Cầu Siêu

Đây là nơi đăng danh sách cầu siêu cho người đã qua đời được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.
I
  • Dán lên cao
Trả lời
9
Đọc
8K
imported_gioidinhhue
I
I
Trả lời
6
Đọc
5K
imported_gioidinhhue
I
I
Trả lời
1
Đọc
3K
imported_gioidinhhue
I
I
Trả lời
0
Đọc
3K
imported_gioidinhhue
I
I
Trả lời
0
Đọc
4K
imported_gioidinhhue
I
I
  • Dán lên cao
Trả lời
0
Đọc
4K
imported_gioidinhhue
I
I
  • Dán lên cao
Trả lời
0
Đọc
10K
imported_gioidinhhue
I
Top