Ảnh Phật, Bồ tát, chư Tổ có liễn đối

Tuấn Tú

Registered
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,072
Điểm tương tác
286
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt">
<CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=2 BORDERCOLOR="#FF0000" <CELLPADDING=12 WIDTH=500>
<TR><TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: red"><FONT COLOR="yellow">
<P ALIGN=CENTER><B>Chứng
<BR>đạo
<BR>phương
<BR>năng
<BR>siêu
<BR>lục
<BR>đạo</B></P></TD>
<TD WIDTH="123" HEIGHT="160" STYLE="background: #cccccc">
<P ALIGN=CENTER>
</P></TD>
<TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: red"><FONT COLOR="yellow">
<P ALIGN=CENTER><B>Minh
<BR>tâm
<BR>tự
<BR>khả
<BR>liễu
<BR>tam
<BR>tâm</B></P></TD>
</TR>
</TABLE></CENTER>
</span>
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
Chứng đạo mới hòng siêu lục đạo
Minh tâm sẽ tự rõ ba tâm.
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,072
Điểm tương tác
286
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt">
<CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=2 BORDERCOLOR="#FF0000" <CELLPADDING=12 WIDTH=500>
<TR><TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: red">
<FONT COLOR="yellow">
<P ALIGN=CENTER><B>Mê
<BR>ngộ
<BR>tình
<BR>không
<BR>viên
<BR>minh
<BR>tự
<BR>tánh</B></P></FONT></TD>
<TD WIDTH="123" HEIGHT="160" STYLE="background: #cccccc">
<P ALIGN=CENTER>
</CENTER></P></TD>
<TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: red">
<FONT COLOR="yellow">
<P ALIGN=CENTER><B>Thánh
<BR>phàm
<BR>kiến
<BR>tận
<BR>triệt
<BR>chứng
<BR>duy
<BR>tâm</B></P></FONT></TD>
</TR>
</TABLE></CENTER>
<span style="color: blue;">
<CENTER>Câu đối của đại sư Ấn Quang.</CENTER>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,072
Điểm tương tác
286
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt">
<CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=2 BORDERCOLOR="#FF0000" <CELLPADDING=12 WIDTH=500>
<TR><TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: red">
<FONT COLOR="yellow">
<P ALIGN=CENTER><B>Giáo
diễn
Thiên
Viên
thống
cửu
giới
nhi
tề
độ</B></P></FONT></TD>
<TD WIDTH="123" HEIGHT="160" STYLE="background: #cccccc">
<P ALIGN=CENTER>
</CENTER></P></TD>
<TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: red">
<FONT COLOR="yellow">
<P ALIGN=CENTER><B>Đức
toàn
Phước
Huệ
siêu
Thập
địa

độc
tôn</B></P></FONT></TD>
</TR>
</TABLE></CENTER>
<span style="color: blue;">
<CENTER>Giáo giảng Thiên, Viên, độ trọn khắp chín giới,
Đức tròn Phước Huệ, độc tôn hơn Thập địa.
<BR>(Câu đối của đại sư Ấn Quang)</CENTER>
</span></span>
 

hoangtri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 3 2012
Bài viết
1,216
Điểm tương tác
396
Điểm
83
[NEN="http://i1171.photobucket.com/albums/r560/hoangtri1/tambinh_zps7d0fe264.jpg"]..


