÀNH BÒ RỒI ĐI XE BỐN BÁNH....55864980_404109570368490_8364140546272264192_n.jpg
55541969_404109547035159_8438400496460365824_n.jpg

54524847_404109103701870_7295262729785311232_n.jpg

56264448_404109320368515_5994331279154216960_n.jpg
55752582_404109653701815_4279671074917974016_n.jpg

55669635_404109533701827_2415883047749550080_n.jpg

55591754_404108980368549_3628854530231238656_n.jpg
56320392_404109660368481_8668917966831616000_n.jpg

55552003_404109600368487_5905991983788195840_n.jpgnếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.

Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


4 bánh xe .. 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

qua những cảnh mản đen

--> trâu chó đen .. cá mực [smile]


phóng dật không thỏa mãn

sợ hãi .. khởi tư duy

như bầy quạ ... --> đều .... đen (smile)

bay qua --> rồi ... bay lại (13)bất chánh ác tư duy

tà kiến không lễ nghĩa

như trẻ thả --> quạ đen

nhiếc mắng và mạ lỵ (smile) (13)
(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

(13) phóng dật, bầy quạ đen - Tương Ưng Bộ
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....
Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...
Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không nhai lại, không sợ, không hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...

nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.

Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
NGU LÂU DỐT DAI CHÍNH LÀ CU ĐẤY
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


4 bánh xe .. 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

qua những cảnh mản đen

--> trâu chó đen .. cá mực [smile]


phóng dật không thỏa mãn

sợ hãi .. khởi tư duy

như bầy quạ ... --> đều .... đen (smile)

bay qua --> rồi ... bay lại (13)bất chánh ác tư duy

tà kiến không lễ nghĩa

như trẻ thả --> quạ đen

nhiếc mắng và mạ lỵ (smile) (13)
(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

(13) phóng dật, bầy quạ đen - Tương Ưng Bộ
Mấy mươi năm theo học làm con bò trắng mà chỉ được có tứng ấy sao? dốc hết ra đi chứ, để ta xem cu chứa những gì rồi ta cho uống thuốc xổ , xổ hết thì may ra có thể thành bò thật được .hahahahahahahahahhahha...
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....

Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...

Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không nhai lại, không sợ, không hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...

nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.

Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
NGU LÂU DỐT DAI CHÍNH LÀ CU ĐẤY
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


4 bánh xe .. 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

qua những cảnh mản đen

--> trâu chó đen .. cá mực [smile]


phóng dật không thỏa mãn

sợ hãi .. khởi tư duy

như bầy quạ ... --> đều .... đen (smile)

bay qua --> rồi ... bay lại (13)bất chánh ác tư duy

tà kiến không lễ nghĩa

như trẻ thả --> quạ đen

nhiếc mắng và mạ lỵ (smile) (13)
(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

(13) phóng dật, bầy quạ đen - Tương Ưng Bộ
Mấy mươi năm theo học làm con bò trắng mà chỉ được có tứng ấy sao? dốc hết ra đi chứ, để ta xem cu chứa những gì rồi ta cho uống thuốc xổ , xổ hết thì may ra có thể thành bò thật được .hahahahahahahahahhahha...
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....

Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...
Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không nhai lại, không sợ, không hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...

nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
NGU LÂU DỐT DAI CHÍNH LÀ CU ĐẤY
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


4 bánh xe .. 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

qua những cảnh mản đen

--> trâu chó đen .. cá mực [smile]


phóng dật không thỏa mãn

sợ hãi .. khởi tư duy

như bầy quạ ... --> đều .... đen (smile)

bay qua --> rồi ... bay lại (13)bất chánh ác tư duy

tà kiến không lễ nghĩa

như trẻ thả --> quạ đen

nhiếc mắng và mạ lỵ (smile) (13)
(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

(13) phóng dật, bầy quạ đen - Tương Ưng Bộ
Mấy mươi năm theo học làm con bò trắng mà chỉ được có tứng ấy sao? dốc hết ra đi chứ, để ta xem cu chứa những gì rồi ta cho uống thuốc xổ , xổ hết thì may ra có thể thành bò thật được .hahahahahahahahahhahha...
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....

Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...

Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không nhai lại, không sợ, không hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...
nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....

NGU LÂU DỐT DAI CHÍNH LÀ CU ĐẤY
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Ảnh Trùng .. Dáng Đạo (smile)

con Cá đen ... mê ngủ

giác tỉnh ... chẳng có gì

Chó sủa ... bởi ... ... đen

tức mình nơi trần cấu (1)

