Bác Bình vui lòng cho ý kiến đề cử Tổng Quản

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Kính thưa Ban Điều Hành và Đại Chúng.
Căn cứ theo kết quả bỏ phiếu liên quan 3 vị Quản Trị Viên Cao Cấp.

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa Đại chúng, thay mặt Ban Đại Biểu Lâm Thời, chúng con xin được phép Thông Báo Kết quả kiểm phiếu Bầu 3 quản trị viên cao cấp của diễn đàn như sau:

1.Trưởng Ban Đại Biểu:

- Phi Vân : 6 phiếu

- Chưachiuchet: 5 phiếu

- lele: 3 phiếu

- Bạch Vân Nhi: 2 phiếu

-Trannguyenhoangtri: 1 phiếu

2. Tổng Quản diễn đàn:
- Trannguyenhoangtri: 8 phiếu

- Chưachiuchet: 2 phiếu

- Bình: 1 phiếu

- Phi Vân: 1 phiếu
3. Trưởng Ban Kiểm Soát:

- Bình: 6 phiếu

- Chưachiuchet: 3 phiếu

-Trannguyenhoangtri: 2 phiếu

- lele: 1 phiếu

Chúng con kính trình Chư Tôn Đức và Đại chúng hoan hỷ liễu tri.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát mahatat.

Ban Điều Hành nhận thấy trong danh sách liên quan bầu cử Tổng Quản thì có 4 vị được bầu chọn, nhưng trong đó có 3 vị đã không còn tham gia diễn đàn và 1 vị hiện đang làm Trưởng Ban Kiểm Soát.
Mà Bác Bình không thể vừa làm Trưởng Ban Kiểm Soát, vừa làm Tổng Quản.
Do vậy, Ban Điều Hành kính mời Bác Bình đề cử 1 vị nào đó mà Bác Bình tin cậy qua làm Tổng Quản diễn đàn để làm việc khớp với Ban Kiểm Soát.
Điều này sẽ giúp cho diễn đàn ổn định lâu dài hơn.
Sau khi Bác Bình đề cử xong thì vị Tân Tổng Quản này vui lòng lập bổ sung danh sách các Điều Hành Viên Chuyên Mục mới.
Vậy Bác Bình vui lòng cho ý kiến về vụ việc đề cử này.
Kính
Admin
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Lele thân mến.
Bác Bình đã đề cử Lele làm Tổng Quản.
Vậy ý của Lele như thế nào ?
Vui lòng cho Ban Điều Hành và Đại Chúng biết ý của Lele.
Kính
Admin
 
Bên trên