...
[/NEN]
 

Tuấn Tú

Registered
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,072
Điểm tương tác
286
Điểm
83
Phật Thích Ca ngồi thiền

<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt">
<CENTER><TABLE WIDTH=422 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" CELLPADDING=4 CELLSPACING=0>
<COL WIDTH=550><TR><TD WIDTH="50" HEIGHT="50" STYLE="background: #0099ff"><CENTER>
</CENTER></TD></TR>
<TR><TD WIDTH="40%" HEIGHT="10%" STYLE="background: #ff3366">
<FONT COLOR="yellow"><CENTER><B>PHẬT NGỒI THIỀN</B>
<BR>Cho hay phép Phật thiệt oai linh
Bày để người tu tự sửa mình
Tam muội cột tay kềm tánh vững
Kiết già trói cẳng thủ trung bình.</CENTER></TD></TR></TABLE>
</span>
 

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
Người học ngày nay cứ hướng vào lời nói của cổ nhân như nhai bùi nhùi nuốt vào chẳng được, nhả ra chẳng xong. lại còn muốn móc họng cổ nhân tìm huyền tìm diệu, làm bộ làm dáng. nếu mà nhai được chút nước bọt của người giác ngộ thì còn là may mắn. chứ cứ nhằm vào lời của kẻ còn mê chưa thấy được tỏ tường, lại còn thêm mắm bỏ ớt , xào đi nấu lại mới lại là đảo điên ....
Không phải cứ có hai chữ THIỀN MÔN là nhắm mắt bước liều, tự cho mình là người đã vào cửa, mà múa may quay cuồng như kẻ đồng bóng. https://sites.google.com/site/mjnhchan/cau-dhoi-thien-mon
Đạt Ma tổ sư từ Đông Độ sang chỉ tìm người không bị mê hoặc, gặp được rồi chỉ nói một lời là xong. đâu có như kẻ học ngày nay, tìm Tâm , tìm Phật mà cả đời chỉ thấy ma mị . bởi mắt quáng gà nhìn gà hóa cuốc. Tâm - Phật - Đạo là gì mà làm cho nhiều kẻ điên đảo thế.
Mới hay:
Dù đui mà giữu đạo nhà
Còn hơn mở mắt quáng gà ích chi
Tâm là gì Phật là gì?
Hài nhi khóc thét tức thì cho ngay…
Người xưa nói rằng: "Nói tựa như một vật thì không đúng". Vậy còn gì để nói.
Cho nên người tu đạo thì đạo chẳng hành.
cứ hướng vào trong quốc độ y biến, tìm vật gì? Phật là huyễn hóa thân, Tổ là tỳ kheo già, nếu cầu Phật thì bị ma Phật nhiếp, cầu Tổ thì bị ma Tổ buộc. nếu có cầu đều là khổ não,
bởi vậy LĐTĐL mới nói: http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?27453-LUẬN-ĐẠI-TRÍ-ĐỘ-Lược...&p=96629#post96629.
Thôi đừng làm dáng làm điệu nữa. nếu thấy biết gì mà là cái của mình thì nói. Cứ mượn lời người , rồi chế tác, vẽ vời thêm hoa thêm cảnh, chỉ là lòe loẹt giữ chân người mê, tạo nghiệp luân hồi biết bao giờ cho dứt
 

toàn khải

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
31 Thg 1 2015
Bài viết
74
Điểm tương tác
26
Điểm
18
Người học ngày nay cứ hướng vào lời nói của cổ nhân như nhai bùi nhùi nuốt vào chẳng được, nhả ra chẳng xong. lại còn muốn móc họng cổ nhân tìm huyền tìm diệu,
Hi.....hi.....!

Thả mồi, chẳng thấy phao động đậy
Ngở rằng nhân giả "ngủm cù đeo"
Hôm nay mừng được con cá lớn
Nuốt trọn lưỡi câu lẩn cây chèo.


Ở đây không có cỗ nhân, thôi thì móc họng Tây độc Âu Dương Phong đở ghiền.
:eek:h_angry:
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Hi.....hi.....!

Thả mồi, chẳng thấy phao động đậy
Ngở rằng nhân giả "ngủm cù đeo"
Hôm nay mừng được con cá lớn
Nuốt trọn lưỡi câu lẩn cây chèo.


Ở đây không có cỗ nhân, thôi thì móc họng Tây độc Âu Dương Phong đở ghiền.
:eek:h_angry:
Kính toàn khải!
Người điên biết vì sao các bạn hành pháp độ sanh như vậy? Thật là cảm thán công đức của quý vị một lòng vì chánh Pháp phật đà. Nhưng sao lại câu được con cá lớn mà tỏ ra vui mừng quá vậy, đáng lẽ thì phải nên buồn, làm sao mà chuyển hóa được cá chép hóa rồng, đó là việc ta nên làm và mới thật sự có ý nghĩa.
 

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
...

Hi.....hi.....!

Thả mồi, chẳng thấy phao động đậy
Ngở rằng nhân giả "ngủm cù đeo"
Hôm nay mừng được con cá lớn
Nuốt trọn lưỡi câu lẩn cây chèo.


Ở đây không có cỗ nhân, thôi thì móc họng Tây độc Âu Dương Phong đở ghiền.
:eek:h_angry:
Sao ngươi không dám nhắc mấy câu này: chứ cứ nhằm vào lời của kẻ còn mê chưa thấy được tỏ tường, lại còn thêm mắm bỏ ớt , xào đi nấu lại mới lại là đảo điên ...
Không phải cứ có hai chữ THIỀN MÔN là nhắm mắt bước liều, tự cho mình là người đã vào cửa, mà múa may quay cuồng như kẻ đồng bóng.http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?21427-Ảnh-Phật-Bồ-tát-chư-Tổ...&p=96635#post96635

.Chính là thứ mà ở bên trang mạng ngươi đưa về rồi xào nấu lại đó.
Cứ từ từ mà thưởng thức.
Cái mồm loa mép giải ngày nào vẫn thế ,chưa bớt được tí nào. đừng tưởng người đời tin theo mình mà vội mừng. điều ta nói nằm ngoài cái ngươi mong đợi. không phải là loại quáng gà, nhìn mù mờ như lũ bói rờ mông lợn mà nói voi mô.
 

toàn khải

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
31 Thg 1 2015
Bài viết
74
Điểm tương tác
26
Điểm
18
Sao ngươi không dám nhắc mấy câu này: chứ cứ nhằm vào lời của kẻ còn mê chưa thấy được tỏ tường, lại còn thêm mắm bỏ ớt , xào đi nấu lại mới lại là đảo điên ...
Không phải cứ có hai chữ THIỀN MÔN là nhắm mắt bước liều, tự cho mình là người đã vào cửa, mà múa may quay cuồng như kẻ đồng bóng.http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?21427-Ảnh-Phật-Bồ-tát-chư-Tổ...&p=96635#post96635

.Chính là thứ mà ở bên trang mạng ngươi đưa về rồi xào nấu lại đó.
Cứ từ từ mà thưởng thức.
Cái mồm loa mép giải ngày nào vẫn thế ,chưa bớt được tí nào. đừng tưởng người đời tin theo mình mà vội mừng. điều ta nói nằm ngoài cái ngươi mong đợi. không phải là loại quáng gà, nhìn mù mờ như lũ bói rờ mông lợn mà nói voi mô.
Sao lại không dám nói chứ ? Nè đọc nè :

kẻ mê chưa thấy tỏ tường,
thêm mắm bỏ ớt nêm đường đảo điên
không phải nói có chữ Thiền
là người vào cửa, huyên thiên quay cuồng.


À ! mà cái này nhằm để diễn tả Tây độc đó hả ? Ngươi tự tả mình khá chính xác đấy, Toàn khải muốn nói lâu rồi nhưng chưa có rảnh.


:khicon07:
 

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
...

Sao lại không dám nói chứ ? Nè đọc nè :

kẻ mê chưa thấy tỏ tường,
thêm mắm bỏ ớt nêm đường đảo điên
không phải nói có chữ Thiền
là người vào cửa, huyên thiên quay cuồng.