Con bò hiền diệu pháp

9 cửa ... 4 bánh nè

khéo ... đạo ... kéo trăm xe (smile)

toàn là XE ... BỐN BÁNH (2)


con Cá đen mê ngủ

phóng dật ... dục tại tiền

rùi mắc lưới triền miên

thụy miên ... và dục lụy (3) (smile)


con chó đen ... dữ tánh

hay sủa ... với gặm bừa [smile]

cắn xa giá ... hoàng gia

bị bắt ... nằm ... nôn mửa (4)4 bánh xe 9 cửa

--> tất cả --> hiện ... phơi ... bày [smile]

tương ưng uẩn ưng thân

tương ưng hành tường thọ

tương ưng đạo giác chi

tương ưng căn niệm xứ

tương ưng chánh lực cần

tương ưng đen và đủi [smile] (5)

tương ưng tham phóng dật

tương ưng phiền não si

tương ưng sân dục khởi


4 bánh xe ... 9 cửa ...

sanh tử --> ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN [smile]

đạo pháp ... dáng --> TAM .. QUY

SƯ TỬ TRÙNG .... chẳng phải [smile]


trâu, cá, chó ... trong kinh

KHÁC XA --> con Bò trắng

chỉ toàn ... đen và đủi [smile]

chẳng dáng vóc .... TAM QUY


ai thấy ẢNH .... phải đi

ai thấy HÌNH ... phải phục [smile]

giữa các HÀNG BỐN CHÂN

--> thuần --> chủng ... là TỐI THẮNG [smile] (6)


ngẫm xem ... thì rất bực

Chủ - Đối Tượng .... om ... xòm (smile)

Năng đã bảo cảnh năng

Cảnh ... rõ là năng cảnh (7)


khẩu hành ... xem tầm tứ

tầm tứ .... nghiệp khẩu hành (8)

dính đã cả vào thân

đen thùi .. và đen thủi [smile]


Ai sợ bị dẫn dắt

tuổi thọ chẳng được nhiều

sợ hãi ... chốn tử vong

trâu chó đen ... cá mực (smile)


4 bánh xe 9 cửa

sanh tử ... ảnh --> TRÙNG --> NGUYÊN

qua những nẻo màn đen

chúng sinh và bồ tát


cá đen nằm nước ngủ

ý thức giới ... chẳng đèn

nên MỘNG NÓ --> MÀN ĐEN

tôi ... ta ... và cú ... cứ (smile)


con bò đen ... da trắng

ý thức giới ---> gông cùm

GIẢ LỘNG --> NGHIỆP --> thành CHÂN (smile)

--> pháp thân ... không ... diệu pháp (9)


con chó đen ... bờ sủa

tánh dữ ... với ... gầm gừ

trong bụng ... nó toàn đen

toàn cảnh năng ... năng cảnh (smile)


SƯ TỬ TRÙNG .... đa ảnh (smile)

nhưng cảnh diện ... toàn đen

nghiệp dữ ... đã lên đèn

khắp nơi ... ĐEN --> MÀN TỐI [smile]

4 bánh xe .. 9 cửa

Bò trắng kéo ... trăm .. xe

qua những CẢNH --> MÀN --> ĐEN [smile]

trâu .. chó đen .. cá mực


thân hành ... xem hơi thở

đen nhuộm thấm ra vào [smile]


khẩu hành .. ở tại ngôn

lời ra vào --> tầm tứ [smile]


thọ tưởng tư ... toàn dữ

--> rõ hiện ... DỤC --> TÂM ... HÀNH

ẢNH đã hiện tùm lum [smile]

--> toàn SỞ HÀNH --> SỞ NGHIỆP [smile]


VÔ THƯỜNG ... như dòng chuyển

Tâm chuyển ... pháp tâm hành

thấy được ... toàn khổ đau

--> VÔ THƯỜNG ... xem tập khí


pháp chuyển --> không đồng phật (10)

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

bất lý --> niệm thành phong [smile]


4 bánh xe 9 cửa

bò trắng kéo trăm xe [smile]

qua những cảnh màn đen

trâu chó đen cá mực [smile]


Sư Tử --> TRÙNG --> đa ảnh [smile]

khó TƯ SÁT ... cả mình (11)

phóng dật ... thiếu định tâm

--> hỏng cách nào ... NGỪNG TỐI [smile]


5 dục ... 5 đường lụy

Ý Chủ ... lại hùa theo

luc xứ --> kiếm kề da [smile]

lửa nóng -> thiêu .... trần ... não [smile]


người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

người dữ khởi ... TÂM HÀNH

thọ tưởng tư --> 9 địa (12)


4 bánh xe ... 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

tư thọ tưởng --> BÁCH PHI [smile]

thăm người hiền --> diệu pháp [smile]


4 bánh xe .. 9 cửa

bò trắng .. kéo trăm xe

qua những cảnh mản đen

--> trâu chó đen .. cá mực [smile]


phóng dật không thỏa mãn

sợ hãi .. khởi tư duy

như bầy quạ ... --> đều .... đen (smile)

bay qua --> rồi ... bay lại (13)bất chánh ác tư duy

tà kiến không lễ nghĩa

như trẻ thả --> quạ đen

nhiếc mắng và mạ lỵ (smile) (13)
(1) Vi Diệu Pháp: chơn lý .... 3 chữ ... 3 chữ

(2) 4 bánh xe 9 cửa - Nandivisàla - tiền thân đức Phật - Con Bò Đại Hỷ - Tương Ưng Bộ, Kinh Tiểu Bộ

