Ảnh Phật, Bồ tát, chư Tổ có liễn đối

Tuấn Tú

Well-Known Member
Tham gia ngày
18 Tháng 1 2013
Bài viết
1,072
Reaction score
286
Điểm
83
<center>

<table border="" bordercolor="#FF0000" cellpadding="12" cellspacing="2" width="500"> <tbody><tr><td height="18%" valign="MIDDLE" width="10%">

Tịnh

dưỡng

chơn

tâm

vui

đạo

thanh

bần

Tin

chuyên

niệm

Phật

</td> <td height="346" valign="MIDDLE" width="40%">


</td> <td height="18%" valign="MIDDLE" width="10%">

Tẩy

sạch

bụi

trần

sống

đời

tự

tại

Hạnh

Nguyện

thường

chơn

</td> </tr> </tbody></table>
</center>

<center>Bỏ Cha trốn chạy, lưu lạc xứ người, khổ thay A Di Ðà Phật.
Tìm Mẹ trở về, tái ngộ gia hương, vui thay A Di Ðà Phật.

</center>
 
Last edited by a moderator:

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Thành viên BQT
Tham gia ngày
7 Tháng 10 2010
Bài viết
2,788
Reaction score
622
Điểm
113
<center>

<table border="" bordercolor="#FF0000" cellpadding="12" cellspacing="2" width="500"> <tbody><tr><td height="18%" valign="MIDDLE" width="10%">
.....Tánh.....

Chúng

Sanh

cùng

Phật

Quốc

chỉ


một


</td> <td height="346" valign="MIDDLE" width="40%">
</td> <td height="18%" valign="MIDDLE" width="10%">

...Tướng...

Bồ

Đề

hóa

Liên

Hoa

muôn

vạn


</td></tr></tbody></table>
</center>
<center>

</center>
 

Tuấn Tú

Well-Known Member
Tham gia ngày
18 Tháng 1 2013
Bài viết
1,072
Reaction score
286
Điểm
83
<center>


Cám ơn bác Hắc Phong đã chuyển bài viết của tôi đến chỗ thích hợp.

Kính.

</center><center> </center>
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia ngày
1 Tháng 4 2012
Bài viết
2,711
Reaction score
1,830
Điểm
113
[NEN="http://i1240.photobucket.com/albums/gg499/hoatihon/HoaNghiamTamThanh4_zpsdc4c9b63.jpg"]
.

.
[/NEN]
 

Tuấn Tú

Well-Known Member
Tham gia ngày
18 Tháng 1 2013
Bài viết
1,072
Reaction score
286
Điểm
83
Một tấm hiện vẹn toàn.
Một nửa gió cuốn đi.

Như thế này xem có đẹp không!Lại bị sắc "chọc" rồi, hic hic!
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia ngày
1 Tháng 4 2012
Bài viết
2,711
Reaction score
1,830
Điểm
113
[NEN="http://i1240.photobucket.com/albums/gg499/hoatihon/vanthu3_zpsaa8a6824.jpg"].


.[/NEN]

[MOVLLEFT]“Sư tử hống thời phương thảo lục

Tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng”
.[/MOVLLEFT]( Khi sư tử gầm thét thì cỏ thơm trở nên xanh biếc để mừng đón, nơi tượng vương quay đầu nhìn lại thì những cánh hoa rơi bỗng chuyển sang màu hồng để cung nghinh).
 

Tuấn Tú

Well-Known Member
Tham gia ngày
18 Tháng 1 2013
Bài viết
1,072
Reaction score
286
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=2 BORDERCOLOR="#FF0000" CELLPADDING=12 WIDTH=500>
<TR><TD WIDTH="18%" VALIGN="MIDDLE" HEIGHT=28%>
<CENTER"><B>Biết
chơn
như
tin
Bát
Nhã
chớ
còn
ngờ
Phật
Tổ
Tây
Ðông</B></TD>
<TD WIDTH="40%" VALIGN="MIDDLE" HEIGHT=346>
<CENTER">
</TD>
<TD WIDTH="18%" VALIGN="MIDDLE" HEIGHT=28%>
<CENTER><B>Chứng
thực
tướng
ngộ

vi
nào
nhọc
hỏi
Kinh
Thiền
Nam
Bắc</B></TD>
</TR>
</TABLE></CENTER>
</span></span>
 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Thành viên BQT
Tham gia ngày
7 Tháng 10 2010
Bài viết
2,788
Reaction score
622
Điểm
113
[NEN="http://i1298.photobucket.com/albums/ag54/Hac_phong/tamchungsinh_zps018f287e.jpg"]......
[/NEN]
 

Ngọc Quế

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015
Tham gia ngày
28 Tháng 2 2012
Bài viết
859
Reaction score
1,064
Điểm
93
Mod Hắc phong vui lòng cho Ngọc quế sao chép hình nền và phụ họa nhé !

[NEN="http://i1161.photobucket.com/albums/q516/ngoc_que/tinhkhong_zpsab7aea6c.jpg"].


.[/NEN]
 

Tuấn Tú

Well-Known Member
Tham gia ngày
18 Tháng 1 2013
Bài viết
1,072
Reaction score
286
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt">
<CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=2 BORDERCOLOR="#FF0000"
<CELLPADDING=12 WIDTH=500>
<TR><TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: #cccccc">
<P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#99284c"><B>Nước
biển
mênh
mông
không
đong
đầy
tình
Mẹ</B></P></TD>
<TD WIDTH="123" HEIGHT="160" STYLE="background: #cccccc">
<P ALIGN=CENTER>

</CENTER></P></TD>
<TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: #cccccc">
<P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#99284c"><B>Mây
trời
lồng
lộng
chẳng
phủ
kín
công
Cha</B></P></TD>
</TR>
</TABLE></CENTER>
</span>
 

hoangtri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia ngày
27 Tháng 3 2012
Bài viết
1,216
Reaction score
396
Điểm
83
[NEN="http://i1171.photobucket.com/albums/r560/hoangtri1/lyhoasinhchung_zps6c19256d.jpg"].


.....
[/NEN]
 

Tuấn Tú

Well-Known Member
Tham gia ngày
18 Tháng 1 2013
Bài viết
1,072
Reaction score
286
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt">
<CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=2 BORDERCOLOR="#FF0000" <CELLPADDING=12 WIDTH=500>
<TR><TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: #cccccc">
<FONT COLOR="#99284c">
<P ALIGN=CENTER><B>Pháp
Phật
cao
siêu
ba
thừa
về
quả
giác</B></P></FONT></TD>
<TD WIDTH="123" HEIGHT="160" STYLE="background: #cccccc">
<P ALIGN=CENTER>
</CENTER></P></TD>
<TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: #cccccc">
<FONT COLOR="#99284c">
<P ALIGN=CENTER><B>Hoa
Thiền
thanh
thoát
sáu
nẻo
rạng
phẩm
người</B></P></FONT></TD>
</TR>
</TABLE></CENTER>
</span>
 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Thành viên BQT
Tham gia ngày
7 Tháng 10 2010
Bài viết
2,788
Reaction score
622
Điểm
113
[NEN="http://i1298.photobucket.com/albums/ag54/Hac_phong/PhatDuocSu_zpsfd2f5ac1.jpg"].


.[/NEN]
 

Tuấn Tú

Well-Known Member
Tham gia ngày
18 Tháng 1 2013
Bài viết
1,072
Reaction score
286
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt">
<CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=2 BORDERCOLOR="#FF0000" <CELLPADDING=12 WIDTH=500>
<TR><TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: red">
<FONT COLOR="yellow">
<P ALIGN=CENTER><B>Linh
Sơn
đạo
tràng
Phật
Thích
Ca
truyền
diệu
pháp</B></P></FONT></TD>
<TD WIDTH="123" HEIGHT="160" STYLE="background: #cccccc">
<P ALIGN=CENTER>
</CENTER></P></TD>
<TD WIDTH=90 HEIGHT=217 STYLE="background: red">
<FONT COLOR="yellow">
<P ALIGN=CENTER><B>Thiên
Trúc
quốc
độ
Tổ
Ca
Diếp
thọ
ấn
tâm</B></P></FONT></TD>
</TR>
</TABLE></CENTER>
</span>
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia ngày
1 Tháng 4 2012
Bài viết
2,711
Reaction score
1,830
Điểm
113
[NEN="http://i1240.photobucket.com/albums/gg499/hoatihon/diatangbotat_zpsee1da1aa.jpg"]

..
[/NEN]
 

hungcom

Well-Known Member
Tham gia ngày
29 Tháng 8 2009
Bài viết
732
Reaction score
340
Điểm
63
Lục Tổ Huệ Năng

[NEN="http://i1323.photobucket.com/albums/u600/hungcom123/Phatphaptaithegian_zps6c3d4c07.jpg"]

.

.
[/NEN]
 

hungcom

Well-Known Member
Tham gia ngày
29 Tháng 8 2009
Bài viết
732
Reaction score
340
Điểm
63
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia ngày
1 Tháng 4 2012
Bài viết
2,711
Reaction score
1,830
Điểm
113
Kính anh hungcom ! hoatihon xin phép chuyển ngữ tượng ảnh mà anh đã đăng.

[NEN="http://i1240.photobucket.com/albums/gg499/hoatihon/diatangvuong_zps3af5c0ac.jpg"]

.
.
[/NEN]
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia ngày
1 Tháng 4 2012
Bài viết
2,711
Reaction score
1,830
Điểm
113
<center>


<table border="1" cellSpacing="2" borderColor="#ff0000" cellPadding="12" width="500"> <tbody><tr><td height="18%" vAlign="MIDDLE" width="10%">
.....Tánh.....

Chúng

Sanh

cùng

Phật

Quốc

chỉ

một

</td> <td height="346" vAlign="MIDDLE" width="40%">


</td> <td height="18%" vAlign="MIDDLE" width="10%">

...Tướng...

Bồ

Đề

hóa

Liên

Hoa

muôn

vạn


</td></tr></tbody></table>
</center><center>
</center>
<center>
</center>
Kính chị Hắc phong !
Xin chị cho phép Hoatihon "phóng tác" 2 câu đối của chị (?) :

[NEN="http://i1240.photobucket.com/albums/gg499/hoatihon/tanhchungsinh_zps03749291.jpg"]

..
[/NEN]
 
Top