À ! mà cái này nhằm để diễn tả Tây độc đó hả ? Ngươi tự tả mình khá chính xác đấy, Toàn khải muốn nói lâu rồi nhưng chưa có rảnh.


:khicon07:
Ngươi quả là có tài nhai lại những thứ của người. cái bản chất tráo trở lưu manh nó độc chiếm con ngươi từ lúc mới chào đời chăng?
Hễ cứ khi nào có người phát giác sự mê lầm của ngươi thì ngươi lại tráo trở cho là đem ra thử người hề hề..
Đồ đê tiện không có liêm sỉ. ta nói lời khiếm nhã này vì là ngươi đáng phải nghe như thế.
Không những ngươi mà có cả một đạo quân như ngươi không còn cách chối bỏ, tranh luận, mới vận lý của người theo cách lời của người thì tự mình chuốc lấy.
Có loại nào ngu dốt hơn thế nữa ?
Đối với hạng vô sỉ như ngươi ta không bận tâm về lời nói nên hay không nên.
Vì con bò nói nó còn có nghe và hiểu, không đến nỗi cuồng si như thế.
Từ xưa tới nay, ngươi có bao giờ nói được một câu của chính mình đâu.
nếu có mở mồm thì toàn là thánh thúi, bồ tát mê chưa bao giờ là giác cả.
với ngươi Thiền cũng đọc, Mật Tông cũng đọc, Tịnh độ cũng đọc... cái gì cũng như loại nhai lại, cỏ cũng xơi, lá cũng xơi, rơm cũng xơi... mà tự cho mình là gì cũng xơi được hề hề..
 

toàn khải

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
31 Thg 1 2015
Bài viết
74
Điểm tương tác
26
Điểm
18
Ngươi quả là có tài nhai lại những thứ của người. cái bản chất tráo trở lưu manh nó độc chiếm con ngươi từ lúc mới chào đời chăng?
Hễ cứ khi nào có người phát giác sự mê lầm của ngươi thì ngươi lại tráo trở cho là đem ra thử người hề hề..
Đồ đê tiện không có liêm sỉ. ta nói lời khiếm nhã này vì là ngươi đáng phải nghe như thế.
Không những ngươi mà có cả một đạo quân như ngươi không còn cách chối bỏ, tranh luận, mới vận lý của người theo cách lời của người thì tự mình chuốc lấy.
Có loại nào ngu dốt hơn thế nữa ?
Đối với hạng vô sỉ như ngươi ta không bận tâm về lời nói nên hay không nên.
Vì con bò nói nó còn có nghe và hiểu, không đến nỗi cuồng si như thế.
Từ xưa tới nay, ngươi có bao giờ nói được một câu của chính mình đâu.
nếu có mở mồm thì toàn là thánh thúi, bồ tát mê chưa bao giờ là giác cả.
với ngươi Thiền cũng đọc, Mật Tông cũng đọc, Tịnh độ cũng đọc... cái gì cũng như loại nhai lại, cỏ cũng xơi, lá cũng xơi, rơm cũng xơi... mà tự cho mình là gì cũng xơi được hề hề..

Đã lạc đề quá xa !

Kính xin các Mod, di chuyển những rác rến này ra khỏi chủ đề "Hình ảnh Chư Phật, ......."

Kính cám ơn ! 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83

Đã lạc đề quá xa !

Kính xin các Mod, di chuyển những rác rến này ra khỏi chủ đề "Hình ảnh Chư Phật, ......."

Kính cám ơn !Kính toàn khải!
Nếu nhìn thấy những gì auduongphong nói là rác làm uê ố chủ đề của bạn thì cần xem lại. Không phải chủ đề bị ô nhiễm mà do tâm ta bi ô nhiễm. Hãy như cây tùng cây bách cứ vươn thẳng lên mặc cho sóng gió bão táp. Nhờ rác âu dương phong nuôi dưỡng để mà nở ra một bông hoa đẹp Toàn Khải cho đời.
 
Bên trên