(3) Cá Mê Ngủ - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(4) chó gặm da xe - Kinh Tiểu Bộ [smile]

(5) Tương Ưng Bô

(6) Giữa các hàng 4 chân --> thuần chủng là tối thắng, Tương Ưng Bộ [smile]

(7) Năng do năng cảnh, cảnh do cảnh năng - Tín Tâm Minh

(8) Khẩu Hành xem tầm tứ - Kinh Trung Bộ [smile]

(9) tròn đồng thái hư .... pháp thân - Tín Tâm Minh

(10) pháp chuyển - Pháp Bảo Đàn Kinh

(11) tư sát kiêu mạn - Tương Ưng Bộ

(12) 9 địa - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

(13) phóng dật, bầy quạ đen - Tương Ưng Bộ
Mấy mươi năm theo học làm con bò trắng mà chỉ được có tứng ấy sao? dốc hết ra đi chứ, để ta xem cu chứa những gì rồi ta cho uống thuốc xổ , xổ hết thì may ra có thể thành bò thật được .hahahahahahahahahhahha...
muốn nghe lời ngon ngọt chỉ có làm bọn ngu si, ví như mấy thằng thích nghe đầu tư tài chính , muốn làm giàu nhanh, muôn thông minh tuyệt đỉnh thì toàn là theo bọn đa cấp , bỏ tiền vào đầu tư trên mạng, học các khóa kinh doanh thần tốc.... rốt cục là thành ma thảm bại rồi la làng....

Đời thì bị mấy thằng xỏ lá ba que nó phỉnh nịnh , xui giục, nó khen cho nở mũi rồi làm chuyện tầm bậy , rốt cục là thân tàn phải vào lao lý.
Đạo thì vì ngu si nên mới có kẹo dụ cho con nít khỏi khóc , nhưng rốt cục là nghiện kẹo bỏ không được , ăn cả đời và rốt cục là tăng cân , tiểu đường và huyết áp , đến lúc thận suy , thần kinh hoảng loạn thì nói càn nói bừa hoang tưởng.
cho nên lời nói thẳng là lời nói thật , rát lòng nhưng mau khỏi bênh. thế mới biết , mấy bà chửi giỏi , tú bà độc ác, kẻ giết người cũng đều là bậc khai sáng cho đời nhìn thấy cái nguy cái hiểm ... mà tránh mà sửa, vậy là bình đẳng chẳng ai hơn chẳng ai kém hơn ai....
Nay cu tự nhận là trí thì chỉ có cách là thôi ăn kẹo và đừng hoang tưởng, nhận những lời thuốc đắng mà chữa cái bệnh thần kinh kinh hoang tưởng...thì may ra là người hữu dụng
ăn 1 quả khế trả một cục vàng, nay cu ăn cả 12 chùm mà lại ọe ra như mèo mửa thế chẳng phải uổng phí người trồng khế sao. thôi ăn trái này đi cho nó lành mà không cần phải hồi hướng.
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT
PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ
DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng,
huống là sàng tọa”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần;
luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”.
“Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu
Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”.
“Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng
cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ?
- Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo,
thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”.
“Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt,
chẳng phải cầu pháp”.
- Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm
trước, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu
pháp.
- Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến,
văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp.
- Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp.
Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ
CẦU”.
Cho nên cu mãi vẫn là thằng ngu tin vào nhưng câu chuyện giành cho kẻ ngu đọc. cu có khác chi mấy con trâu con bò ...điều này gọi là súc sinh sợ giao thớt chứ đâu phải người giác ngộ chẳng màng sanh tử, lại cứ nhai kinh rồi ăn như bò bị đói , rồi ợ lên nhai lại cả ngày
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. . cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….

chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...
Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không biết , không thấy , không nhai lại, không sợ, không hoang tưởng nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .

hahahahahahahahhahahahaha.....chỉ hai câu của ta mà cu cứ nghĩ mai vẫn không ra rồi lấy cái hiểu ngu đần bóp méo.. tráo trở thành lời của cu , cho nên ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahahahahahah…… đừng cố gắng làm thánh mà trở thành thằng ngố.hahahahahahahahahhaaha...
nếu cu đi trong phi đạo hành phật đạo thì mới thực sự bình đẳng khách quan vô nhiễm.... đằng này cu kẹt vào chuồng vào đủ thứ thì cu làm sao thoát ra được. cu lại ví mình như là bồ tát trong truyện thì lại là thằng thần kinh . vậy cu hãy đi khám tâm thần một lần đi , chắc là lợi ích hơn là sủa trăng đấy,
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
Híc....đúng là bò , gặm hết chỗ này lại sang chỗ nọ, khi chưa kiếm ra cỏ mới thì cứ nhai lại.hahahahahahahahahahahahahahha....
NGU LÂU DỐT DAI CHÍNH LÀ CU ĐẤY
còn chút nào mửa ra cho hết đi chứ , hay nhai lại ....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên